Jak podwyższyć zwrot podatku z Holandii

W związku z tym, że rok podatkowy w Holandii pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czas składania wniosków o zwrot podatku nieuchronnie się zbliża. W artykule tym znajdziesz dokładne informacje na temat czynników mających wpływ na wysokość kwoty zwrotu.

Holandia zwrot podatku – co wpływa na jego wysokość?

Wszystkie osoby pracujące w Holandii najpóźniej do końca marca otrzymają holenderską kartę podatkową Jaaropgaaf. W Polsce potocznie zwana jest jarografem. Jest ona wydawana przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego (w Holandii pokrywa się on z rokiem kalendarzowym). Jaaropgaaf zawiera informacje o wysokości Twoich zarobków oraz sumie zapłaconych podatków. Dokument ten jest konieczny, jeżeli chcesz rozliczyć zwrot podatku w holenderskim urzędzie skarbowym. Istnieje jednak kilka dodatkowych czynników, które mogą wpłynąć na to, że kwota zwrotu podatku z Holandii będzie znacznie wyższa.

Status rezydenta

Jedną z ważniejszych kwestii przy rozliczaniu zwrotu podatku z holandii jest informacja o tym, czy możesz ubiegać się o rozliczenie jako rezydent. Jest to umowna nazwa zezwolenia na pobyt stały, o który możesz ubiegać się po 5 latach legalnego i nieprzerwanego zamieszkiwania w kraju wiatraków i tulipanów. Dzięki byciu holenderskim rezydentem możesz liczyć na dodatkowe ulgi, a w związku z nimi zwiększenie kwoty zwrotu podatku. Aby móc rozliczać podatek jako holenderski rezydent, musisz uzyskać wydawane w polskim urzędzie skarbowym zaświadczenie UE/WE.

Rok podatkowy

Kolejnym czynnikiem wpływającym na rozliczenie podatku z Holandii jest rok podatkowy, za który składasz deklarację. W każdym kolejnym roku zmieniają się bowiem progi podatkowe. Holenderski system podatkowy działa zgodnie z zasadą, że kwota odprowadzanego podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu pracownika.

Wiek podatnika

Wiek to kolejna rzecz mająca wpływ na zwiększenie kwoty rozliczenia podatku z Holandii. Osoby mające do 65 lat płacą wyższe podatki niż seniorzy powyżej 65 roku życia. Ma to związek między innymi z tym, że większa część kwoty z podatku przeznaczona jest na ubezpieczenia społeczne osób młodszych. Od kwoty zarabianej przez osoby starsze państwo nie potrąca tak wysokich składek. Dodatkowo mogą oni również otrzymać ulgę podatkową dla osób w podeszłym wieku.

Partner fiskalny

Jeśli masz partnera fiskalnego, możesz namówić go, abyście wspólnie złożyli zeznanie podatkowe. W większości przypadków to zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie niż rozliczanie się indywidualne. Warto wiedzieć, że partnerem finansowym nazywa się osobę, z którą:

  • mieszkasz,
  • jesteś zameldowany pod jednym adresem,
  • jesteś w związku małżeńskim,
  • masz wspólne potomstwo,
  • w ubiegłym roku byłeś już zarejestrowany jako partner fiskalny (podatkowy).

Rodzaj dochodu

W ubieganiu się o zwrot podatku z Holandii ma również znaczenie źródło, z którego pochodzi Twój dochód. W momencie, gdy przebywałeś na zasiłku chorobowym, nadal możesz starać się o zwrot podatku. Dodatkowo koszty leczenia choroby nieobjęte polisą ubezpieczeniową mogą przyczynić się do zwiększenia kwoty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com