Jak otrzymać dotację na montaż oczyszczalni ścieków?

Montaż biologicznej oczyszczalni ścieków to rozwiązanie przyjazne nie tylko dla środowiska, ale w dłuższej perspektywie także dla portfela inwestora. Aby jednak móc cieszyć się niskimi kosztami jej eksploatacji, oczyszczalnię ścieków należy najpierw kupić i zainstalować, co wiąże się z koniecznością poniesienia jednorazowo niemałego wydatku. Na szczęście istnieje przynajmniej kilka sposobów na uzyskanie finansowego wsparcia w tym zakresie.

Po szczegółowe informacje dotyczące terminów składania wniosków, a także tego, co w takich wnioskach powinno się znaleźć, powinniśmy się udać do urzędu naszej gminy lub na jego stronę internetową. Niezależnie bowiem od tego, czy dofinansowanie otrzymamy ostatecznie ze środków unijnych, rządowych czy samorządowych, to najczęściej właśnie gmina zajmuje się rozdzielaniem przeznaczonych na ten cel funduszy.

Nie tylko refundacja

W urzędzie gminy najpewniej też poznamy warunki uzyskania rozmaitych kredytów preferencyjnych, oferowanych przez instytucje takie jak Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (który udziela też dopłat do pożyczek zaciąganych w bankach komercyjnych), Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej czy Fundusz Mikro. Warto zainteresować się takim rozwiązaniem, jeśli z jakiegoś względu nie będziemy w stanie uzyskać refundacji, jako że okazuje się ono znacznie korzystniejsze niż kredyty udzielane przez zwykłe banki.

Kompletowanie wniosku i niezbędnych załączników

Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy wyczerpane zostaną już wszystkie środki, jakie do zaoferowania ma gmina. O ich przyznaniu często bowiem decyduje po prostu kolejność i, co ważne, poprawność zgłoszeń. W ich zakres wchodzić najczęściej powinny:

  • wniosek o dotację – stosowny formularz do wypełnienia znajdziemy w urzędzie gminy lub na jego stronie internetowej,
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane (w przypadku gdy właścicieli jest więcej, konieczne jest uzyskanie również ich zgody na montaż oczyszczalni ścieków),
  • zaświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy przyznającej dotacje,
  • operat wodno-prawny lub projekt techniczny instalacji (wraz z zaznaczeniem jej docelowego położenia na mapie sytuacyjno-wysokościowej),
  • kopia stosownego zgłoszenia budowlanego.

Pozostałe wymagania

Dofinansowanie może obejmować nawet 80 proc. kosztów inwestycji, uzyskamy je jednak dopiero po jej zrealizowaniu, na zasadzie refundacji. Oznacza to, że musimy początkowo dysponować całością potrzebnej kwoty, której część odzyskamy później na podstawie umowy zawartej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W tym celu niezbędne będzie zebranie jeszcze dokumentów takich jak protokół odbioru czy rachunki i faktury stanowiące dowód poniesienia konkretnych wydatków.

Trzeba też wiedzieć, że nie w przypadku każdej oczyszczalni uzyskanie dotacji będzie w ogóle możliwe. Ważne na przykład, by jej producent dysponował certyfikatem zgodności ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005, co poświadcza proekologiczność całego rozwiązania. Warunek ten spełnia chociażby łódzka firma EKO-BIO Oczyszczalnie, zajmująca się nie tylko dostarczaniem poszczególnych elementów instalacji, ale też ich montażem z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com