Kto może zostać pracownikiem służby BHP?

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w skrócie BHP to jeden z najważniejszych elementów w każdym zakładzie pracy. Są one sterowane przez odpowiednie jednostki firmy lub Państwową Inspekcję Pracy. Wszystko zależy jedynie od tego, w jakim stanie znajduje się firma oraz jakie miała wcześniej zaszłości w zakresie BHP. Jednak w większości przypadków stosowaniem i wykonywaniem BHP w danym zakładzie pracy będą zajmować się konkretne służby, jednostki. Tworzyć je będą osoby specjalnie wykwalifikowane. Spełniające określone wymagania. Jakie?

Wymagania ustawowe

Pracownikiem działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nie może być byle, kto. Rozporządzenie Rady Ministrów jednoznacznie określa, jakie wymagania należy spełnić w pierwszej kolejności. Wówczas przede wszystkim niezbędne jest przejście odpowiedniego szkolenia w dziedzinie BHP. Dodatkowo konieczne jest posiadanie wyższego wykształcenie oraz określonego stażu pracy. Na różnych stanowiskach o różnej długości. Gdzie oczywiście im wyższe stanowisko tym zdecydowanie większy staż pracy, jakie jest oczekiwany. I tak w przypadku służby BHP na stanowisku inspektora oczekiwany jest dwu letni staż pracy, na stanowisku specjalisty trzy letni a głównego specjalisty już sześciu letni. Następnie na wszystkich wspomnianych wcześniej posadach konieczne jest posiadanie, co najmniej zawodu technika BHP. Wreszcie na koniec konieczne jest posiadanie konkretnej wiedzy. Zdobytej zarówno na odbytym szkoleniu, ale również i na podstawie przeczytanej literatury, którą należy się interesować pracując w służbie BHP.

Samodzielne tworzenie służby

Są także sytuacje, w których posiadanie służby BHP w zakładzie pracy nie jest konieczne. Pracodawca może, bowiem samodzielnie realizować zadania związane ze służbą BHP. Stanie się tak, jeżeli w konkretnym zakładzie pracy zatrudnionych będzie nie więcej niż dwudziestu pracowników oraz gdy znajdzie się on w trzeciej kategorii ryzyka. Gdzie wspomniane kategoria określają przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Innym rozwiązaniem może być również powierzenie służby BHP osobom z poza zakładu pracy. Wykorzystanie tej możliwości prawnej jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy pracownicy zatrudnieniu w określonym zakładzie pracy nie posiadają odpowiednich kompetencji, aby powierzyć im służbę BHP. Dodatkowo pracownik zewnętrzny musi posiadać również konkretne doświadczenie. Musi, zatem być zatrudniony przez trzy lata w Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) na stanowisku, co najmniej inspektora BHP. Oczywiście, jeżeli stanowisko będzie wyższe tym zdecydowanie lepiej pod każdym względem.

Funkcjonowanie służby

Osoby zatrudnione w służbie BHP i spełniające wszystkie związane z tym wymagania w pierwszej kolejności mają służyć pracownikom. Mają przekazać im rady dotyczące funkcjonowania na terenie zakładu pracy, bezpiecznego wykonywania wszystkich swoich obowiązków a także związanych z nimi wszystkich chorób zawodowych. I to właśnie trzeba mieć na uwadze w pierwszej kolejności. Dodatkowo za kolejną aktywność na terenie swojego zakładu pracy konkretne osoby uzyskują dodatek do wynagrodzenia podstawowego. Jakby nie było wykonują oni, bowiem dodatkową pracę, która wymaga od nich określonych kwalifikacji. I to są właśnie te podstawowe zasady, jakimi kieruje się taka służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w danym zakładzie.

Zastosowanie wspomnianych wytycznych i przepisów prawa znalazło swoje odzwierciedlenie również w prawie unijnym. Dyrektywa europejska podobnie jak polskie rozporządzenia wskazuje na wszystkie wymagania zawodowe, jaki musi spełnić osoba zatrudniona w służbie BHP. Nie da się, więc ich w żaden sposób uniknąć. Z resztą bardzo korzystanie. Służba związana z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ma, bowiem znaczący wpływ na funkcjonowanie zakładu pracy oraz zdrowie pracowników. Bo o ile w każdym zakładzie pracy w pierwszej kolejności liczą się zyski to o tyle muszą je wypracować odpowiedni pracownicy. A aby się tak stało muszą być zdrowi i w pełni sił. Oto zadba właśnie służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Informacji z zakrezu funkcjonowania służby BHP udzieliła nam firma ultra-elektro.pl zajmująca się wdrażaniem profesjonalnych rozwiązań LED z zakresu oświetlenia miejsc pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com