Założenie działalności gospodarczej przez obcokrajowca w Polsce – od czego zacząć?

Polska plasuje się na drugim miejscu jako kraj najchętniej wybierany przez obcokrajowców spośród państw Unii Europejskiej. Duże aglomeracje to miejsca, w których rozpoczynają karierę zawodową. Wielu z nich decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Jakie warunki muszą spełnić, aby założyć własną firmę?

Czy każdy cudzoziemiec może zostać w Polsce przedsiębiorcą?

W zdecydowanej większości motywacją do osiedlenia w Polsce jest praca zarobkowa, która coraz częściej przybiera formę prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Cudzoziemcy mają możliwość założenia firmy w myśl takich samych zasad jak polscy obywatele.

Generalną normą jest, że przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel obcego państwa, jednak taka możliwość oraz forma działalności jest uzależniona od tego, skąd pochodzi. Osoby pochodzące z kraju, który wchodzi w skład państw członkowskich Unii Europejskiej mogą swobodnie zakładać i wykonywać swoją działalność. Z ograniczeniami nie spotykają się również cudzoziemcy z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Założenie działalności gospodarczej przez obcokrajowca (w czym może pomóc prawnik – lexadvena.com) – jest możliwe po spełnieniu określonych wymagań. Chcąc prowadzić własny biznes w Polsce każdy obcokrajowiec powinien skorzystać z porady profesjonalisty, który przedłoży dokładne warunki jakie należy spełnić w tym celu.

Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec, spoza UE, w celu założenia firmy?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa katalog wymagań jakie musi spełnić obcokrajowiec planujący założenie firmy. Jeżeli cudzoziemiec nie pochodzi z państw wymienionych powyżej i chce prowadzić legalną działalność musi uzyskać jeden z dokumentów, które regulują status jego pobytu w Polsce. Są nimi np. zezwolenie na pobyt stały czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. O dokumenty należy ubiegać się we właściwym, w stosunku do miejsca zamieszkania, urzędzie wojewódzkim. Procedurę zakładania firmy trzeba rozpocząć od wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Można zrobić to osobiście lub online. Obowiązujące, od czerwca 2017 roku, przepisy stworzyły wymóg złożenia oświadczenia o fakcie posiadania własności lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonych na terenie Polski.

Obywatele niektórych państw mogą prowadzić interes tylko poprzez uczestnictwo w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej czy komandytowo-akcyjnej.

Kiedy cudzoziemiec może prowadzić działalność w formie oddziału zagranicznego?

W sytuacji, w której cudzoziemiec prowadzi już własny biznes w swojej ojczyźnie, ma możliwość stworzenia oddziału dotychczasowej firmy w Polsce. Jednak ta forma rozszerzenia działalności może zaistnieć tylko wtedy, kiedy państwo ojczyste obcokrajowca gwarantuje polskim obywatelom taką samą szansę rozwoju. Zakres funkcjonowania firmy w Polsce nie może być szerszy niż prowadzona działalność w kraju pochodzenia, a jej rozpoczęcie wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com