Urlopy okolicznościowe – komu i kiedy przysługują?

Co to urlop okolicznościowy? W jakich sytuacjach można z niego skorzystać? Komu i kiedy przysługuje?

Czym jest urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to czas zwolnienia z pracy , za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. By móc z niego skorzystać, musi dojść do zaistnienia określonych sytuacji.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Osoby wykonujące swoją pracę na podstawie umowy o dzieło lub umowy-zlecena nie mogą skorzystać z urlopów okolicznościowych. Taka możliwość przysługuje jedynie pracownikom pracującym na etacie, czyli na podstawie umowy o pracę.

Czy z urlopu można skorzystać podczas okresu próbnego?

W przypadku umowy o pracę, niezależnie od czasu trwania umowy oraz od jej charakteru – czy jest to umowa na okres próbny, określony lub nieokreślony – pracownik może skorzystać z przysługujących mu urlopów okolicznościowych.

Jakie są rodzaje urlopów okolicznościowych? Ile dni wynoszą?

Ilość przystługujących wolnych dni do wykorzystania podczas urlopów okolicznościowych reguluje przepis §15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W zależności od okoliczności, pracownik ma prawo wykorzystać:

z okazji swojego ślubu, narodzin dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka lub członka najbliższej rodziny (dziecka, rodziców, ojczyma, macochy) – 2 dni,
a w przypadku ślubu swojego dziecka, zgonu i pogrzebu rodzeństwa, teściów, dziadków lub innej osoby, która pozostaje na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – 1 dzień,
urlop okolicznościowy przysługuje również w przypadku śmierci byłego małżonka oraz teściów.

Ile razy mogę skorzystać z urlopu w ciągu roku kalendarzowego?

W życiu zdarzają się różne sytuacje i np. gdy w ciągu danego roku urodzi Ci się dziecko oraz umrze członek najbliższej rodziny, to pracodawca ma obowiązek udzielić Ci dni wolnych w związku z zaistniałymi sytuacjami. Ponadto, nie ma rocznego limitu wykorzystania urlopów okolicznościowych.
Istotny jest również fakt, że urlop okolicznościowy jaki mamy do wykorzystania nie jest przeliczany jako 8 godzin pracy, jak ma to miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego. Jest on udzielany w takim wymiarze godzin, jaki pracownik ma do przepracowania w danym dniu.

Co się stanie jeśli nie wykorzystam urlopu?

Korzystanie z urlopów okolicznościowych nie jest obowiązkiem pracownika, a jego prawem. Oznacza to, że – jeśli pracownik nie chce skorzystać z prawa do przysługujących mu dni wolnych – nie musi tego robić. Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji pracownik nie otrzyma rekompensaty w formie wynagrodzenia za niewykorzystanie urlopu okolicznościowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com