Sprzedaż długu – o co chodzi?

Sprzedaż wierzytelności dla niektórych wierzycieli jest sposobem na szybkie odzyskanie części należności a dla innych ostatnią szansą na jej odzyskanie.

Zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może sprzedać swą wierzytelność czyli dokonać jej cesji o ile w umowie z dłużnikiem nie zawarto zakazu cesji lub właściwość zobowiązania ustawowo jej nie wyklucza. W szczególności nie można sprzedaż wierzytelności z tytułu alimentów oraz z tytułu wynagrodzenia za pracę. W pozostałych przypadkach, w szczególności jak chodzi o należności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaż długu a przynajmniej wystawienie oferty sprzedaży, jest często praktykowana. Sprzedający czyli cedent godzi się sprzedać dług za ustalony procent wartości, na przykład za 70% wartości należności podstawowej. Nabywca czyli cesjonariusz zarobi na niej zatem 30% plus odsetki. Zarobi pod warunkiem, że należność odzyska lub dokona kompensaty czyli potrącenia z wierzytelnością którą ma z kolei u niego dłużnik którego wierzytelność kupił – https://pamietnikwindykatora.pl/potracenie-czyli-kompensata-naleznosci-znaczenie-cesji/

Jeżeli wierzycielowi spieszy się, potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki zamiast czekać miesiącami na zasądzenie należności i wyegzekwowanie jej przez komornika, może zdecydować się na sprzedaż wierzytelności. Jeżeli natomiast jego wierzytelność przeszła bezskuteczne postępowanie egzekucyjne, to sprzedaż jest często ostatnia szansą na odzyskanie jej części.

Jak znaleźć nabywcę na dług? Trzeba z ofertą trafić albo do kogoś kto wie, jak wyegzekwować należność (np. ma wiedzę o nieujawnionym do tej pory majątku dłużnika lub ma na niego jakiś tzw. hak) lub właśnie do kogoś kto sam jest dłużnikiem tegoż dłużnika z oferty sprzedaży długu i chciałby dokonać potrącenia wzajemnych roszczeń.

Jednym ze sposobów poszukiwania nabywcy na wierzytelność jest rozsyłanie ofert do firm z branży w której działa dłużnik. Innym sposobem jest zamieszczenie oferty sprzedaży w internecie. W obu tych przypadkach niejako przy okazji może zostać wywarta skuteczna presja na dłużnika poprzez takie upublicznianie informacji o jego zadłużeniu. I bodaj nawet częściej dochodzi w wyniku tego do spłacenia długu przez dłużnika niż do znalezienia nabywcy na ten jego dług.

Polecamy:
Na co ludzie najczęściej zwracają uwagę przy zakupie nieruchomości?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com