Kiedy należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego języka niemieckiego

język niemiecki obecny jest w kontaktach biznesowych

W jakich przypadkach decydujemy się na ofertę tłumacza przysięgłego

Czym najzwyklejsze w świecie tłumaczenie tekstu różni się od tłumaczenia przysięgłego? Ile kosztuje dobry przekład tekstu z języka niemieckiego i od czego zależy cena? Jak sporządza się taką translację i według jakich reguł powstaje? – oto pytania, nad którymi pewnie głowicie się czytając ten artykuł.Odpowiedzi na pytanie znajdziesz w dalszej części artykułu.

Czym są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumacz języka niemieckiego to bardzo przydatny zawód. Chcąc przetłumaczyć taki dokument jak niemiecki akt zgonu, niemiecki dokument rejestracji pojazdu czy niemieckie świadectwo pracy nie możecie zasiąść do tego ot tak, ale musicie skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Ten, który wykonuje ów zawód robi to z pełną odpowiedzialnością przed prawem. Tym właśnie różni się zwykłe tłumaczenie jakiegoś tekstu od przysięgłego. Nie różni się ono wcale pod względem językowym czy stylistycznym ani merytorycznym.

Nie jest ono także – jak może niektórzy myślą – dokładniejsze. Różnica polega na tym, że ten, który przenosi tekst z jednego na inny pod przysięgą gotów jest ponieść ryzyko odpowiedzialności cywilnej za błędy. Dlatego nazywany jest.„osobą zaufania publicznego”. Tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego, objęte są dużą odpowiedzialnością.

Wymagania dotyczące tłumacza przysięgłego

Taka osoba musi mieć obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa jeśli takiej osobie w przepisach Unii Europejskiej przysługuje prawo do pracy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub na zasadzie wzajemności.

Tłumacz musi też znać język polski i mieć możliwość podejmowania czynności prawnych, nie może być karana za czyn zabroniony skarbowy, umyślny lub nieumyślny gospodarczy i ukończyć studia wyższe. No i przyszły autor przekładów przysięgłych przechodzi pozytywnie egzamin.</p?

W razie błędu ponosi ona odpowiedzialność przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej i może być ukarana upomnieniem, naganą, karą pieniężną, zawieszeniem wykonywania zawodu. Tłumacz przysięgły j. niemieckiego to bardzo odpowiedzialna praca, bo w razie błędu może zostać on także pozbawiony możliwości wykonywania zawodu i aby ponownie po dwóch latach odzyskać uprawnienia musi on zdać egzamin.

Jeśli zamierzasz skorzystać z takiego przekładu, wejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i zobaczycie tam listę wszystkich osób zaprzysiężonych do tego zawodu. Istotne jest też to, że wykonywanie tej pracy reguluje ustawa obowiązująca w Polsce od 27 stycznia 2005 roku.

Kiedy są wymagane poświadczenia od tłumacza przysięgłego?

tłumacząc umowę mamy obowiązek skorzystania z tłumacza przysięgłego

Przekład taki otrzymujecie głównie w pisemnej formie. Są to na przykład dokumenty rejestracyjne, aktów założenia spółek, kart pobytowych, umów handlowych, dyplomów uczelni, certyfikatów i szkolnych świadectw, aktów materialnych i aktów zawarcia małżeństwa a także dokumentów rozwodowych, aktów zgonu czy aktów urodzenia. Ustne tłumaczenie może być konieczne na przykład u notariusza, na konferencji, w sądzie czy prokuraturze a także podczas negocjacji handlowych.

W jaki sposób tworzone jest tłumaczenie

Aby dobrze sporządzić tłumaczenie osoba przekładająca dokument musi trzymać się pewnych reguł, czyli:
Podaje nazwę miejscowości, w której ma miejsce przekład.
Podaje swoje imię i nazwisko, tytuł i swój adres, a także dane kontaktowe.
Wskazuje język lub języki, dla których jest powołana.
Określa w dokumencie kierunek przekładu, czyli to z jakiego języka jest translacja – jeśli na język obcy to informacja o kierunku przekładu oraz oświadczenie tłumacza jest w języku obcym.
Numeruje każdą stronę druku – aby uchronić się przed pomyłką, nieporozumieniem.
Jeśli dokumenty są wielostronicowe, łączy kartki w taki sposób, aby można je było potem swobodnie rozszczepić.
Pieczętuje każdą stronę dokumentu.
Na końcu przekładu podpisuje się w sposób ręczny.

Ile kosztuje tłumaczenie z języka niemieckiego?

tłumaczenie dokumentów samochodowych jest jednym z najczęstszych zadań tłumacza

Język na jaki dokument jest tłumaczony odgrywa pewną rolę w cenie. Im rzadszy jest język, tym mniejsza jest konkurencja i tym wyżej cenią się osoby dokonujące translacji. I tak na przykład o ile za przekład dokumentu z języka włoskiego w Polsce będziecie musieli zapłacić wyższą cenę, tak w przypadku języka niemieckiego może wyjść to taniej. Ceny są zróżnicowane, bo występuje duża konkurencja. Zawsze jednak warto sprawdzić osobę dokonującą przekładu, czy była na przykład karana oraz sprawdzić czy ma doświadczenie. Dobrze jest także korzystać ze sprawdzonej agencji.

Warto też wiedzieć, że górną stawkę za stronę przekładu ustala Minister Sprawiedliwości. Osoba dokonująca translacji nie może policzyć sobie drożej, ale może policzyć taniej. Stawka za stronę 1125 znaków wynosi ok. 30 zł.

Cena przekładu zależy też od tego czy dokonuje się translacji na język polski (to zazwyczaj jest tańsze) czy na język obcy (z reguły jest droższe). Koszt jest również uzależniony od terminu, czyli przekłady od ręki są wyższe – są to tzw. przekłady ekspresowe – według ustalenia Ministerstwa Sprawiedliwości kosztuje ono ok. 45 zł za stronę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com