Jakie dowody warto dołączyć do pozwu o rozwód?

W przypadku orzekania wyroku w sprawie rozwodowej, sąd może go ogłosić tylko i wyłącznie wtedy, gdy nastąpił trwały i całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Oczywiście, aby to było możliwe, niezbędne jest zebranie szczegółowych dowodów, dzięki którym takie twierdzenie zostanie uargumentowane. Dodatkowym wyzwaniem jest sytuacja, gdy jedno z małżonków składa wniosek o orzeczenie wyłącznej winy drugiej osoby w rozpadzie związku małżeńskiego. Tego typu oskarżenie wymaga potwierdzenia dowodami niewzbudzającymi jakichkolwiek podejrzeń co do ich autentyczności. Dowiedz się więcej o dowodach w sprawie rozwodowej i sprawdź, kiedy niezbędna jest pomoc prawna adwokata z Wrocławia!

Czym jest dowód?

Na samym wstępie warto zacząć od definicji dowodu. Według zapisów w prawie dowód to środek procesowy, który jest używany przez stronę w celu wykazania, że twierdzenia oraz fakty, jakie przedstawia w trakcie postępowania sądowego, są w pełni zgodne z prawdą. Należy zdawać sobie również sprawę z tego, że dowodem mogą być tylko i wyłącznie okoliczności mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. Jeśli przedstawiane przedmioty nie będą ważne, sąd je pominie.

Co należy udowodnić podczas rozprawy rozwodowej?

Podczas rozprawy rozwodowej kluczową czynnością jest przedstawienie dowodów na poparcie swojego stanowiska przez obydwie strony. Każda osoba posiadająca podstawową wiedzę prawniczą wie, że składany pozew rozwodowy musi zawierać środki dowodowe wskazujące, że jest on w pełni zasadny. W przypadku rozwodu niezbędne będzie zatem zebranie takich dowodów, które potwierdzą trwały i zupełne rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli nie jesteś pewien, czy zebrane przez Ciebie twierdzenia są wystarczającym materiałem dla sądu, warto zwrócić się o pomoc prawną adwokata z Wrocławia lub innego miasta w Polsce.

Warto doprecyzować co oznacza zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Pod tym hasłem kryje się stwierdzenie, że nie istnieje nawet jedna z niezbędnych więzi związku, a konkretnie:

  • uczuciowa;
  • seksualna;
  • ekonomiczna.

Dodatkowo należy udowodnić, że rozkład jest trwały, to oznacza, że nie pojawiają się szanse na poprawę.

Jeśli jesteś osobą składającą pozew, musisz udowodnić wszystko bardzo szczegółowo i w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości. Jest to wyjątkowo istotne, gdy wnosisz o orzeczenie przez sąd wyłącznej winy współmałżonka. Takie okoliczności wymagają przedstawienia dowodów potwierdzających ponad wszelką wątpliwość, że składane żądanie jest zasadne. To samo dotyczy składania wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Wtedy konieczne będzie wykazanie przez osobę wnioskującą, że zachodzą okoliczności, które potwierdzą słuszność ograniczenia. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo należy udowodnić, że współmałżonek nie interesuje się losem małoletniego, co z kolei wpływa destrukcyjnie na jego osobowość.

Dlaczego proces udowadniania jest tak istotny?

Postępowanie dowodowe prowadzone przez sąd wynika wprost z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Według tych zapisów postępowanie dowodowe ma na celu ustalenie okoliczności, które dotyczą rozkładu pożycia małżeńskiego oraz okoliczności dotyczące dzieci małżonków.

Jakie są najważniejsze środki dowodowe, które najczęściej wykorzystują klienci korzystający z pomocy prawnej adwokata z Wrocławia?

  • Dowód z przesłuchania współmałżonków;
  • dowód z przesłuchania wszystkich świadków;
  • dowód w postaci dokumentu urzędowego;
  • dowód z dokumentu prywatnego;
  • dowód z opinii biegłych;
  • dowód w postaci filmu, fotografii, fotokopii, płyt lub innych form taśmy dźwiękowej, zapisów z komunikatorów, e-maili, wiadomości SMS;
  • dowód w postaci wywiadu środowiskowego.

Jak otworzyć salon fryzjerski? Czy potrzebuję biznes planu?
Ile ważne jest szkolenie BHP i czy każdy musi je odbyć?
Uproszczona restrukturyzacja dla firm – dowiedz się wszystkiego na ten temat
Przesyłki do Niemiec – jak najlepiej wysłać paczki do klientów?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com