Ile ważne jest szkolenie BHP i czy każdy musi je odbyć?

W każdym miejscu pracy istnieje pewne ryzyko zawodowe, czyli różnorodne zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. Fundamentem ochrony całego zespołu jest BHP, które prowadzi również do efektywniejszego funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez minimalizowanie i eliminowanie problemów. W poniższym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawdź, na czym polega szkolenie okresowe dla służby BHP!

Szkolenie BHP – podstawowe informacje

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy to normy, których celem jest zapewnienie pracownikom komfortowych warunków w miejscu zatrudnienia oraz usunięcie wszelkich czynników negatywnie wpływających na zdrowie. W rzeczywistości obejmuje bardzo wiele czynników – od organizacji poszczególnych stanowisk po wyposażenie techniczne. Odpowiedzialność za przeszkolenie pracowników spoczywa na pracodawcy, do którego obowiązków należy również dostarczenie niezbędnych środków ochrony osobistej.

Celem instruktaż z zakresu BHP jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do identyfikacji zagrożeń oraz prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych. W praktyce oznacza to poznanie zasad działania na terenie zakładu lub miejsca pracy, adekwatnych do specyfiki danej branży. W przypadku np. produkcji przemysłowej będzie to szkolenie dotyczące bezpiecznego korzystania z narzędzi i maszyn lub sposobu obchodzenia się z substancjami chemicznymi.

Kto powinien odbyć szkolenie BHP?

Wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń BHP. Pierwsze, czyli wstępne muszą przejść nowozatrudnione osoby w firmie – bez tego nie mogą rozpocząć wykonywania codziennych zadań i obowiązków. Obejmuje ono dwa etapy, a mianowicie instruktaż ogólny i stanowiskowy. Pracownik poznaje wówczas podstawowe zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, a także informacje dotyczące m.in. chorób zawodowych.

Drugi rodzaj szkoleń BHP to szkolenia okresowe, których celem jest odświeżenie wiedzy oraz przedstawienie najważniejszych zmian w kodeksie pracy. Odbywają się co kilka lat w zależności od branży, a ich częstotliwość wynika przede wszystkim ze stopnia zagrożenia. Dla przykładu – pracownik biurowy uczestniczy w szkoleniu raz na 6 lat, a osoba na stanowisku robotniczym wykonująca czynności szczególnie niebezpiecznie przynajmniej raz w roku.

Na czym polega szkolenie okresowe dla służby BHP?

Należy pamiętać o tym, że wiedza z zakresu BHP powinna być regularnie aktualizowana. W ten sposób pracownicy zyskują wiedzę na temat wszelkich zmian, które zaszły w procedurach bezpieczeństwa, co zminimalizuje ryzyko wystąpienia wypadków czy urazów. Istnieją dwa sposoby na przeszkolenie zespołu – pracodawca może zająć się tym samodzielnie lub zlecić to zadanie firmie zewnętrznej. W obu przypadkach wymagana jest pogłębiona wiedza z zakresu bezpieczeństwa. Najlepszy sposób na przygotowanie się do sprawowania funkcji osoby odpowiedzialnej za edukowanie innych pracowników jest uczestnictwo w szkoleniu okresowym dla służby BHP. W trakcie specjalnych warsztatów i dyskusji można poznać bliżej perspektywę ekspertów i doświadczonych praktyków, dzięki czemu to doskonała okazja do zdobycia wartościowych informacji, które przydadzą się w codziennej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com