Czym są kontrakty terminowe futures oraz forward?

Kontrakt terminowy to po prostu umowa, która jest zawierana pomiędzy osobą kupującą, a osobą sprzedającą. Umowa może dotyczyć na przykład sprzedaży aktywów po określonej cenie oraz w określonym momencie. W ramach kontraktu terminowego wyróżniamy dwie pozycje:

 • krótka – jest ona otwierana w momencie sprzedaży,
 • długa – jest ona otwierana w momencie kupna,

Poszczególne strony kontraktu mają prawa i obowiązki. Kupujący ma obowiązek oraz prawo do tego, aby zakupić aktywa według zasad określonych w kontrakcie. Sprzedający ma obowiązek oraz prawo do sprzedaży aktywów według zasad określonych w kontrakcie.

Utrzymywanie pozycji w kontrakcie

W ramach omawianego kontraktu pozycja może obowiązywać do dnia końca kontraktu w którym następuje ostateczne rozliczenie i zamknięcie otwartych pozycji. Pozycja może zostać zamknięta szybciej. Szybsze zamknięcie pozycji następuje poprze zawarcie transakcji przeciwstawnej. W przypadku pozycji długiej zamknięcie jej następuje poprzez dokonanie sprzedaży tego samego kontraktu terminowego. W przypadku pozycji krótkiej zamknięcie jest dokonywane poprzez kupno tego samego kontraktu terminowego.

Jakie wyróżniamy rodzaje kontraktów terminowych?

W ramach kontraktów terminowych wyróżniamy następujące kontrakty:

 • forward
 • futures

W ramach kontraktu futures warunki wystandaryzowane to:

 

 • rodzaj towaru,
 • jakość towaru,
 • miejsce dostawy towaru,
 • termin wykonania kontraktu,
 • miejsce handlu kontraktem,
 • godzina handlu kontraktem,
 • wielkość kontraktu.

Kontrakt futures jest przedmiotem obrotu na giełdzie. Poprzez działanie siły popytu i podaży następuje określenie ceny kontraktu w okresie obowiązywania kontraktu. Cena tego kontraktu jest określana w ramach otwartego przetargu, który jest dokonywany na giełdzie.W ostatnim dniu obowiązywania kontraktu następuje ustalenie ceny rozliczeniowej.Jeżeli chodzi o kontrakt forward to należy zaznaczyć, że w ramach tego kontraktu nie dochodzi do dostawy towaru w sposób rzeczywisty. Warunki kontraktu forward są ustalane pomiędzy stronami.

Przykładowe warunki kontraktu forward to między innymi:

 

 • miejsce dostawy towaru,
 • rodzaj towaru,
 • depozyt zabezpieczający,
 • sposób rozliczenia naszego kontraktu,

Podsumowując warto pamiętać, że inwestowanie w kontrakty terminowe jest związane z ryzykiem.

Więcej informacji z omawianej dziedziny znajdą Państwo na stronie kontrakt futures

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com