Ryzyka budowlano-montażowe – w jaki sposób ubezpieczają się inwestorzy?

Projekt budowlany na każdym etapie jego realizacji związany jest z dużym ryzykiem, jeśli chodzi o szkody i wypadki, które mogą przydarzyć się zarówno pracownikom budowy, jak i późniejszym użytkownikom obiektu. Inwestorzy nie muszą jednak pokrywać szkód z własnej kieszeni, o ile zainwestują także w dobre ubezpieczenie.

Oczywiście, w procesie budowy najważniejsze jest zachowanie jak najwyższej jakości i zasad bezpieczeństwa. Każdy inwestor ma świadomość, że im lepiej i dokładniej proces budowlany jest prowadzony, tym mniejsze ryzyko szkód czy wypadków. Niestety, pomimo dobrych chęci wielu sytuacji nie da się przewidzieć i zdarzają się wypadki i szkody, powodujące uszczerbki na zdrowiu lub mieniu. Każde zdarzenie na budowie, które powoduje szkodę to nie tylko spora strata finansowa, ale też opóźnienie w prowadzeniu poszczególnych prac.

W efekcie negatywne zdarzenie może powodować na zasadzie reakcji łańcuchowej straty na wielu polach. Każde opóźnienie prac, bez względu na jego przyczynę, to straty przede wszystkim finansowe, które mogą być później nie do odrobienia. Warto więc zadbać o to, by zdarzenia losowe nie miały wpływu na ciągłość wykonywanych prac ani na uszczerbek finansowy. W tym celu warto mieć dobrą, kompleksową i dopasowaną polisę ubezpieczeniową.

Każdy inwestor, który realizuje proces budowlano-montażowy, a także firmy będące podwykonawcami powinni posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące całkowitą wartość robót budowlano-montażowych. Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych to gwarancja zabezpieczenia finansowego, które obejmuje kompleksową ochronę mienia będącego w stadium budowy. Takie zabezpieczenie daje przede wszystkim gwarancję tym podmiotom, które finansują inwestycję i zabezpieczają jej ciągłość.

Polisy dla inwestorów obejmują przede wszystkim ochronę wszystkich realizowanych obiektów budowlanych i montażowych i nie ma tu znaczenia rodzaj budynków czy technologie wykorzystywane podczas ich realizacji. Dodatkowo polisa obejmuje ochronę wszystkich maszyn i urządzeń budowlanych i montażowych, wyposażenia placu budowy, sprzętu oraz zaplecza. Jest to więc bardzo kompletne ubezpieczenie, które zapewnia ochronę na każdym etapie prowadzenia inwestycji.

Ubezpieczenia dla inwestorów to produkty, które powinny być bardzo dobrze przemyślane, a ich wybór nie może być przypadkowy. Kwoty, na które opiewają polisy, najczęściej zaczynają się od kilku milionów złotych, trzeba więc już na etapie wyboru oferty bardzo dokładnie przeanalizować jej warunki. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczenienazycie.net.pl to miejsce, w którym można zapoznać się z aktualną ofertą ubezpieczeniową najlepszych firm na rynku, a także porównać sobie poszczególne polisy. Przy analizie ofert nie należy kierować się wyłącznie wysokością składki czy kosztami, ale przede wszystkim zakresem ochrony. Tańsze polisy to najczęściej takie, które mają sporo wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej i w efekcie mogą okazać się produktami droższymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com