Przyszłość gospodarowania odpadów przemysłowych – od czego powinniśmy zacząć zmiany na lepsze?

Surowce stają się coraz rzadsze, a energia droższa, a zanieczyszczenie gleby, powietrza i wody stanowi zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Gospodarka odpadami jest ściśle powiązana z tymi problemami: kwestie związane z usuwaniem odpadów pogłębiają się poprzez zmieniające się modele konsumpcji, rozwoju przemysłowego i urbanizacji. To z kolei oznacza, że tradycyjne systemy usuwania i recyklingu odpadów stałych nie są już odpowiednie.  Problem ten dotyczy w szczególności nieformalnych sposobów pozbywania się ich.

Co możemy na to poradzić i jak radzą sobie z tym inne firmy?

W Europie odpady są w coraz większym stopniu wykorzystywane do produkcji zarówno materiałów, jak i energii, a recykling i mądry wywóz gruzu warszawa jak i innych odpadów pozwala zaoszczędzić więcej gazów cieplarnianych niż generuje. Jednak wiele krajów rozwijających się i wschodzących staje przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest poprawa ich nieodpowiednich i niezrównoważonych systemów gospodarki odpadami. Odpady nie mogą być składowane na obszarach zamieszkałych – niestety zbyt często trafiają na nielegalne wysypiska i do wody. Gromadzą się w oceanach świata jako żwir morski i są wdmuchiwane na kontynenty pod działaniem wiatru, słońca i fal.

Odpady z tworzyw sztucznych w szczególności powodują znaczne uszkodzenia flory i fauny i trafiają do ludzkiego łańcucha pokarmowego w postaci mikrocząstek. Ponieważ 80 procent odpadów, które trafiają do oceanu, pochodzi ze źródeł lądowych, niekontrolowane składowanie odpadów w drogach wodnych i oceanach jest w dużej mierze następstwem nieistniejącego lub nieodpowiedniego gospodarowania odpadami.

Projekty współpracy rozwojowej nie robią wystarczająco dużo, aby móc uwzględnić i przeanalizować wszelkie strategie:

  • techniczne,
  • organizacyjne,
  • finansowe

w zakresie zrównoważonych odpadów i zarządzania zasobami oraz wcześniejsze doświadczenia w tej kwestii. Czynniki te powinny być bardziej widoczne w dyskusjach sektorowych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Gospodarka odpadami jest powiązana z wieloma innymi obszarami, w tym z rozwojem miast, wodą, energią i bezpieczeństwem żywności. To również zostało przeoczone w przeszłości.

Cel na przyszłość

Strategie techniczne, organizacyjne i finansowe w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami i zasobami należy włączyć do dyskusji sektorowej na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz w projektach współpracy na rzecz rozwoju.

W tym celu winno się porównać doświadczenia zdobyte w ramach międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju – w tym wziąć pod uwagę środowiskowe, społeczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami. To wszystko musi być poruszane w zakresie szkoleń, transferu wiedzy, tworzenia sieci i opracowywania strategii. Działania związane z rozwojem strategii powinny skoncentrować się na technologii zużywania energii, elektrośmieciach i wszelkich powiązanych z tym tematów dodatkowych. Tylko w ten sposób, kompleksowy i całościowy, jako producenci i usługodawcy jesteśmy w stanie coś zrobić z aktualnym stanem rzeczy.

Polecamy:
Nowoczesne urządzenia wykorzystywane w przemyśle i nie tylko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com