Pomysł na biznes: Jak założyć agencje pośrednictwa pracy?

Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami z zakresu szeroko rozumianego pośrednictwa pracy należy do tych form aktywności gospodarczej, która wymaga spełnienie szczególnych warunków. Dotyczą one zarówno samej osoby podejmującej się prowadzenia takiej aktywności, jak i miejsca oraz charakteru świadczonych usług.

Podstawa prawna

Aktywność gospodarcza w sektorze usług związanych z pośrednictwem pracy należy to grupy regulowanych działalności gospodarczych. Oznacza to, że prawodawca określił szczególne warunki, których spełnienie umożliwia pełne korzystania z prawa do prowadzenia takiej agencji. Zgodni z art. 18 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencja pośrednictwa pracy może świadczyć tylko wprost określone usługi. Mogą być one wykonywane zarówno w zakresie krajowym, jak i międzynarodowym.

Do katalogu usług, które można wykonywać w ramach agencji pośrednictwa pracy należą:

  • pośredniczenie pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem w celu
  • podjęcia zatrudnienia,
  • doradzanie z zakresu doradztwa personalnego,
  • doradztwo human resources,
  • pracy tymczasowe.

Można zatem powiedzieć, że agencja pracy to ni mniej ni więcej tylko niepubliczny urząd pracy, który można spotkać w każdym mieście powiatowym. Warto o tym pamiętać, kiedy pojawią się wątpliwości dotyczące ograniczeń i regulacji dotyczących prowadzenia działalności w tym zakresie. Państwo w dużym stopni u stara się o zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania rynku pracy i tym samym właściwego doboru podmiotów chcących rozpocząć działalność w zakresie pośrednictwa pracy.

Warunki prowadzenia agencji pośrednictwa pracy

Chcąc podjąć się prowadzenia działalności gospodarczej w postaci pośrednictwa pracy trzeba spełnić jasno określone warunki;

  • brak zadłużenia z tytułu należności podatkowych,
  • brak zadłużenia z tytułu należności związanych z ubezpieczeniem społecznym,
  • brak zadłużenia z tytułu należności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • brak zadłużenia z tytułu należności związanych z Funduszem pracy lub Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Oprócz powyższych warunków w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej z zakresu pośrednictwa pracy niezbędne jest wykazanie się niekaralnością oraz nieposzlakowana opinią. Dodatkowo koniecznym warunkiem jest brak upadłości podmiotu, który stara się o rozpoczęcie działalności oraz niepodleganie egzekucji komorniczej.

Ponadto należy być gotowym na konieczność spełnienia takich warunków, jak:

1) lokal, który ma być przeznaczony na biuro, musi zapewniać poufność przeprowadzanych rozmów,
2) odpowiednie wyposażenie biura,
3) w zakresie usług:

– doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego – konieczne jest zatrudnienie osób z wykształceniem wyższym,
– pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej – należy zatrudnić osoby z co najmniej wykształceniem średnim.

Rejestrowanie działalności

W celu rozpoczęcia działalności w postaci agencji pośrednictwa pracy koniecznie jest uzyskanie odpowiedniego wpisu w rejestrze prowadzonych przez marszałka województwa. Właściwość miejscową ustala się zgodnie z miejscem siedziby agencji. Prowadzony przez marszałka rejestr jest jawny i może być odczytywany oraz prowadzony w formie elektronicznej. Ma to na celu umożliwienie ewentualnym klientom sprawdzenie wiarygodności każdej działającej w danych województwie agencji pośrednictwa pracy. Jest to działania mające na celu uchronienie przyszłych pracowników przed nieuczciwymi nierzetelnymi podmiotami, które mogłyby prowadzić do powstawanie niebezpiecznych zjawisk na całym rynku pracy.

W celu uzyskanie niezbędnego wpisu konieczne jest złożenie wniosku, który można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wniosek ów musi zawierać podstawowe dane dotyczące podmiotu chcącego rozpocząć działalności oraz wszelkich danych dotyczących miejsca i charakteru świadczonych usług.

Prowadzenia działalności gospodarczej związanej z pośrednictwem pracy wiąże się z wieloma stresami oraz ogromną odpowiedzialnością związaną z relacjami pracodawca pracobiorca.

Autorem poradnika jest serwis z ogłoszeniami pracy z Bielska-Białej www.placpigal.pl 

One Comment on “Pomysł na biznes: Jak założyć agencje pośrednictwa pracy?”

  1. Znam osobę, która pracuje jako headhunter. Jej agencja pracy tymczasowej działa już kilka lat i ma się dobrze, jednak nie ukrywajmy – jest to biznes o bardzo wysokiej konkurencji, który wymaga pełnego zaangażowania, znajomości litery prawa i doświadczenia w marketingu. Mnie brakowałoby do tego cierpliwości i samozaparcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com