Kredyt hipoteczny – jakie dokumenty są wymagane przy wnioskowaniu?

Planujesz zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub innej nieruchomości? Z pewnością już wiesz, że czekają Cię dość skomplikowane formalności. W przypadku zaciągania tak dużego zobowiązania samo wypełnienie formularza wniosku nie wystarczy. Dowiedz się, jakie dokumenty są wymagane przez banki przy ubieganiu się o finansowanie.

Podstawowe dokumenty, jakie wymaga bank przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny to oczywiście wniosek oraz dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający potwierdzić tożsamość wnioskodawcy. Dodatkowo niezbędne są dokumenty potwierdzające dochody oraz dotyczące nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem kredytu.

Kredyt hipoteczny – wymagane dokumenty

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, które zaciągane jest w bardzo wysokiej kwocie, zwykle do kilkuset tysięcy złotych. Właśnie dlatego banki, zanim go udzielą, muszą sprawdzić, czy kredytobiorca będzie w stanie spłacić zobowiązanie i czy w razie problemów nieruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu pokryje wszystkie roszczenia. Do oceny takiego ryzyka bankom potrzebne są dokumenty potwierdzające dochody wnioskodawcy oraz dotyczące nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu.

Dokumenty potwierdzające dochody

Bank rozpatrujący Twój wniosek o kredyt hipoteczny, w pierwszej kolejności musi zbadać, czy masz zdolność kredytową. Oto jakie dokumenty mogą mu być do tego potrzebne w zależności od tego, z jakiego źródła otrzymujesz dochody:

Umowa o pracę

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z ostatnich 3, 6 lub 12 miesięcy,
 • wyciągi z konta bankowego, na które wpływa co miesiąc wynagrodzenie,
 • opcjonalnie – umowa o pracę, świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy będą konieczne, jeżeli zmieniłeś pracę w ostatnich kilku miesiącach.

Emerytura lub renta

 • dokument z ZUS potwierdzający prawo do świadczenia,
 • ostatni odcinek renty lub emerytury, albo wyciąg z konta, na które wpływa co miesiąc świadczenie.

Działalność gospodarcza

 • dokumenty rejestrowe firmy (wypis z ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON),
 • zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu z płatnością podatków i składek,
 • wyciąg z KPiR,
 • PIT-36 za rok ubiegły,
 • rachunek zysków i strat,
 • wyciąg z rachunku bankowego firmy.

Umowy cywilno -prawne

Musisz wiedzieć, że banki niezbyt przychylnie oceniają zdolność kredytową osób zarabiających na podstawie umów zlecenia i o dzieło, szczególnie gdy dochody są nieregularne i pochodzą od wielu zleceniodawców.

Przy dużej liczbie umów takie dochody dość trudno udokumentować. Banki wymagają więc najczęściej szczegółowego zestawienia wszystkich umów wraz z kwotami netto wynagrodzenia uzyskanego na ich podstawie z ostatnich 12 miesięcy, a także przedstawienia deklaracji podatkowej za ostatni rok. Nie ma natomiast problemu, jeśli dochody pochodzą z jednej umowy zlecenia – wówczas wystarczy przedstawić ją wraz z PIT-em lub wyciągami z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Jeśli chodzi o nieruchomość, oto jakie dokumenty do banku trzeba dostarczyć, by ubiegać się o kredyt hipoteczny:

 • numer lub wypis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym: umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości, albo umowa deweloperska, albo umowa rezerwacyjna; dokumenty potwierdzające wpłaty dokonane na rzecz dewelopera itp.,
 • w przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym: umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości, umowa darowizny, w sytuacji posiadania przez zbywcę jedynie prawa spółdzielczego bez księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym zbywcy prawie do nieruchomości itp.,
 • w przypadku budowy domu: potwierdzenie własności działki budowlanej (notarialna umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny itp.), pozwolenie na budowę, projekt budowy domu, kosztorys prac.

Niektóre banki wymagają także dostarczenia przez klienta wyceny nieruchomości, czyli operatu szacunkowego wykonanego przez uprawnionego do tego rzeczoznawcę. W takim przypadku koniecznie zapytaj, jak dokładnie ma wyglądać taki operat, ponieważ każda instytucja ma w tym względzie swoje oczekiwania i wytyczne.

Jakie jeszcze dokumenty mogą być potrzebne przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny?

Każdy bank określa ogólnie listę dokumentów, jakie są wymagane przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Oprócz nich może jednak zażądać dodatkowych, jeśli uzna, że są mu potrzebne do analizy wniosku. Przykładowo, jeśli o kredyt ubiega się małżeństwo, w którym żona jest akurat na urlopie macierzyńskim, może być konieczne dostarczenie zaświadczenie z ZUS o pobieraniu przez nią zasiłku. Z kolei osoby po rozwodzie mogą być poproszone o dostarczenie wyroku sądowego potwierdzającego zakończenie małżeństwa oraz wysokość ewentualnych alimentów. W przypadku osób posiadających z małżonkiem rozdzielność majątkową konieczne będzie dostarczenie aktu notarialnego potwierdzającego taką rozdzielność.

Pamiętaj więc, że każdy bank ma inne wymagania, dlatego zanim zaczniesz wnioskować o kredyt hipoteczny, dowiedz się, jakie dokumenty są wymagane w danej instytucji.

Polecamy:
Co to jest i jak działa kredyt obrotowy dla firm?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com