Kiedy korzystać z faktoringu?

Faktoring jest rozwiązaniem finansowym, z którego korzysta coraz szersze grono przedsiębiorców. Wynika to przede wszystkim z korzyści, jakie można osiągnąć, decydując się na taką formę finansowania działalności. W jakich przypadkach faktycznie warto rozważyć faktoring?

Usługi faktoringowe świadczy wiele banków oraz niezależnych instytucji, m.in. Bibby Financial Services. Ich istotą jest przejęcie przez firmę faktoringową (faktora) należności wynikających z faktur wystawionych kontrahentowi. Dzięki temu faktorant (firma korzystająca z usług faktoringu) otrzymuje środki finansowe w krótszym czasie niż to wynika z terminu płatności ustalonej na dokumencie.

Faktoring korzystniejszy od kredytu?

Faktoring jest elastycznym rozwiązaniem, a dzięki szerokim możliwościom może być korzystniejszy od kredytu. Podczas, gdy kredyt koncentruje się wyłącznie na przekazaniu gotówki, usługi faktoringowe mogą obejmować wiele dodatkowych opcji, wśród których znaczącą pozycję odgrywa windykacja należności. Faktoring pozwala więc nie tylko zachować płynność finansową, lecz także zmniejszyć ryzyko związane z niewypłacalnością zadłużonych kontrahentów.

5 przypadków, kiedy warto skorzystać z faktoringu

Bez względu na to, czy firma decyduje się na faktoring pełny czy faktoring z regresem, faktoring dla transportu czy faktoring eksportowy, może liczyć na wiele korzyści związanych z tą formą finansowania.

Przedsiębiorstwa powinny rozważyć takie rozwiązanie, jeśli:

1)      chcą zapewnić sobie płynność finansową – dostęp do środków za sprzedane towary / usługi jeszcze przed terminem płatności pozwoli uniknąć pułapki, jaką jest zator płatniczy;

2)      wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności (nawet do 120 dni);

3)      mają trudności w ściąganiu należności – firma faktoringowa, przejmując na siebie należności wynikające z faktur, zajmuje się również windykacją należności i może przejąć na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów (tzw. faktoring bez regresu);

4)      mają możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów cenowych u dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań;

5)      zależy im na zwiększeniu konkurencyjności na rynku – zapewnia im to wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności, a dzięki temu, że firma faktoringowa przejmuje należności wynikające z dokumentów i wcześniej wypłaca środki finansowe, faktorant zachowuje płynność finansową.

Faktoring jest usługą finansową, która pozwala wzmocnić swoją pozycję na rynku oraz zapewnia dynamiczny rozwój – głównie poprzez wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności dla odbiorców towarów lub usług oraz szybsze regulowanie należności u dostawców. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie zatorów płatniczych i widoczna staje się wyraźna poprawa płynności finansowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com