Czym jest BDO i co należy o nim wiedzieć?

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Gromadzone w formie elektronicznej wszelkie informacje o odpadach, między innymi o ich wytwórcach, firmach trudniących się transportem odpadów czy ich utylizacją, mają przede wszystkim usprawnić procesy kontrolne na każdym etapie gospodarowania odpadami.

Istotnymi elementami BDO są: rejestr BDO, czyli lista wszystkich podmiotów, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub gospodarują odpadami, a także nowe, wprowadzone z początkiem 2020 roku, zinformatyzowane moduły dotyczące sprawozdawczości oraz ewidencjonowania odpadów.

Cały system BDO wspierać ma nie tylko nadzór, ale i w rezultacie uszczelnić system gospodarki odpadami w naszym kraju oraz doprowadzić do wyeliminowania najbardziej negatywnych procederów z nią związanych, jak np. nielegalne składowanie czy transportowanie odpadów.  Dla przedsiębiorców BDO ma stać się ułatwieniemprzy tworzeniu elektronicznej ewidencji odpadów czy składaniucorocznych sprawozdań.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?

Obowiązek wpisu do BDO ciąży na wszystkich podmiotach, które wytwarzają odpady i są zobligowane do prowadzenia ewidencji odpadów, wprowadzają do obrotu na rynku krajowym produkty w opakowaniach, sprzęt elektroniczny i elektryczny, oleje, smary, opony, pojazdy, akumulatory i baterie.

Są to także przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem odpadami, sprzedażą i pośrednictwem w obrocie odpadami, organizacje odzysku czy firmy produkujące, importujące lub kupujące opakowania w ramach UE. Ustawa o odpadach oraz szczegółowe ministerialne rozporządzenia pozwalają doprecyzować przy tym, kto nie musina mocy wyjątków, zwolnień i limitów wpisywać się do BDO, akto podlega obligatoryjnej rejestracji.2020 rok to czas istotnych zmian w zakresie gospodarowania odpadami.

Konieczność prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznejwymaga od tysięcy firm obecności w rejestrze.Tylko podmioty, które będą mogły potwierdzić swoją obecność w bazie i posiadają numer BDO,mogą liczyć na to, że firmy odpowiedzialne za odbiór odpadów przejmą jejak dotychczas.

Przedsiębiorstwo z branży gospodarowania odpadami – Stena Recycling, które swoje oddziały prowadzi na terenie całego kraju, od miesięcy przypominazainteresowanym jak uniknąć kłopotów i nie zostać z odpadowym problemem zdanym na samego siebie. Zwłaszcza, że zaniedbanie rejestracji w BDO oznacza również dotkliwe sankcje prawne.

Ostania szansa na wpis do BDO

Mimo iż elektroniczny rejestr BDO funkcjonuje od dawna, a papierowa ewidencja odpadów miała odejść do lamusa z końcem 2019 roku, nie wszyscy zdążyli dopełnić formalności i spory odsetek przedsiębiorcówwskazanych w przepisach nadal pozostaje niezarejestrowanych. Trudności natury organizacyjnej i technicznej, dezorientacja wywołana przezkolejne regulacje, jak np. ostatnia nowela dotycząca limitów odpadów, czy opóźnienia samych urzędów w procedowaniu wnioskówwymusiły nieco elastyczniejsze podejście do realizacji wymogów ustawy i dały szansę wszystkim spóźnionym.

Warunkowo zezwolono m.in. na prowadzenie papierowej ewidencjipo 1 stycznia 2020 z zastrzeżeniem jednak, że przedsiębiorca jak najszybciej złoży wniosek o wpis do BDO. Ostateczny termin uzupełnienia danych w bazie elektronicznej ustalono na 31 lipca 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com