Jaka jest obecna kondycja firmy KGHM Polska Miedź S.A?

KGHM Polska Miedź S. A. to firma, która prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, a także hutniczą. W ramach swojej działalności wykorzystuje zaawansowane technologie. KGHM Polska Miedź posiada aktywa, które są zlokalizowane na trzech kontynentach. Najważniejszym obszarem działalności firmy jest przede wszystkim wydobycie rud oraz produkcja miedzi i wielu innych metali nieżelaznych.

Firma KGHM Polska Miedź S. A. prowadzi działalności polegającą na wydobyciu oraz przetwórstwie różnego rodzaju surowców naturalnych. Firma posiada wiele różnych projektów górniczych w różnych częściach świata. Jej zakłady produkcyjne działają na trzech różnych kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej oraz w Ameryce Północnej.

W Polsce znajdują się jedne z największych na świecie złóż miedzi

które eksploatowane są przez trzy kopalnie należące do KGHM Polska Miedź S. A., czyli Lubin, Rudna oraz Polkowice-Sieroszowice. Wydobywany surowiec trafia następnie do Zakładów Wzbogacania Rud, gdzie jest poddawany wzbogaceniu. W hutach Głogów, Legnica i Cedynia odbywa się natomiast produkcja innych metali, w tym miedzi, złota, ołowiu oraz srebra.

KGHM Polska Miedź S. A. miedź posiada sześć kopalń zagranicznych

W Stanach Zjednoczonych znajdują się dwie kopalnie – Robinson i Carlota, kolejne dwie w Kanadzie – McfCreedy oraz Moriison, a na terenie Chile – Franke i Sierra Gorda. W tych kopaniach wydobywana jest miedź oraz inne metale, takie jak nikiel, platyna, pallad, molibden oraz złoto.

KGHM Polska Miedź S. A. znajduje się w czołówce światowych producentów srebra oraz miedzi. Jako jedyna firma w Europie zajmuje się produkcją renu oraz nadrenianu amonu z zasobów własnych. KGHM wyznacza sobie ambitne cele w tym dołączenie do grona największych producentów multisurowcowych.

Wśród najważniejszych celów strategicznych firmy

które mają prowadzić do umocnienia jej pozycji na rynkach światowych, należy rozwój potencjału produkcyjnego oraz dalszy rozwój bazy zasobowej. Priorytetem KGHM jest uruchamianie nowych projektów, budowanie globalnej organizacji oraz powiększanie kompetencji w zakresie eksploatacji i przetwarzania nowych surowców naturalnych.

W ramach strategii przygotowanej na lata 2015-2020 spółka zaplanowała przeznaczenie 27 miliardów złotych na cele inwestycyjne, przede wszystkim na programy rozwojowe oraz sfinalizowanie wielu projektów rozpoczętych w kraju oraz za granicą. Zrealizowanie zaplanowanych inwestycji przyczyni się do znacznego zwiększenia zdolności produkcyjnych KGHM, a także optymalizację kosztów wydobycia i produkcji. Wśród planowanych inwestycji znajduje się między innymi zakończenie pierwszej fazy projektu Sierra Gorda.

Rozwój globalnej grupy surowcowej

KGHM to spółka, która opiera swoją działalność na misji, której celem jest rozwój globalnej grupy surowcowej. Długookresowa wizja rozwoju firmy to przede wszystkim umacnianie pozycji na rynku oraz zdobywanie przewagi konkurencyjnej nad innymi spółkami działającymi w sektorze. Ten cel ma zostać osiągnięty przez wdrażanie nowoczesnych technologii. Strategicznym celem KGHM Polska Miedź S. A. jest przygotowanie oraz wdrożenie nowoczesnych technologii, które są niezbędne do stworzenia pierwszej na świecie kopalni, której działanie zostanie oparte o sieci neuronowe.

Bardzo duże znaczenie dla KGHM ma również zrównoważony rozwój oraz zagadnienie odpowiedzialnego biznesu. Wyznacznikiem działań podejmowanych przez spółkę jest nie tylko rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii, ale także troska o wspólne dobro oraz o prowadzenie zrównoważonej gospodarki naturalnymi zasobami. Nadrzędnym celem jest zachowanie równowagi między interesem społecznym oraz rentownością prowadzonej działalności biznesowej. Dlatego spółka przygotowała Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na lata 2012-2018.

Dynamiczny rozwój oraz zdobywanie nowych rynków zapewniło KGHM Miedź Polska S. A. silną pozycję w kraju oraz za granicą. Wszytko wskazuje na to, że spółka nadal utrzyma swoją pozycję i będzie kontynuować realizację swoich celów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com