Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w czasie pandemii?

Pandemia koronawirusa zmieniła nieco sposób pracy wielu firm – pracownicy przeszli bowiem na tryb zdalny. Niemniej jednak nie ma ona wpływu na to, że firmy ciągle nawiązują nowe kontrakty, a także zwalniają pracowników. Jak skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi w czasie pandemii?

Tradycyjna forma papierowa

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno mieć, co do zasady, formę pisemną. Nie ma znaczenia, czy wypowiedzenie zostanie napisane odręcznie, czy też w programie komputerowym – musi jednak posiadać podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do wykonania czynności z zakresu prawa pracy. Najprostszym sposobem na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem jest więc wręczenie mu wypowiedzenia do rąk własnych. Dzięki temu mamy pewność, że wszelkie procedury zostaną dochowane. O ile jednak w przypadku pracowników stacjonarnych osobiste wręczenie wymówienia jest możliwe, o tyle problem pojawia się w momencie, gdy firma przeszła na tryb pracy zdalnej. Wtedy pracodawca może oczywiście wręczyć wypowiedzenie osobiście, jednak ma również możliwość skorzystania z innym form rozwiązywania umowy o pracę.

E-mail? Pod pewnymi warunkami

Wraz z początkiem pandemii część pracodawców wysyłała pracownikom wypowiedzenia umowy mailem. Niestety, taka forma nie zawsze jest skuteczna. Zgodnie z przepisami, wypowiedzenie musi być podpisane przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Tymczasem podpis wygenerowany w poczcie elektronicznej nie ma żadnej mocy prawnej. Z tego też powodu tradycyjnego maila nie można uznać za środek skutecznego wypowiadania umowy o pracę. Należy pamiętać, że dotyczy to również wiadomości, do których została załączona zeskanowana, papierowa wersja wypowiedzenia. Pracodawca ma jednak prawo wypowiedzieć umowę o pracę mailowo, jeśli wiadomość zostanie opatrzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Można go nabyć odpłatnie w wyspecjalizowanych podmiotach, na przykład w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest tak samo ważny, jak podpis odręczny. Co istotne, wypowiedzenie umowy powinno zostać przesłane na służbowy adres mailowy pracownika, za potwierdzeniem odbioru. W wyjątkowych sytuacjach możemy wysłać go na adres prywatny, jeśli pracownik wyraził zgodę na jego użytkowanie w sprawach pracowniczych.

Doręczenie przez kuriera

Do czasu pandemii praktykowane był wysyłanie wypowiedzenia pocztą lub za pośrednictwem kuriera. Zgodnie z przepisami, dwukrotnie awizowana przesyłka polecona, nawet jeśli nie została odebrana przez pracownika, była uznawana za doręczoną. Tymczasem w 2020 roku wprowadzono regulację, która uniemożliwia domniemanie doręczenia pisma. Dotyczy to jednak operatora, jakim jest Poczta Polska. Pracodawca, który chce wysłać pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, może jednak skorzystać z usług firm kurierskich. Odmowa odbioru przesyłki przez pracownika nie wyklucza bowiem możliwości uznania wypowiedzenia umowy o pracę za doręczoną. Termin okresu wypowiedzenia może więc zacząć biec zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować to z prawnikiem, który specjalizuje się w prawie pracy. Ofertę warszawskiej kancelarii od prawa pracy możecie sprawdzić na stronie www.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com