Faktoring. Krótki przegląd najczęściej spotykanych rodzajów faktoringu w Polsce

Problem płynności finansowej nie jest obcy żadnemu przedsiębiorcy. Wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności powoduje, że mimo sprzedaży produktów, z opóźnieniem otrzymuje się za nie płatność.

To z kolei prowadzi do zaburzeń płynności, szczególnie jeśli odroczonych płatności jest dużo. Opóźnienia z wykonywaniem opłat mogą z kolei prowadzić do zatorów płatniczych. Odpowiedzią na minimalizację zatorów jest faktoring – komentuje ekspert z Bibby Financial Services.

Najprostsza definicja podawana w podręcznikach mówi, że jest to wykupywanie faktur od klienta, który jest dostawcą towarów lub usług na rzecz kontrahentów. Jest to jednak definicja bardzo niedokładna, nieoddająca istoty pojęcia.  Szczególnie że istnieją różne typy faktoringu, które różnią się między sobą w sposób znaczący.

Rodzaj faktoringu

Najczęściej dokonywany podział na rodzaje faktoringu zakłada istnienie: faktoringu z regresem, bez regresu, masowego, eksportowego i transportowego. W dokładniejszych opracowaniach można znaleźć również podziały faktoringu odnoszące się do sposobu korzystania z usług faktoringowych. Rodzaje te różnią się między sobą w zależności od wielu czynników.

Faktoring z regresem

Faktoring z regresem bywa też nazywany w opracowaniach faktoringiem niewłaściwym lub faktoringiem niepełnym. W usłudze tego typu zakłada się, że faktor wykupuje wierzytelność od przedsiębiorcy, jednocześnie nie ponosząc ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W sytuacji, gdy ten nie spłaci zobowiązania, to na przedsiębiorstwie korzystającym z usług faktora ciąży obowiązek spłaty. Ten rodzaj faktoringu często połączony jest z dodatkową usługą, jaką jest pomoc w windykacji należności – doświadczenie w tym aspekcie sprawia, że wiele należności udaje się odzyskiwać.

Faktoring bez regresu

Faktoring bez regresu (faktoring właściwy, faktoring pełny). Jest to idealne odzwierciedlenie definicji faktoringu. Zakłada ona całkowite przeniesienie odpowiedzialności za niewypłacalność klienta z przedsiębiorstwa na faktora. Przedsiębiorca po otrzymaniu zaliczki z rąk faktora nie ponosi już ryzyka ani jakichkolwiek kosztów w razie braku płatności. Zaliczka wynosi jednak w takim przypadku maksymalnie 80-90% wartości faktur.

Ze względu na wysokie ryzyko dla faktora, jest to najdroższa możliwość w tej możliwości refinansowania. Dodatkowo, tego typu transakcje bardzo często zabezpieczane za pomocą ubezpieczenia. W razie braku zapłaty faktury, faktor zleca wypłatę z ubezpieczenia lub podejmuje się windykacji należności. Każda z tych opcji ma doprowadzić do minimalizowania ryzyka straty po stronie faktora. Istnieje dodatkowo rodzaj faktoringu, który bywa nazywany mieszanym. Typy faktoringu z regresem i bez regresu są mieszane – przedsiębiorca ma pokryć niewypłacalność klienta dopiero powyżej pewnej kwoty. Poniżej wartości granicznej odpowiedzialność spada na faktora. Kwota uzgodniona jest w formie negocjacji.

Faktoring masowy

Faktoring masowy jest formą przekazywania wierzytelności do faktora. Zakłada ona, że trafiają do niego wszystkie faktury od danego kontrahenta. Zazwyczaj odbywa się to w jednym pliku księgowym. Idealnie sprawdza się ten model w przedsiębiorstwach, które wystawiają dużą ilość faktur z odroczoną płatnością, jednak mają problemy z późniejszym egzekwowaniem płatności. Jest to rozwiązanie dla większych przedsiębiorstw lub hurtowni, szczególnie z dużymi obrotami rocznymi.

Faktoring transportowy

Faktoring transportowy dotyczy głównie firm transportowych. Mierzą się one z zupełnie innymi zaburzeniami w łańcuchu płatności niż inne przedsiębiorstwa. Specyfika niewielkich film transportowych zakłada, że często zamówienia na usługi składane są jedno po drugim. Podczas gdy koszty muszą być generowane stale (jak paliwo czy naprawy samochodów), kontrahenci wymagają odroczenia płatności. Niestety kierowcy potrzebują gotówki na bieżącą działalność. Stąd ten specyficzny rodzaj faktoringu, jakim jest transportowy.

Faktoring eksportowy

Handel zagraniczny może być z jednej strony szansą przedsiębiorstwa, z drugiej ryzykiem i obciążeniem księgowym. Często zagraniczni kontrahenci dyktują długie terminy płatności, których egzekwowanie bywa niekiedy trudne. Stąd faktoring eksportowy skupia się na wierzytelnościach pochodzących z zagranicy. Wyspecjalizowani faktorzy pozwalają na szybkie uwolnienie środków zamrożonych w zagranicznych fakturach – kończy charakterystykę ekspert z Bibby Financial Services.

Obsługiwane przez: Investing.com