Ekonomiczne i bezpieczne paliwo – gaz LPG

Obecnie najbardziej ekonomicznym paliwem samochodowym jest gaz LPG. LPG jest jest najbardziej uniwersalnym źródłem energii.  Skrót pochodzi od angielskiej nazwy Liquefied Petroleum Gas i oznacza mieszaninę gazów ropopochodnych, propanu i butanu. Jest ona powszechnie wykorzystywana m.in. do napędu silników samochodowych. Firma Tezet jako bezpośredni importer wysokiej jakości gazu LPG proponuje usługi dystrybucji tego paliwa, dysponuje także własnym terminalem przeładunkowm. Szeroki zakres oferowanych usług można znaleźć na portalu http://tezet.pl/.

Jak pozyskiwany jest gaz LPG?

Gaz LPG otrzymuje się w procesie rafinacji ropy naftowej, jako produkt uboczny. W wyniku przerobionej masy ropy naftowej uzyskuje się około 2%. Mieszanina propanu i butanu powstaje także podczas wydobywania gazu ziemnego.

Cechy charakterystyczne gazu LPG

Paliwo LPG wyróżnia się wysoką odpornością na spalanie stukowe. Dzięki temu możliwe jest spalanie mieszaniny propanu i butanu również w silnikach z zapłoem iskrowym o podwyższonych stopniach sprężania. W praktyce liczba oktanowa wynosi  90-110, co oznacza, że odpowiada liczbie oktanowej używanych powszechnie paliw benzynowych. Dzięki temu mieszanina ta nie wymaga żadnych dodatków antydetonacyjnych, które są toksyczne, dlatego należy do paliw ekologicznych. Ma to ogromne znaczenie w dzisiejszym świecie, zwłaszcza wśród społeczeństw świadomych zagrożenia dla otoczenia oraz postępującej degradacji środowiska. Wartość opałowa skroplonego gazu LPG mieszaniny propanu i butanu wynosi 46 MJ/kg przy gęstości 0,557 kg/dm3, natomiast benzyny 43,9 MJ/kg.

Przechowywanie gazu LPG

Gaz LPG w temperaturze pokojowej ma postać gazu przy zwyczajnym ciśnieniu. Gaz ulega skropleniu w temperaturze pokojowej przy ciśnieniu wynosi od 2.2 do 4 atmosfer. Oznacza to, że mieszaninę gazów LPG można przechowywać w temperaturze otoczenia w postaci ciekłej pod relatywnie niskim ciśnieniem: od 0,2 do 0,1 MPa. atm. Do butli gaz jest pompowany przy ciśnieniu rzędu 6 atm, a butle przeznaczone do przechowywania i transportu LPG, napełnia się mniej więcej do 80% lub 85% objętości. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo unikając rozerwania butli przez rozszerzającą się przy zmianie temperatury ciecz.

Gaz LPG w samochodach

Samochody zasilane gazem LPG wyposażone są w specjalną instalację oraz bezpieczne zbiorniki ciśnieniowe, które pełnią funkcję zbiornika paliwa. Zbiorniki te są kriogeniczne i posiadają izolację termiczną pianowo-proszkową. Auta z instalacją LPG muszą też częściowo korzystać z benzyny, gdyż rozruch i rozgrzanie silnika powinno odbywać się przy zasilaniu benzyną. Zużycie gazu LPG wyrażone w dm3/100 km jest o około 10-15% większe niż dla benzyny, natomiast wyrażone w kg/100 km jest porównywalne ze zużyciem benzyny.

Inne zastosowanie gazu LPG

Oprócz wykorzystania jako paliwo napędowe do pojazdów samochodowych gaz LPG używamy jest również w przemyśle, m.in. w przemyśle ciężkim i chemicznym, do zasilania maszyn i pojazdów z silnikami spalinowymi. Ponadto znajduje on zastosowanie w rolnictwie, a także w gospodarstwach domowych jako paliwo do kuchenek gazowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com