Doradztwo BHP Warszawa – jakich usług szukać?

 

BHP to dla wielu firm priorytet. Dlatego coraz więcej z nich inwestuje we współpracę ze sprawdzonymi ośrodkami doradztwa Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Na jakich obszarach warto tę współpracę kształtować?

Szkolenia — organizacja, przygotowywanie i wdrażanie

Szkolenia to podstawa, na której powinno opierać się doradztwo BHP Warszawa. Oczywiście mowa tu o szkoleniach dostosowanych do konkretnych grup zawodowych, w tym również pracujących na:

  • stanowiskach fizycznych (ze szczególnie wysokim ryzykiem zawodowym),
  • stanowiskach umysłowych,
  • stanowiskach dozorowych i kontrolnych,
  • stanowiskach wyższego szczebla (np. menadżerskich).

Mówiąc o szkoleniach, nie warto też zapominać o zajęciach specjalistycznych, które są ukierunkowane na pierwszą pomoc i ochronę przeciwpożarową. W ich trakcie szkoli się pracowników, którzy będą wyspecjalizowani w podejmowaniu tychże zadań.

Służba BHP w firmach zewnętrznych

Profesjonalny outsourcing BHP to skuteczny sposób na to, aby współpracę pomiędzy organem BHP a firmą uściślić jeszcze bardziej. Jest to rozwiązanie odpowiednie dla tych podmiotów, które nie mają własnych służb BHP i chcą skorzystać z pomocy firm zewnętrznych. Atutem tej formy współpracy jest jej maksymalne dostosowanie do oczekiwań i specyfiki prowadzenia działalności klienta. Przed podjęciem współpracy, analizowane są takie czynniki, jak:

  • liczba pracowników i sposób świadczenia przez nich pracy,
  • branża, w której dana firma się specjalizuje,
  • czynniki ryzyka, jakie występują na różnych stanowiskach,
  • obowiązki realizowane przez pracowników.

Doradztwo Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Efektywną formą współpracy może być też doradztwo BHP Warszawa. Jest to usługa, która polega na jednorazowym lub wielokrotnym świadczeniu pomocy w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W ramach tejże usługi klient — czyli firma zlecająca — może zlecić sporządzenie np. regulaminu pracy, audytu BHP, czy też wielu innych działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Warto dodać, że jedynie długoterminowe doradztwo BHP (podobnie jak outsourcing) przynoszą konkretne efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa w firmie. Nie można zapominać, że jedynie działania długoterminowe przynoszą konkretny efekt i pozwalają na wdrażanie dobrych przyzwyczajeń wśród pracowników i osób zarządzających nimi.

Reasumując, profesjonalne szkolenia, długofalowy outsourcing BHP i kompleksowe doradztwo w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to płaszczyzny, na których koniecznie warto zacieśniać współpracę z podmiotem specjalizującym się w BHP.

Jak zadbać o czystość we własnej firmie?
Czym jest Krajowy System e-Faktur?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com