Czym są i jak działają kontrakty futures na akcje?

Kontrakty futures to pochodne kontrakty finansowe, które zobowiązują strony do kupna lub sprzedaży składnika aktywów w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie. Umowa zobowiązuje obie strony do podjęcia określonych akcji. Zakłada, że coś zostanie kupione, a coś zostanie sprzedane. Ważne, że cena musi być odgórnie ustalona, a na jej wartość nie wpłyną inne czynniki, np. obecna cena rynkowa.

Aktywa bazowe obejmują towary fizyczne i instrumenty finansowe. Kontrakt typu futures ułatwiają handel na giełdzie poprzez ujednolicenie ilości aktywów bazowych, a ogólnie rzecz biorąc, służą zabezpieczeniom finansowym i spekulacjom.

Jak działają kontrakty terminowe futures

Pomyśl o hodowcy kukurydzy, który musi wyłożyć wiele tysięcy na początku sezonu sadzenia w nadziei na sprzedaż z zyskiem, gdy nadejdzie żniwo. Rolnik może wykorzystać kontrakt futures, aby zabezpieczyć się przed niższymi cenami podczas zbiorów. Bez względu na to, jaka jest rzeczywista cena, gdy kukurydza jest dojrzała, rolnik ustalił cenę, która gwarantuje zysk.

Po drugiej stronie wspomnianej przez nas transakcji może znajdować się duża korporacja spożywcza, której produkty opierają się na kukurydzy. Aby chronić biznes, kupiłaby ona kontrakt od rolnika, aby zabezpieczyć się przed płaceniem wyższych cen w przypadku niedoboru dostaw.

Handel kontraktami futures na giełdzie: Giełda działa jako pośrednik między kupującymi a sprzedającymi, aby zagwarantować wykonanie kontraktu w dniu jego wygaśnięcia. Kontrakty mogą nie zostać uregulowane przez tygodnie lub miesiące, ale marża musi zostać wniesiona i utrzymana, aby zapewnić integralność rynku.

Koszty i wymagania handlowe

Handel kontraktami futures wiąże się z kosztami. Na przykład fundusze surowcowe tak naprawdę nie trzymają silosów pełnych kukurydzy ani tankowców z ropą. Zamiast tego posiadają kontrakty futures, które muszą zostać rolowane przed wygaśnięciem. Ponieważ cena dobra w przyszłości jest na ogół wyższa niż obecnie, na zawsze kupują kontrakty futures po wyższych cenach – uiszczają opłaty transakcyjne, a następnie sprzedają je przed wygaśnięciem po cenach bliższych poziomowi bieżącemu.

To właśnie dlatego można zauważyć znaczne dysproporcje między aprecjacją cen towarów, takich jak olej opałowy czy gaz ziemny, a znacznie niższą lub nawet ujemną stopą zwrotu z funduszu wspólnego inwestowania lub funduszu giełdowego, który handluje kontraktami futures.

Wymogi handlowe dotyczące kontraktów terminowych futures mogą się różnić w zależności od brokera, ale generalnie wiążą się z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Handlowcy nie są zobowiązani do wniesienia całej wartości kontraktu, kiedy składają pierwszą transakcję, ale raczej wniesienia początkowego depozytu zabezpieczającego. Jeśli transakcja ostatecznie obraca się przeciwko nim, broker może wezwać do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, wymagając wniesienia dodatkowych środków.

Co to jest Krajowy System e-Faktur?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com