Czym jest i na czym polega spedycja międzynarodowa?

Zapotrzebowanie na obsługę obejmującą krajowy i zagraniczny transport towarów nieustannie wzrasta. Firmy spedycyjne oferują klientom coraz nowsze oferty i rozwiązania, zapewniając przy tym kompleksowe wsparcie. W obecnych czasach można śmiało stwierdzić, że światowy handel opiera się na spedycji międzynarodowej. To dzięki niej możliwe jest dotarcie różnego rodzaju przesyłek do sklepów i magazynów zlokalizowanych na całym świecie. Poszczególne procesy są w pełni kontrolowane przez spedytorów, którzy wykonują trudną i niewidoczną dla innych pracę. 

Co to jest spedycja międzynarodowa?

Spedycja międzynarodowa jest dziedziną usługową, która zajmuje się organizowaniem translokacji dóbr materialnych. Ponadto, to jedna z gałęzi branży TSL, która współcześnie bardzo dynamicznie się rozwija. W najogólniejszym zarysie, dziedzina ta opiera się na planowaniu i takim zarządzaniu swoimi działaniami, aby możliwy był szybki i bezpieczny transport przesyłki z punktu A do punktu B. Warto zauważyć, iż spedycja to nie tylko sam przewóz, ale również przechowywanie i tworzenie dokumentów, które są ściśle związane z translokowanym towarem, jak również zlecanie załadunku, przepakowywanie, ubezpieczenie towaru od nieszczęśliwego wypadku i odprawy celnej oraz sprawdzenie zawartości przesyłki na miejscu docelowym, gdzie zostanie ona odebrana. Ze spedycji międzynarodowej korzystają głównie przedstawiciele handlu transgranicznego. Przedstawiciele, którzy trudnią się wspomnianą dziedziną, w większości przypadków opierają swoją działalność na pośrednictwie pośród firmami transportowymi, które zajmują się importem lub eksportem z innego rodzaju przedsiębiorstwami spedycyjnymi. 

Zobacz jak to działa w praktyce: https://www.pekaes.pl/pl/products/siec-miedzynarodowa.

Na czym polega proces spedycji? 

Proces spedycji jest niezwykle złożony i skomplikowany. Od spedytorów wymaga się profesjonalizmu i pełnego zaangażowania. Poszczególne działania spedycyjne muszą być zgrane ze sobą w czasie i dopracowane w każdym calu. Nadanie wielkogabarytowych towarów następuje drogą tradycyjną lub morską. Obowiązkiem spedytora jest śledzenie trasy przewozu tak, aby zamówienie w bezpieczny sposób trafiło do odbiorcy. Spedycja jest ściśle związana z transportem i logistyką. Wiele firm specjalizuje się w transportach krajowych i zagranicznych, obejmując swoim działaniem państwa całej Europy. Ponadto, takie przedsiębiorstwa w doskonale współpracują z zagranicznymi filiami i punktami spedycyjnymi, koordynując przy tym przewóz ładunku z niemal każdego zakątka na ziemi. Spedycja wymaga stałego kontaktu ze środkiem transportu. Z uwagi na to, kierowcy kontaktują się z bazą za pomocą telefonów komórkowych oraz GPS, co pozwala na śledzenie przejazdu towaru. Dziedzina ta sama w sobie zawiera mnóstwo czynności, które mogą rozszerzać się w zależności od potrzeb i rodzaju zlecenia klienta. Całość procesu musi być wykonana zgodnie z normami prawnymi, zawartymi w kodeksie cywilnym. 

ciężarówka przygotowana do załadunku

Najważniejsze aspekty spedycji międzynarodowej

Dziedzina ta powszechnie uznawana jest za działalność polegającą na organizowaniu przewozu ładunku. Dodatkowo jest związana z odpłatnym funkcjonowaniem na rzecz zleceniodawcy. Najczęściej jest nim konkretna firma, które decyduje się na udostępnianie swoich produktów poza granicami ojczystego kraju. Transport międzynarodowy przekłada się na ogrom pracy papierkowej, obejmującej dbałość o wszelkiego rodzaju dokumenty, w którą zaangażowana jest duża ilość wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem są zobowiązane dobrać odpowiedni środek transportu dla danego towaru, sporządzić i zawrzeć umowę, odebrać i przygotować towar do transportu poprzez oznakowanie, ważenie i mierzenie oraz ubezpieczenie. Ponadto firmy spedycyjne kontrolują przebieg podróży. Sprawność poszczególnych procesów i harmonijna praca przekładają się na sukces całego przedsięwzięcia.

Kim jest spedytor?

Spedytor jest to osoba fizyczna lub prawna, która za odpowiednią odpłatnością zajmuje się organizacją transportu różnego rodzaju dóbr materialnych oraz czynnościami z tym związanymi, jak np. przeładunek, magazynowanie, pakowanie, ubezpieczenie dystrybucja oraz inne. Spedytor, jako pośrednik transportu działa we własnym imieniu, ale koszt ponosi zleceniodawca. Jego głównym zadaniem jest minimalizacja kosztów związanych z procesem spedycyjnym. Nieustannie wpływa na optymalizację usług transportu, co sprawia, że usługa ta staje się coraz bardziej dostępna. Spedytor jest zobowiązany do ubezpieczenia określonej przesyłki na podstawie pisemnego polecenia. W nim określona jest wartość przesyłki oraz ewentualne ryzyka, od jakich towar ma być ubezpieczony. W przypadku szkód, ubytku czy zaginięcia przesyłki odpowiedzialność ponosi spedytor. 

Dodatkowe obowiązki spedytora

Spedytor to inaczej pracownik branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), który odpowiedzialny jest za organizację transportu towarów bądź osób. Obowiązki osoby zatrudnionej na owym stanowisku można podzielić na dwie grupy: spedycję właściwą i czynności związane z translokacją i zajęciami dodatkowymi. Do zadań dodatkowych spedytora należy m.in odbiór, dowóz, przewóz i załadunek towarów oraz składowanie przesyłek czy pobieranie opłat. Swoje obowiązki może wykonywać zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Warto wspomnieć, iż spedytor nieustannie musi być pod telefonem. Kontakt ze spedytorem musi być całodobowy. Oznacza to, że często może być zmuszony do skrócenia urlopu bądź weekendu na rzecz powrotu do pracy. 

Jak nim zostać?

Aby zostać spedytorem preferowane jest wykształcenie wyższe uzyskane w ramach kierunków tj. logistyka i spedycja czy transport i spedycja, ekonomia. Jednak dobre wykształcenie to dopiero początek kariery. Najważniejsze jest doświadczenie w branży TSL, sprzedaży bądź obsługi klienta. Ponadto, bardzo ważna jest znajomość języków obcych. Posługiwanie się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym to podstawa. Spedytor to osoba, która stale powinna się rozwijać i kształcić, dlatego też organizowanych jest wiele kursów i szkoleń.  Od osób pracujących w tym zawodzie wymaga się zdolności personalnych i interpersonalnych. Praca spedytora jest bardzo wymagająca.

Czym jest obsługa z zakresu transportu i spedycji?

Zakres działania firm spedycyjnych działających na obecnym rynku jest bardzo szeroki i zróżnicowany, ze względu na urozmaicone wymagania klientów. Przedsiębiorstwa te specjalizują się w procesie organizacji i transportu towarów od dostawcy do odbiorcy, rozpoczynając od znalezienia odpowiedniego przewoźnika, poprzez dopełnienie formalności i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Obowiązkiem spedytora jest przygotowanie ładunku do przewozu, ubezpieczenie go oraz załatwienie formalności celnych, jeżeli wiąże się to ze spedycją międzynarodową. Usługi te mogą odbywać się przy użyciu jednego lub kilku środków przewozowych, pochodzących z różnych gałęzi.

magazynowanie dóbr materialnych

Logistyka

Logistyka to nieodłączny element spedycji. Polega na systemowym i zintegrowanym planowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu przepływu dóbr materialnych między poszczególnymi firmami. Dziedzina ta potrafi zaplanować każde działanie danej firmy, w taki sposób, aby towar nie zalegał w magazynie. W obecnych czasach logistycy są bardzo chętnie zatrudniani. Wymaga się, aby znali wszelkie normy finansów, ekonomii oraz prawa i transportu. Dzięki temu możliwy jest szybki transport, załadunek i rozładunek towarów, jak również upłynnianie zalegającego. 

Transport

Transport to nic innego jak przewóz osób i ładunków w przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków: transportu drogowego, lotniczego i drogą morską. Przy ich wyborze powinno kierować się szybkością, częstotliwością, wydolnością oraz ewentualnymi kosztami. Większość ze wspomnianych kryteriów spełnia się w transporcie drogowym. Dziedzina ta stanowi nieodłączną część koncepcji logistycznej. 

transport drogowy

Podsumowanie 

Spedycja jest jedną z gałęzi gospodarki, która z roku na rok coraz bardziej sukcesywnie się rozwija. Proces ten jest bardzo złożony, gdyż tego rodzaju usługi świadczą tylko i wyłącznie profesjonalne firmy spedycyjne, które mają doświadczenie na arenie międzynarodowej. Można śmiało stwierdzić, iż transport międzynarodowy wiąże się nie tylko z terminowym i rzetelnym przewozem towarów, ale również w jej zakres obowiązków wchodzi załatwianie wszelkich formalności, które w wielu przypadkach są niezbędne, aby transport mógł odbyć się na terenie danego kraju. 

Materiał przygotowano we współpracy ze stroną https://trans-euro.pl/

Porównywarka cen Vendoria

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com