Czy można sprzedać kasę fiskalną przy likwidacji firmy?

Kasa fiskalna jest jednym z podstawowych urządzeń w przedsiębiorstwach, które dokonują sprzedaży oraz są zobowiązane do jej rejestracji. Jednak w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa należy spełnić pewne działania, które są także związane z likwidacją kasy fiskalnej. Wielu przedsiębiorców zastanawia się również, czy może sprzedać używaną kasę fiskalną. Warto się tego dowiedzieć.

O czym pamiętać po zamknięciu działalności?

Po zamknięciu działalności warto pamiętać o obowiązkach związanych z kasą fiskalną. Zamknięcie przedsiębiorstwa oznacza jednocześnie zakończenie pracy wszystkich kas fiskalnych, które znajdują się na jego wyposażeniu i są na co dzień użytkowane do rejestrowania sprzedaży. Obowiązki podatnika związane z zakończeniem pracy kasy fiskalnej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Wśród nich można wymienić wykonanie raportów fiskalnych dobowych oraz miesięcznych, a także odczyt zawartości pamięci fiskalnej, który powinien być potwierdzony stosownym raportem. Dodatkowo istotną kwestią jest złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas.

Raport fiskalny miesięczny

W przypadku posiadania w przedsiębiorstwie kasy fiskalnej obowiązkiem podatnika jest sporządzanie raportów fiskalnych, zarówno dobowych, jak i miesięcznych. Podczas likwidowania przedsiębiorstwa bardzo istotną kwestią jest sporządzenie raportów fiskalnych, niezależnie od dnia, w którym nastąpiło zamknięcie prowadzenia firmy. Warto również pamiętać, że wydrukowanie stosownych raportów powinno nastąpić przed odczytaniem zawartości pamięci kasy fiskalnej.

Złożenie wniosków

Podczas likwidacji kasy fiskalnej w przedsiębiorstwie niezbędne jest również złożenie przez podatnika stosownych wniosków. Wniosek o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej powinien być złożony przez podatnika do urzędu skarbowego w ciągu siedmiu dni od zakończenia pracy danej kasy fiskalnej. Wypełniony dokument powinien zawierać pewne informacje związane z prowadzoną działalnością. Wśród nich można wymienić dane podatnika, numery kasy fiskalnej, datę fiskalizacji kasy, a także adres, pod którym dana kasa fiskalna była użytkowana. Oprócz tego we wniosku powinna być również zawarta informacja związana z odliczeniem ulgi na kasę, a także czasem trwania jej użytkowania w przedsiębiorstwie.

Odczyt pamięci

Bardzo istotną kwestią podczas likwidacji przedsiębiorstwa i kasy fiskalnej, która była w nim użytkowana jest również odczyt pamięci urządzenia rejestrującego. Dodatkowo powinien zostać sporządzony przez serwisanta odpowiedni protokół z odczytu. Jego wzór określony jest w rozporządzeniu. Protokół powinien zostać złożony we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu trzech dni od daty jego sporządzenia. Natomiast kopia protokołu powinna zostać zachowana u podatnika. Odczytu pamięci kasy fiskalnej należy dokonać w ciągu jednego miesiąca, licząc od daty wpłynięcia wniosku do urzędu.

Zwrot ulgi na kasę

Wiele osób zastanawia się nad kwestią związaną z koniecznością zwrotu ulgi, która została przyznana na daną kasę fiskalną. Podatnik zobowiązany jest do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot w poszczególnych przypadkach. Przede wszystkim taka sytuacja związana jest z krótszym niż trzy lata użytkowaniem kasy fiskalnej w danym przedsiębiorstwie. Oprócz tego konieczność zwrotu ulgi następuje również w przypadku, gdy nie zostanie dokonane w terminie zgłoszenie kasy fiskalnej do serwisu. Dodatkowo zwrot przyznanej ulgi jest również konieczny, jeśli warunki związane z odliczeniem kwot zostaną naruszone, co jest dość poważną kwestią. Warto na ten aspekt zwrócić uwagę.

Termin zwrotu ulgi na kasę

Zwrot pieniędzy odliczonej ulgi na kasę powinien zostać dokonany na właściwy rachunek urzędu skarbowego. Termin zwrotu może być różny i zależny jest od statusu danego podatnika. Czynny podatnik VAT powinien zwrócić ulgę na kasę fiskalną do 25 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym stwierdzono okoliczności uzasadniające takie działanie. Sytuacja ta dotyczy przypadku, gdy podatnik rozlicza się miesięcznie. Natomiast w przypadku rozliczeń kwartalnych powinno się zwrócić ulgę na kasę fiskalną do 25 dnia miesiąca, który następuje po kwartale, w którym określono okoliczności uzasadniające tego rodzaju działanie.

Czy kasę fiskalną można sprzedać?

Wielu przedsiębiorców, którzy decydują się na zamknięcie własnej działalności gospodarczej zastanawia się nad taką kwestią, jak sprzedaż używanej kasy fiskalnej. Dla podatnika będzie to korzystne rozwiązanie, ponieważ sprzedaż kasy fiskalnej umożliwi częściowy zwrot środków, które zostały na nią wydatkowane. Nie ma żadnych przepisów prawnych, które zakazują sprzedaży kasy fiskalnej po zakończonej działalności, dlatego jest to możliwe. Warto jednak pamiętać, że sprzedaż kas fiskalnych powinna następować tylko i wyłącznie po dokonaniu wszystkich niezbędnych czynności, które są związane z ich skutecznym wyrejestrowaniem.

Opłacalność sprzedaży kasy fiskalnej

Dla podatnika sprzedaż kasy fiskalnej z całą pewnością będzie dość opłacalnym rozwiązaniem. Jednak inne kwestie są związane z zakupem używanej kasy fiskalnej. Osoba, która kupuje używaną kasę fiskalną i tak musi zakupić do niej nowy moduł pamięci, dlatego takie rozwiązanie bardzo często jest nieopłacalne. Z tego względu wielu przedsiębiorców rezygnuje ze sprzedaży kasy fiskalnej oraz decyduje się na oddanie urządzenia do utylizacji. Używana kasa fiskalna nie posiada gwarancji, a procedura jej rejestracji może się wydłużyć. Oprócz tego niemożliwe jest również otrzymanie zwrotu za zakup kasy fiskalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com