Polski rynek pracy dla Ukraińców – zasady zatrudnienia

Do Polski w roku 2016 przyjechało około 1 miliona obywateli Ukrainy. Cudzoziemcy, którzy  przyjeżdżają do kraju nad Wisłą w głównej mierze kierują się poszukiwaniem pracy. Najchętniej wybierana jest ta sezonowa, na okres około 2-3 miesięcy, aczkolwiek dłuższe pobyty również są pożądane. Czy na pewno potrzebujemy sąsiadów zza wschodniej granicy, aby wypełnić luki po Polakach, którzy wyjechali z Polski na zachód?

Zatrudnię Ukraińca – praca od zaraz

Ofert pracy z takim tytułem jest wiele. Gdziekolwiek nie rzucić okiem czy w internecie lub w prasie, można odnaleźć mnóstwo ogłoszeń o pracę firm oferujących zatrudnienie cudzoziemców. Obywatele Ukrainy zatrudniani najczęściej są w branżach budowlanych, gastronomicznych lub w ogrodnictwie i sadownictwie. Rozpiętość płacowa wynosi od 500 zł do 3000 zł miesięcznie. Oczywiście wszystko uzależnione jest od rodzaju zawartej umowy i wymiaru czasu pracy. Najmniejsze stawki można dostać przy zbiorach owoców i warzyw, największe natomiast w budownictwie i pracach wykończeniowych.

Wybrać agencję czy samemu podjąć kroki celem zatrudnienia?

W Polsce miesięcznie powstaje kilkadziesiąt nowych agencji pośredniczących w zatrudnieniu cudzoziemców. Sprawa wydaje się dość prosta w przypadku gdy chcemy pozyskać pracownika ze wschodu i skorzystać z usług agencji. Umawiamy się na spotkanie i określamy ilość potrzebnych osób do pracy w danej branży. Agencja werbuje na terenie Ukrainy osoby chętne do pracy w Polsce i kieruje je do naszego zakładu pracy. My podpisujemy umowę z agencją po czym ustalamy stawki płacy i okres żądanego zatrudnienia. Faktyczne powierzenia pracy odbywa się poprzez naszą firmę, jednak za sporządzenie odpowiednich umów czy odprowadzenie należnych składek odpowiedzialność spada na agencję.

Jakie warunki należy spełnić, aby zatrudnić bezpośrednio cudzoziemca z tzw. krajów trzecich (nie będącego obywatelem Unii Europejskiej):

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy …

Ten dokument powinien być pierwszym, który trzeba uzyskać w celu zatrudnienia cudzoziemca. Uzyskanie oświadczenia aktualnie jest bezpłatne i wydaje je właściwy rejonowo dla zakładu pracy Powiatowy lub Miejski Urząd Pracy. Formularz jest bardzo prosty w wypełnieniu, niemniej jednak powinniśmy znać kilka danych przyszłego pracownika tj.:

  • Imię i nazwisko
  • Data urodzenia
  • Obywatelstwo
  • Numer i serię paszportu
  • Czy cudzoziemiec posiada wizę czy nie (w przypadku posiadania należy wpisać numer wizy)
  • Okres powierzenia wykonywania pracy
  • Stanowisko
  • Rodzaj zawartej umowy
  • Wynagrodzenie

Urząd Pracy zanim wyda stosowne oświadczenie sprawdzi prawidłowość wypełnienia i braku przeciwwskazań do jego wydania. Jednak przy tym dokumencie jest jeden minus i to dość poważny. Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia może trwać tylko przez okres 6 miesięcy w przeciągu roku. Następnie jeśli chcemy, aby obcokrajowiec nadal u nas pracował należy udać się do Urzędu Wojewódzkiego i postarać się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż nie jest możliwe wydanie kolejnego oświadczenia dla tego samego pracodawcy.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dokument ten wydawany jest w formie decyzji administracyjnej. Oznacza to, że maksymalny czas oczekiwania na zezwolenie może trwać 30 dni lub w przypadku spraw skomplikowanych wydanie zezwolenia może trwać 2 miesiące. Zezwolenia na pracę wydaje Wojewoda po uprzednio złożonym wniosku o wydanie takowego zezwolenia. Koszt wniosku wynosi około 100 zł za jednego pracownika. Przy składaniu aplikacji należy wypełnić odpowiedni formularz we właściwym dla pracodawcy Urzędzie Wojewódzkim i oczekiwać na wydanie zezwolenia. Zezwolenie zostanie wydane w formie decyzji administracyjnej w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego. Zazwyczaj zezwolenia na pracę wydawane są na nie mniej niż okres 1 roku lecz uzależnione jest to także od ważności posiadanej wizy lub dokumentu paszportowego.

Łukasz Wesołowski  – portal http://biznesforum.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com