Jak postarać się o dotacje na sprzęt – biznesplan dla interesu „basenowego”

Siedzisz z długopisem w ręce i nie wiesz, od czego masz zacząć. Wydaje się Tobie, że to nigdy się nie uda. Pragniesz założyć firmę, która będzie zajmowała się budową basenów ogrodowych i przydałyby się do tego interesu jakieś dodatkowe pieniądze. Ktoś powiedział Ci, że najważniejszą sprawą jest tutaj biznesplan. Tylko jak go opracować?

Biznes plan to Twoja podstawa

Ten ktoś, kto powiedział Ci, iż biznesplan jest najistotniejszym dokumentem przy zakładaniu firmy, miał świętą rację. Dzięki temu dokumentowi i jego szczegółowej analizie będziesz mógł już na samym początku stwierdzić, czy przedsięwzięcie o którym marzysz to „strzał w dziesiątkę”, czy też „wielka klapa”. Dlaczego? Ponieważ ten właśnie dokument zawiera wszelkie informacje zarówno merytoryczne, jak i też finansowe, które odnoszą się do Twojego przedsięwzięcia. Ujmując to bardziej szczegółowo, biznes plan jest planem szczegółowym Twojej przyszłej firmy. To na jego podstawie wiesz, czego Ci będzie potrzeba, aby dobrze wystartować. Ponadto dzięki biznesplanowi możesz sięgać po dodatkowe środki na utworzenie Twojej firmy, czy też na jej dalszy rozwój. Wiadomo, że zaczynając taką działalność musisz zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt do jej wykonywania. Sprzęt wysokiej klasy nie jest tani, ale kupując tego typu wyposażenie Twojej firmy masz pewność, że nie będziesz miał przerw w realizacji zleceń ze względu na jego ciągłe awarie.

Określ swoją działalność

Zakładając działalność gospodarczą musisz wiedzieć, na czym ona będzie polegać i wiedzieć o niej wszystko. W biznesplanie istnieje taki punkt jak: „Charakterystyka firmy”. To właśnie w tym punkcie określasz swoją działalność i wymieniasz kolejno:

– nazwę przedsiębiorstwa,
– formę prawną firmy np. sp. z o.o., czy też s.c. itd.,
– przedmiot działalności – w Twoim przypadku jest to budowa basenów ogrodowych,
– wszelkie dane adresowe i kontaktowe,
– dane o właścicielach, czy też właścicielu – w tym podpunkcie piszemy życiorys,
Ważnymi podpunktami, które również umieszcza się w charakterystyce firmy są:
– misja przedsiębiorstwa np. zbudujemy basen Twoich marzeń itp.,
– cele firmy, które powinny nawiązywać do misji np. budowa basenów, zadowolenie klienta itd.,
– wymienienie wszelkich posiadanych nagród i certyfikatów jeśli takie posiadasz,
– określenie zasobów firmy, czyli zasoby rzeczowe, kadrowe i finansowe

(źródło: http://www.starpool-unipool.pl/budowa-basenu-ogrodowego/)

Czym się charakteryzujesz?

Fachowiec od zarządzania powiedziałby, że ten punkt biznesplanu nazywa się „Charakterystyka produktu”. Myślisz sobie, że przecież nie jesteś firmą produkcyjną, więc ten punkt z pewnością Ciebie nie dotyczy. Mylisz się. Produktem, który Ty oferujesz klientowi są również Twoje usługi. W tym punkcie dokonujesz charakterystyki swoich usług. To pozwoli spojrzeć Ci na swoją firmę jak prezentuje się ona w oczach konkurencji. Co zatem ujmujesz charakteryzując produkt? Otóż musisz ująć tutaj:
– politykę cenową, czyli jaki jest koszt budowy basenów, które zaoferujesz, a ile Ty na tym zarobisz po dokonaniu wszystkich opłat: koszty materiałów, zużycia sprzętu, mediów oraz pracowników i innych wymaganych opłat,
– koszt jednostkowy produktu – czyli są to koszty, które przypadają na jednostkę wyprodukowanego produktu – tutaj zmierzysz koszty poszczególnych basenów, które zaoferujesz swoim klientom,
– cenę takich produktów u Twojej konkurencji,
– Twoje rabaty,
– Twój udział w rynku na chwilę obecną oraz w przyszłości (prognoza na przyszłość)
Istotnym elementem w procesie sprzedaży produktów i usług jest dystrybucja na którą składają się:
– opracowanie strategii dystrybucji, czyli Twój plan postępowania krok po kroku odnoszący się do procesu sprzedaży,
– opisanie kanałów dystrybucji, czyli komu? i gdzie? będziesz świadczył swoje usługi,
– Twoi ewentualni partnerzy, czyli umowy, porozumienia np. w zakresie wypożyczenia sprzętu lub podwykonawstwa,
– określenie form płatności, to jest w jaki sposób Ty będziesz płacił i jak Tobie będą płacić,
– określenie rodzaju usług powykonawczych, czyli w jakich granicach określisz swoją odpowiedzialność po wykonaniu zlecenia (naprawy, poprawki itd.),
W tej części biznesplanu ujmujesz ponadto informacje na temat:
– Twojej przewagi konkurencyjnej, czyli określasz w czym będziesz lepszy niż konkurencja,
– wartości klienta, czyli bieżąca wartość wyrażona w pieniądzu, która określa Twoje przyszłe korzyści, jakie wynikną na podstawie Twojej relacji z klientem,
– opis technologii, które będziesz stosował przy budowie basenów,
– określenie planów, jakie będą wiązały się z unowocześnianiem Twoich usług,
– opis przepisów prawnych, jakie dotyczą Twojej firmy w trakcie budowy basenów tj. prawo budowlane, Kodeks Pracy, pozwolenia na budowę itd.,
– określenie faz życia Twoich usług, to jest opisujesz kolejno: Twoje wejście na rynek, wzrost zamówień, nasycenie rynku tego typu usługami oraz spadek zamówień,

Opisz kadrę, która pracuje i zarządza

Jak wiadomo w Twojej firmie będą osoby, które zajmą się procesem zarządzania firmą (prezes, dyrektor itd.), kadra kierownicza np. kierownik budowy, majster itd. oraz pracownicy szeregowi. W tej części biznesplanu to właśnie tę kadrę musisz opisać. Opisujesz zatem Twoje kwalifikacje i kadry kierowniczej oraz szeregowej, dokonujesz wyboru i opisu struktury organizacyjnej (pionowa, pozioma itd.), w jaki sposób będzie przebiegała komunikacja w firmie (chodzi tutaj o przekaz informacji), określenie podziału obowiązków wśród kadry zarządzającej (jeśli Twoja firma będzie spółką), opisujesz politykę płacową, kadrową (szkolenia, forma zatrudnienia) oraz socjalną (środki czystości, ubrania robocze, bony na święta itd.), wybierasz sposób monitorowania pracowników i działań, dokonujesz wyboru usług doradczych (jeżeli z takich masz zamiar korzystać).

Twój rynek i Twoja konkurencja

W tej części biznesplanu czas na określenie otoczenia w którym będziesz funkcjonował i nie chodzi tutaj bynajmniej o parki, trawniki itd. Otoczeniem jest rynek, gdzie będziesz konkurował z innymi o względy klientów. Zbadaj go dokładnie pod względem: tendencji jakie na nim panują, konkurencji i Twoich potencjalnych klientów. Ta część biznesplanu wymaga także od Ciebie dokonania tzw. analizy SWOT, czyli analizujesz i opisujesz tutaj mocne i słabe strony Twojej firmy oraz jej szanse na rozwój i zagrożenia, które może ona napotkać. Pamiętaj, że musisz to uczynić bardzo dokładnie, gdyż da Ci to jasność sytuacji, czy warto podejmować ryzyko związane z utworzeniem firmy.

Reklama dźwignią Twoich usług

Żeby dobrze sprzedać swoje usługi musisz zastosować kilka marketingowych chwytów, które muszą być na tyle interesujące, że Twoi klienci skuszą się na skorzystanie z Twoich usług. Mowa tutaj o utworzeniu strategii marketingowej. W strategii marketingowej ujmujesz reklamę i promocję Twojej firmy na którą składają się:
– określenie grupy docelowej – musisz wiedzieć dla kogo będziesz budował baseny,
– jak będziesz reklamował i promował swoją firmę oraz w jaki sposób chcesz dotrzeć do klientów – ulotki, foldery, ogłoszenia, kontakty bezpośrednie itd.,
– określ budżet, który przeznaczysz na swoją reklamę,
– określ w jaki sposób będzie działało u Ciebie Public Relations, czyli prościej mówiąc sposób promowania pozytywnego wizerunku Twojej firmy

Po ścieżce do celu

Żeby Twoja firma działała jak przysłowiowy szwajcarski zegarek, musisz ustalić harmonogram jej działania. Ustal zatem cele Twojej firmy i to w jaki sposób chcesz te cele osiągnąć. Pamiętaj o tym, by ustalić cele firmy na minimum 5 lat. Przy tworzeniu harmonogramu musisz uwzględnić takie pozycje jak: głównych celów firmy oraz terminów ich realizacji, metod w jaki te cele chcesz osiągnąć oraz wykazanie najważniejszych czynników, które będą miały istotny wpływ na realizację założonych celów.

Tabelki cyferek i liczb

Przed Tobą jedno z najtrudniejszych działań, jeśli chodzi o tworzenie biznesplanu, a mianowicie przystępujesz do analizy finansowej Twojej firmy. Analiza finansowa musi zawierać: plan inwestycyjny, prognozę przyszłej sprzedaży Twoich usług i kosztów uzyskania Twoich przychodów, Jeżeli opracujesz tę część biznesplanu, już wiesz, czy warto uruchamiać działalność. W analizie finansowej muszą koniecznie znajdować się trzy podstawowe pozycje: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu środków pieniężnych. Ponadto możesz tutaj ująć także: źródła finansowania swojej działalności (wkład własny, czy też wspólników, pozyskane dotacje itd.), badanie progu rentowności firmy, stopę zwrotu zainwestowanego kapitału oraz wszelkie założenia na których oparłeś swoje prognozy.

Skąd dotacje na zakup sprzętu?

Obecnie istnieje szereg programów, które pomogą zakupić Ci niezbędny sprzęt potrzebny do uruchomienia działalności. Jeżeli jesteś osobą bezrobotną swoje pierwsze kroki powinieneś skierować do Urzędu Pracy, gdzie możesz pozyskać dotację na uruchomienie działalności. O dodatkowe środki możesz także ubiegać się z programów europejskich. Warto też, byś wykazał we wniosku o dotację, że Twoja firma jest proekologiczna, wówczas masz więcej możliwości jeżeli chodzi o pieniądze z UE. Ponadto masz wtedy szansę o staranie się z atrakcyjnych kredytów w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najlepiej, abyś zasięgnął porady wykwalifikowanego doradcy w zakresie pozyskiwania takich dotacji. Taka osoba pomoże znaleźć Ci odpowiedni program oraz pomoże napisać wniosek. Owszem, będzie to kosztowało, ale masz wtedy pewność, że Twój wniosek trafi we właściwe miejsce i jest profesjonalnie napisany.

Na końcu tworzenia biznesplanu piszesz jego streszczenie, które koniecznie musisz umieścić w części pierwszej. Pamiętaj, że biznesplan musi zawierać tylko i wyłącznie wiarygodne dane. Jeżeli będą to dane wyssane z palca, to wprowadzasz w błąd zarówno siebie, jak i też osoby, które będą czytały Twój biznesplan w procesie ubiegania się o dotację. Wówczas już wiesz, co może się wydarzyć – nie otrzymasz środków na utworzenie działalności, bądź na jej rozwój. Napisanie biznesplanu nie jest sprawą prostą, ale daje on naprawdę solidne podstawy do tego, by ocenić swoje możliwości.

wybierz kąpielówki dla Siebie w sklepie Masculo.pl

Polecamy:
Basen betonowy – materiał i budowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com