Kariera nauczyciela w Polsce – czy to możliwe?

Awans zawodowy jest najczęściej jednym z głównych celów każdego nauczyciela, ponieważ wiąże się nie tylko z wyższym wynagrodzeniem, ale również z satysfakcją, zadowoleniem z siebie oraz uzyskaniem autorytetu. Ścieżka kariery nauczyciela określona jest w Karcie Nauczyciela i składa się z czterech szczebli.

Na początku stażysta

Każdy nauczyciel swoją karierę zaczyna od objęcia funkcji nauczyciela stażysty. Funkcję tą otrzymuje na początku roku szkolnego, znajdując zatrudnienie w szkole. Każdemu stażyście zostaje przydzielony opiekun, którego celem jest pomoc mu w rozpoczętej pracy oraz we wdrożeniu w życie planu rozwojowego stażysty. Ponadto zadaniem opiekuna jest opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres trwania stażu. Do zadań stażysty należy między innymi: zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania szkoły i przepisów BHP, hospitacja lekcji oraz udział w programach kształcenia nauczycieli. Oceny dorobku stażysty za okres stażu dokonuje dyrektor szkoły, a następnie na podstawie wniosku stażysty powołuję on komisję kwalifikacyjną, od której zależy decyzja o awansie stażysty. Staż trwa 9 miesięcy, a jego zakończenie skutkuje awansem stażysty na wyższe stanowisko.

g01

Etap drugi: nauczyciel kontraktowy

Po pozytywnym ukończeniu stażu stażysta staje się nauczycielem kontraktowym. Dopiero po upływie co najmniej dwóch lat od tego momentu, może on zacząć ubiegać się o kolejny awans. W czasie trwania procedury związanej z awansem do obowiązków nauczyciela kontraktowego należy dokształcanie się, udział w organizowanych przez szkołę zajęciach dydaktycznych, przeprowadzanie lekcji, nawiązywanie dobrych relacji z uczniami oraz zaznajamianie się z aktami prawnymi, które dotyczą szkolnictwa. Po odbyciu stażu na nauczyciela kontraktowego, nauczyciel ten składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dyrektor natomiast dokonuje oceny dorobku nauczyciela. Po uzyskaniu pozytywnej oceny nauczyciel kontraktowy powinien przed końcem roku złożyć podanie o rozpoczęciu procedury egzaminacyjnej. Po zdaniu egzaminu nauczyciel kontraktowy otrzymuje awans na nauczyciela mianowanego.

Od mianowania do dyplomowania

Nauczyciel mianowany po upłynięciu co najmniej roku od nadania mu tego stopnia może zacząć ubiegać się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły i rozpocząć staż, który trwa dwa lata i dziewięć miesięcy. Nauczyciel mianowany, aby uzyskać kolejny awans musi poszczycić się bogatym dorobkiem zawodowym, szczególnie tym, który uzyskał po ostatnim awansie. Cały czas musi on doskonalić i podnosić swoje kompetencje i zdolności dydaktyczne, brać aktywny udział w nieobowiązkowych zajęciach oraz wpływać pozytywnie na opinię szkoły. W czasie trwania stażu nauczyciel mianowany realizuje plan rozwoju zawodowego, a następnie tworzy z niego sprawozdanie, które przekazuje do oceny dyrektorowi szkoły. Po uzyskaniu pozytywnej oceny nauczyciel ten powinien złożyć wniosek o rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej prowadzącej do uzyskania przez niego dyplomowania. Następnie zostaje powoływana komisja, po rozmowie, z którą nauczyciel mianowany może uzyskać tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Ścieżka kariery nie jest łatwa

Wspinanie się po ścieżce zawodowej nauczycieli nie jest łatwe, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których z powodu niżu demograficznego wielu z nich zamiast awansować traci pracę. Nauczyciele, aby piąć się po szczeblach kariery muszą w swoją pracę włożyć mnóstwo wysiłku i zaangażowania, a także sprostać wymaganiom stawianym nie tylko przez dyrektorów szkół czy ministerstwo, ale przede wszystkim przez samych uczniów i ich rodziców. Jednak ciężka praca nauczycieli przynosi w przyszłości pozytywne skutki w postaci awansów, które wiążą się z wyższym wynagrodzeniem, uzyskaniem prestiżu i szacunku oraz z staniem się autorytetem w danej dziedzinie. W tym miejscu należy jednak dodać, że kariera nauczyciela wiąże się przede wszystkim z umiejętnością przekazywania wiedzy i podejściem do uczniów, a nie tylko z ciągłym ubieganiem się o kolejny awans.

Warto również przeczytać artykuł Jak wygląda praca nauczycieli w Polsce na stronie www.kariera24.info aby pogłębić informacje w tym temacie.

Polecamy:
Jak ułatwić sobie rozwiązywanie zadań domowych z matematyki?

One Comment on “Kariera nauczyciela w Polsce – czy to możliwe?”

  1. Kariera nauczyciela jest możliwa w naszym kraju. Polska oferuje wiele możliwości, w szkole publicznej nauczyciel nie ma za dużych możliwości dostania pracy. W ostatnim czasie możemy zauważyć rozwój trendu na prywatne korepetycje i sama jako nauczyciel korzystam z Preply gdzie mam dostęp do sporej bazy osób poszukujących lekcji przez skype http://preply.com/pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com