Jakie są największe trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce?

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie należy do najłatwiejszych. Potwierdzają to liczne badania i ankiety prowadzone wśród przedsiębiorców, a także analizy porównujące warunki prowadzenia biznesu w różnych krajach. Najczęściej wymieniane problemy polskich firm związane są z finansami oraz systemem prawnym.

Finansowe trudności polskich przedsiębiorstw

W sferze finansów większość przedsiębiorstw jako barierę w prowadzeniu biznesu wskazuje nadmierne obciążenia z tytułu ZUS, trudności z pozyskaniem kredytu oraz zatory płatnicze.

1) Wysokie składki do ZUS

Nadmierne obciążenia z tytułu składek do ZUS to najczęściej wskazywana bariera w prowadzeniu działalności. Obecnie suma składek, jakie co miesiąc musi zapłacić przedsiębiorca wynosi 1034, 08 zł. Szczególnie podnoszoną kwestią jest fakt braku zależności wysokości składki od dochodów przedsiębiorcy. Oznacza to, że obojętnie ile przedsiębiorca zarobi w danym miesiącu, musi płacić składki w stałej kwocie. W przypadku małych firm obowiązek ten bywa zabójczy i często kończy się zaprzestaniem działalności. Jedynym udogodnieniem, jaki zaproponowano polskim przedsiębiorcom w tym zakresie są ulgowe wartości składek dla nowych firm, które obowiązują przez pierwsze dwa lata działalności.

2) Trudności z pozyskaniem kredytu z banku

Każda firma potrzebuje dodatkowych środków na rozwój lub pokrycie bieżących zobowiązań. Niestety banki zaostrzyły warunki przyznawania kredytów dla firm, zwłaszcza dla tych, które albo zbyt krótko działają na rynku, albo nie są w stanie przedstawić mocnych dokumentów finansowych wykazujących zdolność kredytową lub zaproponować dobrego zabezpieczenia. Pokrzywdzone są zwłaszcza małe i rozpoczynające działalność przedsiębiorstwa. Dodatkową przeszkodą w dostępie do bankowych źródeł finansowania są skomplikowane procedury ubiegania się o kredyt.

3) Zatory płatnicze

Stosowanie kredytu kupieckiego, czyli sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności to standard we współczesnym biznesie. Jednak coraz więcej firm przekracza te terminy, co powoduje zatory płatnicze. Według Raportu BIG ponad 60 % małych i średnich przedsiębiorstw boryka się z tym problemem, a zjawisko nieterminowego regulowania zobowiązań systematycznie pogłębia się. Zatory płatnicze są bardzo niebezpieczne, gdyż pogarszają płynność finansową przedsiębiorstw, co w skrajnych przypadkach może skutkować upadłością.

Problemy z systemem prawnym i biurokracją

1) Skomplikowany system podatkowy

Według raportu Banku Światowego oraz PwC „Paying Taxes 2015” Polska zajmuje 87 miejsce w rankingu oceniającego stopień skomplikowania systemu podatkowego. Podobnie system ten oceniają polscy przedsiębiorcy, dla których jest on przeregulowany, mało przejrzysty, często niespójny i niestabilny. Ciągłe zmiany przepisów oraz zbyt późne informowanie podatników o zmianach utrudniają prowadzenie działalności. Przedsiębiorcy boją się ponadto interpretacji prawa przez urzędników skarbowych, które zbyt często wydawane są na niekorzyść podatnika.

2) Biurokracja

Choć rząd systematycznie wprowadza zmiany mające na celu ograniczenie biurokracji, to jednak polski przedsiębiorca wciąż musi wypełniać stosy formularzy i dokumentów, a także zbyt często kontaktować się z wieloma urzędami i instytucjami.

3) Niewydolny wymiar sprawiedliwości

Sądy w Polsce działają bardzo powoli, co widać szczególnie w sprawach spornych, których czas trwania liczy się w latach. Oprócz przewlekłych postępowań, coraz częściej zdarzają się pomyłki i błędy prokuratorów i sędziów, które doprowadziły już niejedną firmę do upadku.

Wymienione wyżej trudności, z jakimi muszą się borykać firmy w Polsce w głównej mierze zależą od obowiązujących procedur i przepisów i są podnoszone systematycznie zarówno przez ekspertów, jak i polityków. Ci ostatni przed każdymi wyborami obiecują poprawę sytuacji i zmianę niekorzystnych regulacji prawnych, lecz w ostatecznym rozrachunku niewiele z tych obietnic udaje się zrealizować. Pozostaje mieć nadzieję, że zaradność i determinacja polskich przedsiębiorców nie zniechęci ich do prowadzenia działalności, zaś kolejne ekipy rządzące zwrócą więcej uwagi na ich problemy i potrzeby.

Jeśli szukasz informacji jak założyć własną działalność gospodarczą to szczegóły znajdziesz tutaj.

2 Comments on “Jakie są największe trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com