Jak uniknąć bankructwa? Praktyczne porady w dobie kryzysu

Statystyki nie nastrajają optymistycznie – aż 7 z 10 pojawiających się na rynku firm nie jest w stanie przetrwać pierwszego roku swojej działalności. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa dodatkowo zwiększa te trudności. W momencie gdy twoje przedsiębiorstwo boryka się z trudnościami, można jednak jeszcze uratować sytuację. Jedną z opcji jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Poznaj podstawowe prawa rządzące tym procesem.

1. Czym jest bankructwo?

2. Rodzaje bankructwa

3. Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

4. Kto może wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne?

5. Jakie korzyści z restrukturyzacji osiąga firma?

Trudności finansowe i ryzyko upadłości dotyczą każdej firmy, w każdej branży. Jeśli rozważasz restrukturyzację, sprawdź dokładnie, czego wymaga prawo restrukturyzacyjne. Pomoże w tym Kancelaria Restrukturyzacyjna KPR.

Czym jest bankructwo?

Jednym z podstawowych terminów związanych z przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego jest pojęcie bankructwa. Co ono oznacza? Ten termin wskazuje po prostu na upadłość przedsiębiorstwa, które nie może dłużej funkcjonować. Ogłoszenie bankructwa może nastąpić, gdy zobowiązania spółki lub przedsiębiorstwa nie są regulowane od przynajmniej trzech miesięcy.

Rodzaje bankructwa

Zgodnie z polskim prawem można wyróżnić dwa rodzaje upadłości. Są to:

  • upadłość likwidacyjna,
  • upadłość układowa.

O upadłości likwidacyjnej mówi się wówczas, gdy jedynie sprzedaż majątku firmy jest w stanie zaspokoić żądania wierzycieli. Powołuje się wówczas syndyka, który zarządza majątkiem, sprzedaje majątek i likwiduje przedsiębiorstwo. Upadłość układowa z kolei dotyczy firm, które są w stanie dalej działać – wówczas ratunkiem okazuje się właśnie zawarcie układu z wierzycielami. Po orzeczeniu upadłości przez sąd, rozpoczyna się proces rozmowy z wierzycielami w temacie spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa. Postępowanie układowe powoduje, że majątkiem nadal zarządza przedsiębiorca, ale pod nadzorem.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

W toku postępowania restrukturyzacyjnego można uniknąć ogłoszenia upadłości poprzez wyposażenie dłużnika w szereg postępowań naprawczych. Prawo restrukturyzacyjne tradycyjnie przewiduje cztery formy:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

W czasie postępowania o zatwierdzenie układu dłużnik sam wybiera nadzorcę układu i sam przygotowuje propozycje naprawcze. Na mocy przyspieszonego postępowania układowego można zawrzeć układ w uproszczonym trybie – dłużnik nie może jednak działać samodzielnie: to sąd wyznacza niezależnego nadzorcę sądowego. Z tej opcji korzystają dłużnicy potrzebujący ochrony przed wierzycielami.

Postępowanie układowe dotyczy sytuacji, gdy suma wierzytelności spornych pozwalających głosować nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności. Dla postępowania sanacyjnego natomiast charakterystyczny jest daleko idący rygor i największa kontrola organów niezależnych od dłużnika.

Kto może wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne?

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwe na wniosek dłużnika, kuratora dłużnika lub wierzyciela osobistego.

Jakie korzyści z restrukturyzacji osiąga firma?

Podstawową zaletą restrukturyzacji jest fakt, że firma może dalej działać. To jednak nie wszystko! Możesz liczyć także na:

  • częściowe umorzenie zobowiązań, zgodnie z przyjętym planem restrukturyzacji,
  • możliwość uniknięcia przez członków zarządu odpowiedzialności za zobowiązania spółki,
  • możliwość sięgnięcia po korzystne mechanizmy.

Jeśli wierzyciele zaakceptują plan restrukturyzacyjny, możliwe jest umorzenie zadłużenia, odsetek lub rozłożenie należności na raty.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com