DSR tworzy innowacyjne w skali międzynarodowej narzędzie inteligentnej rekomendacji optymalnych zmian w procesach produkcyjnych.

Główną potrzebą firm produkcyjnych jest ciągłe podnoszenie efektywności produkcji, co bezpośrednio przekłada się na wynik finansowy przedsiębiorstwa. DSR, rozumiejąc potrzeby rynku, nieustannie rozwija  narzędzia informatyczne, których zastosowanie przekłada się na realne korzyści dla firm produkcyjnych.

Dlatego więc efektem realizacji projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich “Inteligentny Rozwój”: (PMSA) PRODUCTION MANAGEMENT SMART ADVISOR będzie, innowacyjne w skali międzynarodowej, narzędzie inteligentnej rekomendacji zmian w procesach produkcyjnych w celu ich optymalizacji, wykorzystujące techniki kognitywne.

Nowa metoda rekomendacji pozwoli na szeroki udział pracowników w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu działania, pozwalającego na ciągłą optymalizację procesu produkcyjnego. Opracowane narzędzie z jednej strony umożliwi pracownikom produkcyjnym (w tym operatorom maszyn) podejmowanie decyzji związanych z ich obszarem działania, a z drugiej strony pozwoli kadrze kierowniczej na weryfikację adekwatności i skuteczności decyzji optymalizacyjnych. Istotnym elementem narzędzia będzie możliwość prognozowania zatrzymań maszyn wraz ze wskazaniem czasu i prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Pozwoli  to na prowadzenie działań prewencyjnych zapobiegających niepożądanym postojom maszyn. Rozwiązanie to, w pełni współpracując z człowiekiem, wpisuje się w koncepcję Przemysłu 5.0, w którym to człowiek i maszyna pracują w pełnej synergii. Rozwiązanie nastawione będzie na zwiększenie efektywności w obszarach: jakość produktu, wykorzystanie parku maszynowego i tempo produkcji. Ocena efektywności realizowana będzie przy zastosowaniu kluczowych wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicator) zgodnych z ISO 22400. Nowa technologia umożliwi akwizycję i agregację danych z obszaru realizacji produkcji, w tym zgromadzonych w systemach klasy MES (Manufacturing Execution System) oraz CMMS (Computerised Maintenance Management Systems). Pozwoli to na analizę danych historycznych w celu automatycznej rekomendacji takich parametrów procesu produkcyjnego, które maksymalizują zyski przy jednoczesnej minimalizacji kosztu.

DSR oferuje wybranym do projektu firmom produkcyjnym bezpłatne korzystanie z innowacyjnego narzędzia monitorującego produkcję, które rekomenduje zmiany parametrów procesów produkcyjnych celem ich usprawnienia. Uczestnicy projektu nie płacą za sprzęt, oprogramowanie i usługi, a zyskują system pozwalający na ciągłą optymalizację procesu produkcyjnego w trakcie trwania projektu.

Proste warunki przystąpienia firm produkcyjnych do projektu PMSA:

  1. Wskazanie min. 5 procesów produkcyjnych, na których prowadzone będą testy.
  2. Wskazanie min. 5 elementów ulegających awarii i zatrzymujących proces produkcyjny, dla których uruchomiony zostanie Predictive Maintenance w celu przewidywania wystąpienia awarii.

Autorska metoda predykcyjna i prognostyczna (przewidywanie zdarzeń i prognozowanie skutków zmian i zamierzonych działań).

W ramach opracowanej metody wprowadzona zostanie innowacja polegająca na dostarczeniu dodatkowych informacji dotyczących:

  • przewidywanego efektu dokonania, sugerowanej przez narzędzie rekomendacji, zmiany w procesie produkcyjnym,
  • przewidywanego czasu wystąpienia zatrzymania procesu produkcyjnego z powodu awarii wraz z określeniem prawdopodobieństwa tego zdarzenia.

Prognozowanie skutków zastosowania rekomendacji będzie zdecydowaną nowością w skali międzynarodowej w obszarze znanych i stosowanych metod rekomendacji. W trakcie badań przemysłowych wykorzystane zostaną metody z dziedziny sztucznej inteligencji w celu prognozy wartości wskaźników KPI po wprowadzeniu rekomendacji oraz predykcji czasu i prawdopodobieństwa wystąpienia awarii. Proponowana autorska metoda predykcyjna i prognostyczna, poprzez analizę danych historycznych, posiada istotne przewagi nad obecnie stosowanymi narzędziami z grupy Predictive Maintenance (PdM), takie jak:

  • prognoza okresu czasowego w jakim nastąpi awaria,
  • wskazanie prawdopodobieństwa z jakim wystąpi awaria,

Wskazane funkcje umożliwią nadanie określonych priorytetów poszczególnym rekomendacjom z grupy prac konserwacyjnych, co umożliwi znacznie efektywniejsze planowanie zadań prewencyjnych w dziale utrzymania ruchu.

Inteligentny asystent użytkownika

Nowością rezultatów projektu będzie możliwość interakcji z narzędziem, przy wykorzystaniu języka naturalnego, w celu uzyskania informacji o aktualnym stanie procesu produkcyjnego oraz sugerowanych zmianach. W wyniku realizacji projektu powstanie innowacyjne narzędzie wspierające zarządzanie w obszarze produkcji, ukierunkowane na podejmowanie decyzji wpływających bezpośrednio na prognozowany wzrost efektywności produkcji w trzech obszarach: jakości produktu, wykorzystania maszyn oraz tempa produkcji.

Główne korzyści z udziału firmy produkcyjnej w projekcie PMSA

  • Znaczny wzrost efektywności produkcji

Zastosowanie nowatorskiego narzędzia doprowadzi do znacznego wzrostu efektywności produkcji. Procesy produkcyjne objęte testami uzyskają wydajność o klasę wyższą niż ich wydajność bazowa przed rozpoczęciem testu. Zgodnie z Lean Management zakłada się, że procesy produkcyjne uzyskujące OEE mniejsze niż 40% są w grupie słabej wydajności. Procesy produkcyjne uzyskujące OEE do 60% są w grupie typowej wydajności, a procesy uzyskujące OEE na poziomie 80-85% są na najwyższym na świecie poziomie wydajności produkcji.

  • Dwukrotny spadek awaryjności maszyn

Zastosowanie autorskiej metody predykcji wystąpienia awarii, zużycia narzędzi oraz zużycia materiałów eksploatacyjnych, pozwoli w znacznym stopniu wyeliminować sytuacje prowadzące do nieplanowanego i bardzo kosztownego zatrzymania procesu produkcyjnego. Metody analityczne wskazywać będą przewidywany czas i prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, co pozwoli na zaplanowanie odpowiednich działań prewencyjnych Działu Utrzymania Ruchu.

Zgłoszenia firm do projektu na stronie https://pmsa.dsr.com.pl/.

Liczba firm uczestników projektu jest ograniczona o wyborze może więc decydować kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela:

Jan Skowroński
Kierownik R&D, Kierownik projektu PMSA
DSR S.A.
GSM: +48 505 018 351
email: jan.skowronski@dsr.com.pl

 

Polecamy:
Szukasz profesjonalnych szaf pracowniczych dla swojego zakładu? Przedstawiamy ofertę firmy budo-ex.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com