Czy warto ubezpieczyć mienie w transporcie?

Przewożenie jakiegokolwiek towaru wiąże się z szeregiem ryzyk. Wśród nich najczęściej mówimy o jego uszkodzeniu wskutek kolizji drogowej, a także o kradzieży, dewastacji, pożarze czy powodzi. Czy jako firma zamawiająca dany towar lub korzystająca z usług firmy transportowej możemy się zabezpieczyć przed finansowymi skutkami takich zdarzeń?

Ubezpieczenie w transporcie (cargo)

Tego typu produkt należy do grupy ubezpieczeń majątkowych, z którego mogą skorzystać firmy produkcyjne, usługowe i handlowe, ponieważ dotyczy transportu dóbr drogą lądową, morską i powietrzną. W ubezpieczenia cargo mogą skorzystać także firmy transportowe, które chcą dodatkowo chronić mienie swoich klientów. 

Zakres ubezpieczenia

Wybierając jakikolwiek produkt ubezpieczeniowy, musimy zwrócić uwagę na zakres ryzyk, za które firma ubezpieczeniowa weźmie finansową odpowiedzialność. W wypadku ubezpieczenia cargo na liście zdarzeń mogą się znaleźć:

  • niespodziewane sytuacje wynikające z działania sił natury, czyli np. ulewny deszcz, grad, mróz, osunięcie się ziemi lub inna katastrofa naturalna. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej komponuje taką listę, dlatego musimy się z nią zapoznać przed podpisaniem umowy. 
  • Wpadek/kolizja, przy czym nie ma tu znaczenia, kto był sprawcą (poza niektórymi wyjątkami, które znajdują się w wyłączeniach odpowiedzialności).
  • Upadek statku powietrznego na środek transportu.
  • Kradzież lub dewastacja.
  • Uszkodzenia podczas załadunku lub rozładunku.

Jeśli właściciel towaru zleca innemu podmiotowi transport towaru, to dodatkową ochroną finansową będzie wykupione OC, choć naturalnie będzie miało ono zastosowanie tylko wtedy, gdy sprawcą kolizji będzie firma transportowa. 

Wyłączenia odpowiedzialności

Warto przy tym pamiętać, iż towarzystwa ubezpieczeniowe chronią się przed nieuzasadnionym wypłacaniem odszkodowań i zastrzegają okoliczności, których wystąpienie nie sprawi, że dojdzie do uznania roszczeń. Na tej liście znajdziemy m.in. wszelkie działania celowe właściciela towaru. Ponadto ograniczenia dotyczą niektórych rodzajów towarów. Są to przede wszystkim zwierzęta, dzieła sztuki, sprzęt wojskowy, materiały niebezpieczne klasy I i VI, złoto, srebro i wyroby z tych metali oraz gotówka i papiery wartościowe. Za ten towar ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności. Ponadto wyłączenia odpowiedzialności dotyczą stanu technicznego pojazdu, w którym towar się znajdował oraz stanu kierowcy (np. gdy był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających). Dotyczy to jednak tylko sytuacji, w której firma wykupująca ubezpieczenie towaru jest jednocześnie właścicielem środka transportu. 

Dowiedz się więcej o wyłączeniach odpowiedzialności w umowach ubezpieczeniowych: https://eurofinance.info.pl/blog/ubezpieczenia-wiedza/czym-jest-wylaczenie-odpowiedzialnosci-w-umowach-ubezpieczeniowych/

Od czego zależy wysokość opłaty za ubezpieczenie cargo?

Głównym czynnikiem decydującym o tym, ile zapłacimy za ubezpieczenie towaru, jest jego wartość. Kwota ta jest jednocześnie sumą ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotą odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. To ona w połączeniu z zakresem umowy ubezpieczeniowej decyduje, ile wyniesie wysokość opłaty za ubezpieczenie transportowe.

Prowadzisz firmę w Lublinie i chcesz, aby interes Twojego biznesu był zabezpieczony? Zgłoś się do Eurofinance: https://eurofinance.info.pl/ubezpieczenie-majatkowe-lublin/, gdzie pomagamy naszym klientom wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenia majątkowe. 

Polecamy:
Pomysł na ciekawy ogród – ogród wertykalny
– Zobacz również serwis: wszywkaalkoholowabydgoszcz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com