Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę garażu blaszanego?

Jednym z najszybszych sposobów zapewnienia swojemu samochodowi właściwego miejsca parkingowego pod dachem, jest postawienie na swojej działce lub działce wydzierżawionej, garażu blaszanego. Skutecznie zabezpieczy on pojazdy przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych – niskich lub wysokich temperatur i opadów atmosferycznych. Czy jednak budowa garażu blaszanego będzie wymagała pozyskania z urzędu miasta lub gminy pozwolenia na budowę?

Prosty sposób na przydomowy garaż

Garaże blaszane, np. z oferty CGT Konstrukcje Stalowe, buduje się w ciągu zaledwie jednego dnia. Producent dostarcza gotową konstrukcję ze ścianami i dachem, którą wystarczy osadzić na wcześniej przygotowanym do tego celu podłożu. Może być to fundament z kotwami, wylewka betonowa, do której przytwierdzony zostanie garaż lub inne miejsce przygotowane na potrzeby wykonania takiej konstrukcji. Garaż może być ocieplany lub nie, ale warto  doprowadzić do niego instalację elektryczną. W przypadku garaży ustawianych w obrębie działki budowlanej, na której już znajduje się dom, nie powinno być z tym problemu.

Co z pozwoleniem?

Osoby zainteresowane możliwością wzniesienia na swojej działce garażu blaszanego mogą mieć wątpliwości, czy na taką inwestycję muszą pozyskać zezwolenie.

Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, garaż blaszany przytwierdzony śrubami do płyty betonowej, jest tymczasowym obiektem budowlanym. Nie ma bowiem trwałego połączenia z gruntem. Niemniej, zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych w przypadku garażu umocowanych do fundamentu, wymaga wcześniejszego wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Garażu blaszanego nie można bowiem utożsamiać z budynkiem gospodarczym. Zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynkiem takim będzie obiekt przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, wraz z ich otoczeniem, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Wyjątkiem są garaże tymczasowe, stawiane np. na okres zimowy, użytkowane nie dłużej niż 120 dni. Takie tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie z góry określonym, będą wymagały jedynie zgłoszenia do urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com