Tłumacz przysięgły języka angielskiego — zawód teraźniejszości i przyszłości

Tłumaczenia przysięgłe stały się ostatnimi czasy bardzo ważne ze względu na handel międzynarodowy, tworzenie umów polityczno-gospodarczych, migracje, turystykę oraz digitalizację. Wielu przedsiębiorców zdecydowało się na oparcie swojego modelu biznesowego na działalności online. Często nie mają oni siedzib w formie fizycznej, co nie ogranicza ich, wręcz przeciwnie – daje większe możliwości rozwoju. Najpopularniejszym językiem, w którym zawierane są wszelkiego rodzaju dokumenty, jest angielski. Zapotrzebowanie na tłumaczy przysięgłych w tym języku jest największe.

Czym właściwie są tłumaczenia uwierzytelnione?

Zacznijmy od ciekawostki językowej. Tłumaczenia uwierzytelnione bądź poświadczone powszechnie nazywane są tłumaczeniami przysięgłymi. Nie jest to jednak poprawny termin, ponieważ to tłumacz jest przysięgły, czyli uprawniony do wykonywania pewnej funkcji na podstawie urzędowo złożonej przysięgi. Jego tłumaczenia natomiast są uwierzytelnione, czyli autentyczne ze względu na ich zgodność z prawem.      

Tłumaczenia poświadczone są uznanymi za urzędowo akceptowane tłumaczenia dokumentu prawnego lub innego dokumentu, który musi zostać zaakceptowany w sytuacji prawnej. Zaliczamy do nich na przykład akty urodzenia, akty notarialne, decyzje administracyjne, świadectwa akademickie, certyfikaty czy pełnomocnictwa. Patrząc na przykłady pism, które wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza, możemy uznać, że są one zawsze potrzebne, gdyż dotyczą praktycznych aspektów funkcjonowania w społeczeństwie. 

Jak zostać tłumaczem przysięgłym? 

Ze względu na odpowiedzialność związaną z wykonywaniem zawodu, istnieje szereg warunków, które potencjalny tłumacz musi spełnić: 

  1. posiadanie polskiego obywatelstwa lub obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu;
  2. znajomość języka polskiego;
  3. pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. status niekaralności za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  5. ukończenie studiów wyższych;
  6. uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Przygotowanie do wyżej nadmienionego egzaminu może zająć sporo czasu, gdyż wymagana jest tutaj biegła znajomość terminologii prawniczej oraz ogólna znajomość prawa.

Jak wygląda praca tłumacza przysięgłego? 

Obowiązki tłumacza przysięgłego to nie tylko dokonanie przekładu. Zajmuje się on również wykonywaniem poświadczonych kopii lub wydruków dokumentów, doradzaniem klientom, interpretacją prawa, tłumaczeniem ustaw oraz międzynarodowych umów. Dowiedz się, jak pracuje tłumacz przysięgły online, na naszej stronie https://dogadamycie.pl/nasze-uslugi/tlumaczenia-przysiegle/.

Tłumaczenie uwierzytelnione online — jak je uzyskać?

W dogadamycie.pl proces ten jest sprawny i prosty. Używając formularza na stronie internetowej, wystarczy zamieścić skan dokumentów, którymi zajmą się nasi wykwalifikowani tłumacze. Już po 15 minutach otrzymasz wycenę. Po jej akceptacji zabieramy się od razu do pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com