Jakie są wymogi Sanepidu dla salonu fryzjerskiego w 2022 roku?

autor zdjęcia: Dusko

Aby otworzyć salon fryzjerski, nie wystarczy jedynie znalezienie lokalu i założenie działalności gospodarczej. Konieczne jest również odpowiednie wyposażenie i urządzenie miejsca, w którym mają być świadczone usługi, a także zgłoszenie salonu fryzjerskiego do Sanepidu. Po przeprowadzeniu kontroli mającej na celu sprawdzenie poprawności respektowania wszystkich wytycznych lokal może zostać zaakceptowany. Zdarza się jednak, że konieczne będzie wprowadzenie poprawek. Jakie wymogi Sanepidu salon fryzjerski w 2022 roku musi spełnić, by przejść kontrolę pomyślnie?

Wymogi sanitarne dla salonu fryzjerskiego

Dokładne wymogi sanitarne dla salonu fryzjerskiego w 2022 roku nadal zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2004 roku. Choć ustawa została uchylona w 2012 roku, projekt nowelizacji nadal jest w toku. Dlatego bardzo ważna jest ścisła współpraca z instytucjami i zwracanie uwagi na przygotowane przez Sanepid wytyczne dla fryzjerów.

Zgodnie z wymogami Sanepidu, salon fryzjerski może znajdować się wyłącznie w lokalu, który ma dostęp do bieżącej wody (zarówno zimnej, jak i ciepłej). Musi być on odrębną powierzchnią na terenie lokalu lub budynku, bądź znajdować się w zupełnie oddzielnym miejscu.

Salon, oprócz przestrzeni, w której wykonywane są zabiegi, musi posiadać wydzielone miejsca na szatnię i poczekalnię. Niezbędne są także pomieszczenia lub szafy do przechowywania niezbędnych sprzętów i kosmetyków, ręczników oraz pojemników na odpady. Ważne jest także zapewnienie łazienki dla klientów i personelu.

Zgodnie z wymaganiami Sanepidu w salonie fryzjerskim nie wolno palić tytoniu; ponadto na jego teren nie można wprowadzać zwierząt.

Wymogi Sanepidu dla salonu fryzjerskiego dotyczące higieny

Obowiązujące w 2022 roku wymogi Sanepidu dla salonów fryzjerskich bardzo dokładnie precyzują kwestie związane z przestrzeganiem zasad higieny. Dotyczą one przede wszystkim zasad utrzymywania lokalu oraz wykorzystywanych w nim narzędzi w czystości. Stawiają jednak również konkretne wymagania przed pracownikami zakładu.

Zgodnie z wymaganiami Sanepidu, w salonie fryzjerskim należy wdrożyć oraz stosować procedury, które zapobiegają ochronę przed zakażeniami oraz przenoszeniem chorób zakaźnych. Muszą one dokładnie regulować sposób postępowania w trakcie wykonywania czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek. Konieczna jest także sterylizacja narzędzi wielokrotnego użytku, których stosowanie może się do tego przyczyniać. W celu zapewnienia najwyższej skuteczności tej procedury najlepiej wykorzystywać takie sprzęty jak autoklawy, w których sterylizacja następuje na skutek działania gorącej pary wodnej pod wysokim ciśnieniem.

Szczególną uwagę na ich przestrzeganie muszą zwrócić pracownicy podejmujący takie czynności, które wiążą się z naruszeniem ciągłości tkanek – co ma miejsce na przykład podczas niektórych zabiegów kosmetycznych.

Pracownicy zakładu, do których obowiązków należą zadania stwarzające ryzyko przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia na inne osoby, muszą obowiązkowo poddać się badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Dotyczy to osób, które świadczą usługi fryzjerskie, ale także kosmetyczne – należy mieć to na uwadze, jeśli w salonie wykonywane są też innego rodzaju zabiegi.

Oprócz tego w lokalu regularnie należy przeprowadzać dezynfekcję powierzchni i sprzętów z wykorzystaniem środków biobójczych, zgodnych z ustawą o produktach biobójczych. Wykaz dopuszczonych do obrotu na terenie Polski środków znajduje się m.in. na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zasady użytkowania sprzętów poddawanych sterylizacji, a także sposoby przeprowadzania dezynfekcji rąk, skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń również muszą być dokładnie określone i zawarte w przygotowywanych procedurach.

To, czy ujęte w nich zasady są zgodne z wymaganiami sanitarnymi dla zakładu fryzjerskiego, może stwierdzić właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Opiniowanie przeprowadzane jest na wniosek podmiotu, który jest obowiązany do wdrożenia oraz stosowania tych zasad.

Projekt lokalu a wymogi Sanepidu

Bezpośredni nadzór nad salonami fryzjerskimi sprawowany jest przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, do którego musi być zgłoszone rozpoczęcie działalności. Aby jednak mieć pewność, że nowo powstający salon fryzjerski spełnia wymogi Sanepidu, ukończony projekt należy złożyć w specjalnym Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. Musi być on przygotowany przez osobę, która posiada niezbędne do tego celu uprawnienia. Dopiero gdy projekt zostanie zaakceptowany, można przystąpić do aranżowania lokalu oraz przygotowań na kontrolną wizytę Sanepidu.

Salon fryzjerski musi być zaaranżowany nie tylko w taki sposób, by spełnić wymogi instytucji. Należy pamiętać o tym, że klienci muszą się czuć w nim komfortowo. To oraz przestrzeganie niezbędnych zasad higieny w połączeniu z wysoką jakością usług sprawi, że lokal zyska stałych klientów, a cała inwestycja szybko się zwróci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com