Jak wygląda wycena spółki

Wycena spółki to proces, w którym kluczowym elementem jest dobranie właściwej metody w oparciu o założenia poparte danymi rynkowymi. Stworzenie wiarygodnego raportu z wycney jest kluczowe, dlatego warto powierzyć wykonanie tego zadania rzetelnej i solidnej firmie. Wieloletnie doświadczenie i wiedza pracowników pozwolą stworzyć obiektywny obraz stanu finansowego przedsiębiorstwa.

Proces wyceny przedsiębiorstwa

Wycena wartości spółki jest możliwa niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i branży, w której działa. Wybór odpowiedniej metody jest kwestią indywidualną dla każdego projektu. Szczególnie ważna jest branża, specyfikacja działalności oraz cel wyceny przedsiębiorstwa. Eksperci szczególny nacisk kładą na zidentyfikowanie i zrozumienie najważniejszych czynników, które mają wpływ na wartość firmy. Dokładna analiza stanu finansowego spółki zawiera również elementy, które wynikają z formy prawnej spółki oraz sytuacji wspólników tj. płynność lub zbywalność udziałów, czy procent udziału w kapitale własnym. Po określeniu celu i przyjęciu założeń następuje wybór metody, która posłuży do zgromadzenia danych i dokonania analizy. Dzięki uzyskaniu niezbędnych informacji, powstaje raport, który rzetelnie przedstawia wartość przedsiębiorstwa. Dokument powinien być sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny według The International Valuation Standards Council (IVSC) oraz Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznym (KSWS).

Wycena akcji

Można dokonać również wyceny akcji. Wówczas istotnym elementem jest cel jej przeprowadzenia. Ten rodzaj zabiegu prowadzony jest zwykle w przypadku, kiedy akcje podlegają transakcji, zabezpieczeniu bądź sporowi. Działania, które dopasowuje się do potrzeb klienta, mogą mieć związek z ustaleniem parytetu wymiany czy oszacowaniem wartości pakietu akcji. Wycena akcji jest istotna w przypadku, kiedy mają być przedmiotem transakcji, planowane jest przekształcenie spółki lub powstała na nich szkoda. Kompleksowa ocena dokonana przez eksperta dąży do odzwierciedlenia obiektywnej wartości akcji.

Postaw na profesjonalną firmę

Wysoki profesjonalizm, poparty doświadczeniem każdego z partnerów powinien być argumentem, który zdecydowanie przemawia za skorzystaniem z usług firmy Volante. Podczas procesu wyceny istotne jest obiektywne spojrzenie na przedsiębiorstwo. Taki pogląd mają eksperci, którzy pracowali zarówno dla dużych międzynarodowych grup finansowych i konsultingowych, jak i dla funduszy inwestycyjnych i venture capital.

Doświadczenie naszych partnerów oraz ekspertów w obrębie inwestycji i pozyskiwania finansowania jest istotnym aspektem, który zwiększa rzetelność prowadzonych działań związanych z wyceną. Jeżeli chcesz sprzedać przedsiębiorstwo lub część udziałów, postaw na fachową pomoc, a otrzymasz raport, który dokładnie określi ich wartość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com