Jak gospodarować opakowaniami i odpadami w firmie?

Wytwarzanie lub sprzedaż wszelkich towarów w naszym kraju podlega wielu przepisom prawa. Dotyczą one kwestii związanych z samymi produktami, a także z ich opakowaniami.

Kwestia odpadów opakowaniowych jest niezmiernie ważna i przekłada się nie tylko na efektywność pracy i ograniczenie kosztów prowadzenia działalności. Ma też wielkie znaczenie dla środowiska naturalnego.

Obowiązki producenta lub importera w kwestii opakowań

Wszystkie kwestie związane z gospodarowaniem opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwach podlegają restrykcyjnym przepisom prawnym. Ma to prowadzić do usprawnienia funkcjonowania firm, a także poprawy kondycji środowiska naturalnego.

Opakowania muszą być odpowiednio składowane, rejestrowane, a odpady często muszą być poddawane recyklingowi.

Jakie przepisy wpływają na formę gospodarowania odpadami w naszym kraju? Jakie obowiązki spoczywają na właścicielach firm?

Gospodarowanie odpadami – nowe przepisy

Od 2020 roku wprowadzono w życie nowe przepisy. Dotyczą one właśnie opakowań i późniejszego ich przetwarzania. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady, nie będące zwykłymi odpadami komunalnymi, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji ilości i typu odpadów, oraz do zarejestrowania się w bazie BDO (baza danych o produktach i opakowaniach), jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności.

Kogo obejmują przepisy? Nowe zasady dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych, które wytwarzają lub wykorzystują opakowania.

Do bazy danych BDO muszą zarejestrować się firmy, które wykorzystują rozmaite surowce jako opakowania. Mogą to być podmioty, które pakują swoje towary choćby w kartony lub pudełka, jak na przykład opakowania z e-Hurtownia-Opakowan.pl, lub lokalne sklepy spożywcze, w których wykorzystuje się jednorazowe torebki foliowe na zakupy.

Obowiązkiem objęto też zakłady fryzjerskie, warsztaty samochodowe oraz wiele innych firm. Warto wiedzieć, że konieczność wpisania się na listę nie wiąże się z wielkością zakładu. Dotyczy tak samo jednoosobowej działalności gospodarczej, jak wielkich zakładów produkcyjnych.

Odpady w firmie – ewidencja i sprawozdawczość

Ewidencja odpadów jest jednym z obowiązków nakładanych na przedsiębiorców. Muszą oni na bieżąco opisywać ilość i jakość wytwarzanych przez siebie odpadów (w tym oczywiście odpadów opakowaniowych).

Tak przygotowane dokumenty stają się podstawą dla prawidłowego przygotowania sprawozdania odpadowego, czyli kolejnego obowiązku, który nakładają na przedsiębiorców nowe przepisy. Sprawozdanie składa się w odpowiednim dla podmiotu gospodarczego Urzędzie Marszałkowskim.

Przedsiębiorstwa, które rocznie produkują mniej niż tonę odpadów opakowaniowych, są zwolnione z obowiązku recyklingu. Pozostałe firmy, oprócz zwykłego sprawozdania, muszą dodatkowo dbać o jak największe przetwarzanie surowców, które również ujmuje się w odpowiednich sprawozdaniach.

Jak się zarejestrować w BDO i składać sprawozdania?

Rejestracja w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami odbywa się w całości elektronicznie. Wszystkie listy przedsiębiorców są nadzorowane przez marszałków województw.

Wszelkie ewidencje oraz sprawozdania w najbliższej przyszłości również będzie się składać wyłącznie za pośrednictwem Systemu BDO. Ma to usprawnić przepływ informacji oraz zwiększyć transparentność działań.

Przepisy weszły w życie w tym roku. Ze względu na pandemię koronawirusa możliwość korzystania z papierowych wersji sprawozdań i ewidencji została wydłużona. Można je wykorzystywać do końca bieżącego roku.

Papierowe dokumenty mogą być też stosowane w razie awarii Systemu BDO, co uniemożliwiłoby przygotowanie bieżących ewidencji lub sprawozdań.

Gospodarowanie odpadami – sprawniej działająca firma i korzyści dla środowiska

Lepsze zarządzanie odpadami opakowaniowymi to jednak nie tylko przykre obowiązki sprawozdawcze. Pełna kontrola nad tym procesem w przedsiębiorstwie potrafi przełożyć się też na spore oszczędności w zużyciu surowców. W przypadku podmiotów, które prowadzą recykling koszty mogą być jeszcze niższe.

Dodatkowo sprawniejsze zarządzanie odpadami opakowaniowymi i większa kontrola nad nimi to szereg pozytywów dla środowiska naturalnego. Produkuje się mniej zanieczyszczeń, a na wysypiska śmieci trafia znacznie mniej odpadów. Na racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi korzystamy zatem tak naprawdę wszyscy, nie tylko same przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com