Jak działa depozyt notarialny?

Co to jest depozyt notarialny i jak działa?

Depozyt notarialny oznacza przechowywanie pieniędzy lub papierów wartościowych u notariusza. Ściślej rzecz ujmując, środki pieniężne (niezależnie od waluty) przetrzymywane są na specjalnym koncie bankowym prowadzonym przez notariusza. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

  • Do depozytu notarialnego można oddać jedynie pieniądze lub papiery wartościowe (w formie  dokumentu) związane z czynnością notarialną wykonywaną przez notariusza.
  • Założenie depozytu notarialnego jest dobrowolne, nikt nie może tego wymusić na drugiej stronie.
  • Notariusz może nie zgodzić się na założenie depozytu, nie podając konkretnej przyczyny.
  • Założenie depozytu notarialnego wymaga sporządzenia protokołu mającego formę aktu notarialnego. Oryginał pozostaje w kancelarii, natomiast jego odpis o mocy oryginału przekazywany jest stronom umowy.

Najczęściej z depozytu notarialnego korzysta się przy okazji zawierania przedwstępnej umowy sprzedaży, kiedy kupujący ma zapłacić z własnych środków, bez brania kredytu.

Dlaczego warto korzystać z depozytu notarialnego?

Założenie depozytu notarialnego w związku z umową sprzedaży przynosi wiele korzyści.

  • Sprzedający ma gwarancję, że kupujący posiada odpowiednią ilość środków, by zapłacić za nieruchomość.
  • Kupujący przed zawarciem umowy nie musi wpłacać pieniędzy na konto sprzedającego.
  • Pieniądze kupującego trafią na konto sprzedającego, dopiero kiedy zostaną spełnione warunki określone w podpisanym dokumencie.
  • Pieniądze oddane w depozyt notarialny są bezpieczne.
  • Interes obu stron jest zabezpieczony.

Kancelarie notarialne, np. Kancelaria Notarialna Agnieszka Bunkowska ze Słupska, mają obowiązek zabezpieczyć dobra powierzane na przechowanie przed zniszczeniem i kradzieżą. Warto też podkreślić, że czynność notarialna złożenia pieniędzy lub papierów wartościowych w depozycie jest objęta tajemnicą zawodową. Oznacza to, że o istnieniu tego depozytu nie wie nikt poza notariuszem i stronami umowy. Co ważne, jeśli ostatecznie nie dojdzie do sfinalizowania umowy, pieniądze z depozytu trafiają z powrotem do wpłacającego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com