Faktoring odwrotny – czym jest i jak działa?

O faktoringu – z regresem lub bez regresu – słyszy się coraz więcej, ale głównie w kontekście finansowania faktur wystawionych przez przedsiębiorców. Warto wiedzieć, że istnieje jeszcze jeden rodzaj faktoringu – odwrócony nazywany inaczej odwrotnym polegający na finansowaniu zakupów. Kto może skorzystać z takiej usługi i jak to dokładnie działa?

Klasyczny faktoring to usługa polegająca na natychmiastowym zamienianiu należności na gotówkę. Faktor, czyli firma, której przekazuje się faktury, wypłaca faktorantowi, czyli przedsiębiorcy, który korzysta z jego usług, środki z tytułu otrzymanych dokumentów. W efekcie znika problem zamrożonych pieniędzy w przypadku wystawiania faktur z dłuższym terminem płatności, np. za 30 czy 60 dni, a przedsiębiorca zyskuje płynność finansową i zabezpiecza się przed ewentualnymi problemami wynikającymi z nieterminowych wpłat. Czym jest zatem faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny – definicja

Faktoring odwrotny to również sposób na finansowanie faktur. Skierowany jest nie do sprzedawców, ale do kupujących. Jak działa? Faktorant zamawia produkty u dostawcy lub korzysta z usług innego przedsiębiorstwa i otrzymuje za to fakturę. Następnie tę fakturę przedstawia do wykupu faktorowi. Faktor płaci dostawcy całą kwotę zgodnie z dokumentem finansowym. Na koniec faktorant spłaca faktorowi w określonym przez obie strony odroczonym terminie sumę wykupu plus wynagrodzenie dla faktora.Zazwyczaj faktor wyznacza limit finansowania zakupów w zależności od potrzeb i kondycji przedsiębiorstwa, które chce skorzystać z usług faktoringu odwróconego.

Faktoring odwrócony na korzystnych warunkach dla dużych firm proponuje Coface – oferte znajdziesz TUTAJ.

Kto może skorzystać z faktoringu odwrotnego?

Dla kogo przeznaczony jest ten rodzaj faktoringu? Dla firm mających wielu dostawców i regularnie robiących u nich zakupy, zwłaszcza wtedy, gdy dostawcy wystawiają wyłącznie faktury o krótkich terminach płatności, np. 7 dni, a także dla tych, którzy wiedzą, że mogą dostać duży rabat w przypadku przedterminowych wpłat. Bardzo często do faktorów zgłaszają się przedsiębiorstwa szukające możliwości uzyskania dodatkowego finansowania, aby zoptymalizować politykę zakupową albo te wymagające zarządzania płynnością finansową.

Meeting a team of businessmen, Executives and accountants meeting about the company’s revenue graph in the office with laptops and calculators, Finance concept.

Szukasz doświadczonej firmy faktoringowej? Sprawdź ofertę: https://wff.com.pl

Faktoring odwrotny – korzyści

Jakie korzyści daje faktoring dla firm? Przede wszystkim pozwala faktorantom uzyskać płynność finansową, zwiększyć wiarygodność w oczach dostawców, zmaksymalizować zyski m.in. dzięki ewentualnym rabatom uzyskanym u kontrahentów, a także komfortowo planować wydatki firmowe w związku z możliwością ustalenia dogodnych terminów płatności u faktora. Co ważne, faktoring odwrotny wpływa również pozytywnie na zdolność kredytową przedsiębiorstwa.

Potrzebne dokumenty

A co z dokumentami? Aby skorzystać z faktoringu odwrotnego należy przygotować wniosek faktoringowy, dokumenty rejestrowe firmy, dokumenty handlowe, w tym rozrachunki z kontrahentami takie jak umowy handlowe, faktury itp. oraz sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata, a także za ostatni kwartał bieżącego i poprzedniego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com