Zmiany w prawie alimentacyjnym

Alimenty to w Polsce, w ostatnim czasie, gorący temat. Ustawodawca wprowadził zmiany, w prawie. Dzięki nim nad osobami, które uchylają się przed wypłaceniem należnych świadczeń, wiszą znacznie wyższe kary, niż dotychczas. Zdecydowano się na zaostrzenie przepisów prawa, aby realnie zagrozić osobom, które unikają wypłacenia alimentów oraz tym samym podnieść ściągalność tych świadczeń.

Od 1 czerwca 2017 roku, osoba, która zalega z wypłaceniem alimentów o łącznej wartości co najmniej trzech świadczeń okresowych lub opóźnienie zaległego świadczenia wynosi przynajmniej 3 miesiące, może zostać pozbawiona wolności na 1 rok. Co ważne, osoba taka nie jest ścigana przez prawo na wniosek pokrzywdzonych, a „z urzędu”. Ustawodawca daje jednak szansę takiemu dłużnikowi. Uniknie on więzienia, jeśli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania przez prokuratora, ureguluje wszystkie zaległe alimenty.

Na roku pozbawienia wolności jednak nie poprzestano. Osoba, która na skutek zaniechania wypłacania alimentów, naraża osobę uprawnioną do ich otrzymywania na niemożność zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych podlega karze nawet 2 lat pozbawienia wolności. Ponownie i dla tych dłużników jest koło ratunkowe. Unikną oni kary, jeśli w terminie 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego przez prokuratora uregulują w całości należne alimenty.

Osoby, których nie stać na spłacenie alimentów wobec osób, którym się one należą, będą mogły odpracować swoje długi. Tzw. „alimenciarze”, którzy zostaną skazani na karę pozbawienia wolności, w pierwszej kolejności będą odbywały ją w systemie dozoru elektronicznego.

Zapisy te mają chronić rodziny, dzieci i otaczać opieka słabszych. Warto pamiętać o tym, że alimenty nie zostają zapisane raz na zawsze. W zależności od stanu zdrowia czy sytuacji majątkowej obie strony mogą wnosić do sądu o ich zwiększenie, zmniejszenie lub całkowite zniesienie. W walce o alimenty niezwykle przydatna jest skuteczna obsługa prawna Wrocław. Jeśli chcesz zgłębić wszelkie zmiany, które zaszły w prawie alimentacyjnym, nasz radca prawny Wrocław chętnie wyjaśni Ci wszystkie zagadnienia związane z tym tematem. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii Securum.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com