Zmiany w podatkach: co uległo zmianom w cenach transferowych w 2020 roku?

2020 rok najpewniej okaże się dla wielu przedsiębiorców najcięższym z dotychczasowych. Muszą oni jednak zwrócić uwagę nie tylko na kwestie związane z kryzysem, ale również na podatki i ceny transferowe, które podlegają nowym przepisom. Przypominamy najważniejsze założenia nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ich konsekwencje dla firm.

Kogo obowiązują ceny transferowe?

W uproszczeniu ceny transferowe podlegają dokumentacji dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowelizacja wprowadziła bardziej szczegółową definicję tego terminu, wyjaśniając pewne kwestie sporne, ale jednocześnie potencjalnie poszerzając grono podmiotów podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu. Obecnie powiązania definiowane są poprzez wywieranie znaczącego wpływu na inny podmiot – za sprawą posiadania udziału w kapitale (w tym praw głosów w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających) lub np. relacji zarządczo-kontrolnej. Jednocześnie jednak, co do zasady, z obowiązku dokumentacyjnego wykluczone są transakcje zawierane pomiędzy podmiotami krajowymi. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Dokumentacja cen transferowych musi być więc prowadzona dla transakcji krajowej, jeżeli którykolwiek z biorących w niej udział podmiotów:

  • poniósł stratę podatkową w danym roku,
  • korzystał z ulg podatkowych w zakresie działalności prowadzonej w SSE,
  • Korzystał z ulg podatkowych przewidzianych dla Skarbu Państwa, NBP, jednostek budżetowych.

W praktyce może więc okazać się, że dokumentacja cen transferowych za 2020 rok będzie wymagana od wielu firm – głównie z uwagi na kryterium straty podatkowej.

O obowiązku dokumentacyjnym decyduje też wartość transakcji. Ceny transferowe należy udokumentować dla transakcji o wartości:

  • 10 mln zł – w przypadku transakcji towarowych bądź finansowych,
  • 2 mln zł – w przypadku transakcji usługowych lub pozostałych,
  • 100 tys. zł – w przypadku transakcji prowadzonych z podmiotami zlokalizowanymi w tzw. rajach podatkowych.

Dokumentacja cen transferowych – nowy formularz, szkolenia

Dokumentacja cen transferowych w 2020 roku to również nowy formularz. Niestety wbrew obietnicom druk TP-R (zastępujący dotychczasową deklarację CIT-TP) odznacza się wysokim stopniem skomplikowania. Oznacza to konieczność prowadzenia dość szczegółowej ewidencji firmowej. Jednocześnie można przypuszczać, że dane te posłużą organom podatkowym do wyznaczania podmiotów podlegających kontroli w związku z konkretnymi kryteriami, w tym dzięki automatycznej analizie danych.

Sankcje karnoskarbowe również ulegają zmianom i zaostrzeniu. Zarząd przedsiębiorstwa będzie musiał składać oświadczenia już nie o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych, ale o prawidłowości jej sporządzenia. Znacząco to podnosi ryzyko biznesowe w obszarze podatkowym.

Z pomocą mogą przyjść wyspecjalizowane szkolenia dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych dostępne w bazie szkoleń przygotowanej przez portal Eventis.pl na stronie https://eventis.pl/szkolenia/ceny-transferowe. Znajdziemy w niej cały szereg ofert szkoleń z cen transferowych, kursów i praktycznych warsztatów pomagających prawidłowo sporządzić dokumentację i zminimalizować ryzyko podatkowe. Co ważne, w ofercie firm szkoleniowych znajdują się tradycyjne stacjonarne szkolenia w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach czy Poznaniu, ale też pojawiła się oferta szkoleń organizowanych online, co pozwala uzyskać dostęp do wsparcia również firmom spoza ośrodków miejskich.

Oprócz szkoleń, warto rozważyć również zatrudnienie wyspecjalizowanych kancelarii czy podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym, zwłaszcza takich, które dysponują bazami transakcji z podmiotami powiązanymi. Pozwalają one na dużo szybsze sporządzenie analizy porównawczej, która jest podstawą dobrej dokumentacji cen transferowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com