Zmiana kwalifikacji zawodowych, a może ulepszenie kompetencji? Zainwestuj w siebie!

Rozwój osobisty to proces, który trwa całe życie. Warto więc zadbać o nowe umiejętności lub poszerzyć obecną wiedzę, aby lepiej zarabiać.

Przekonanie, że po opuszczeniu murów szkoły lub uczelni wyższej nie będziemy musieli się uczyć, jest błędne. Dopiero wtedy zaczyna się prawdziwa nauka. Często podejmując pierwszą pracę lub po zmianie pracodawcy trzeba szybko przystosować się do nowego środowiska. Zwykle wymaga to przyswojenia wielu informacji z różnych dziedzin w krótkim czasie. Umożliwia to sprawne funkcjonowanie w danej organizacji i odnalezienie wspólnego języka z koleżankami i kolegami. Jakich specjalistów potrzeba na rynku?

Uprawnienia na wózki widłowe

Kurs wózki widłowe to nowe możliwości znalezienia pracy lub awansu w ramach danego przedsiębiorstwa. Wielkie obiekty magazynowe i produkcyjne, a także cała masa mniejszych firm potrzebuje osób mających te konkretne uprawnienia. Wraz z rozwojem technologii zmieniają się metody pracy. Choć powstają pierwsze w pełni automatyczne obiekty magazynowe, to nadal pracownicy mający wiedzę i umiejętności obsługi wózków widłowych, potwierdzone certyfikatem, mogą wybierać pośród ogłoszeń o pracę.

Kursy na operatorów wózków widłowych są powszechnie organizowane na terenie całego kraju. Szkolenia odbywają się np. na kategorię II WJO, która uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. Czym są wózki jezdniowe podnośnikowe? To maszyny, które wykorzystuje się do podnoszenia ładunku, chociażby na paletach, w celu jego układania, składowania, pobierania lub podejmowania. Sprzęt wyposażony jest w mechanizm podnoszenia, który podlega przepisom o dozorze technicznym.

Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu państwowego, który odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pomyślne zakończenie egzaminu upoważnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (z wyłączeniem specjalizowanych) oraz wózków z kategorii III WJO tj. prowadzonych i sterowanych zdalnie.

Kursy elektryczne

Szkolenia SEP cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie są one obowiązkowe, ale kompetencje, które są bardzo pożądane na rynku pracy. Istnieją trzy rodzaje kursów, które oznaczone są symbolami G1, G2 i G3. Pierwszy to kurs elektryczny, drugi energetyczny, a trzeci gazowy.

Kursy elektryczne pozwalają zdobyć wiedzę w zakresie m.in. eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektronegetycznych w zakresie konserwacji, remontów, montażu i obsługi urządzeń wytwarzających czy przetwarzających energię elektryczną.

Kursy energetyczne dedykowane są osobom, które chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Po zdaniu egzaminu absolwent będzie wiedział, jak konserwować, remontować czy instalować różne urządzenia cieplne.

Kursy gazowe to możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu eksploatacji, dozoru czy instalacji sieci gazowych. Również w tym wypadku po zakończeniu szkolenia SEP i zakończeniu egzaminu, kursant ma kompetencje, aby pracować z urządzeniami gazowymi.

Zmiana lub ulepszenie własnych kompetencji to szansa na lepiej płatną pracę. Rynek pracy potrzebuje zarówno osób z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych, jak i absolwentów szkoleń SEP. Branże, w których potrzebne są powyższe umiejętności, są zwykle odporne na zawirowania na globalnym rynku. Zdobądź nowe umiejętności i znajdź lepszą pracę lub awansuj w strukturach firmy.

 

Polecamy:
Drukowanie naklejek reklamowych – jak wybrać drukarnię?
Kiedy warto kupić naklejki magnetyczne?
Myjnia bezdotykowa – czy jest dobrym pomysłem na biznes?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com