Zintegrowane systemy zarządzania, czyli wygoda i efektywność

W biznesie bardzo ważna jest optymalizacja działań, również w obszarze zarządzania. Zwłaszcza w przypadku dużych firm implementacja zintegrowanych wielofunkcyjnych rozwiązań jest naprawdę korzystna.

Bardzo pomocnym narzędziem dla skutecznego rozwoju przedsiębiorstwa jest wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania. Z tego artykule dowiesz się czym jest ZSZ i jakie są zalety jego wdrożenia.

Czym jest zintegrowany system zarządzania?

Jest to połączenie procedur, procesów i praktyk stosowanych w firmie. Celem wdrażania takich kompleksowych rozwiązań jest stworzenie jednolitej polityki i strategii, dzięki czemu łatwiej można  osiągnąć wyznaczone cele, niż w przypadku stosowania oddzielnych systemów. Elementami składowymi ZSZ są najczęściej normy: ISO 9001:2015- System Zarządzania Jakością, ISO 14001:2015- System Zarządzania Środowiskowego oraz PN-N 18001- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zależnie od branży i indywidualnych potrzeb zintegrowane systemy zarządzania można wzbogacić o wymagania innych norm.

Zalety wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania

Jednoczesne wdrożenie wielu systemów w formie zintegrowanej niesie szereg korzyści dla organizacji. Po pierwsze sam proces certyfikacji jest znacznie łatwiejszy, krótszy i mniej kosztowny niż w przypadku implementacji kilku norm w odstępach czasowych. Warto też wiedzieć, że zarządzanie w przypadku posiadania ZSZ jest uproszczone i bardziej efektywne.

Kontrola zintegrowanego systemu zarządzania

Tak jak w przypadku posiadania jednego lub kilku osobnych systemów, tak również ZSZ należy regularnie kontrolować. Audyt wewnętrzny w organizacji przeprowadzić może specjalnie przygotowany do tego pracownik. Szkolenie dla audytorów zintegrowanych systemów zarządzania przeprowadzają jednostki certyfikujące. Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/audytor-zintegrowanego-systemu/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com