Praca zdalna. Pracodawcy walczą z koronawirusem

Coraz szersze zasięgi COVID-19 powodują, że przedsiębiorcy poszukują możliwości zmniejszenia ryzyka zarażenia wśród pracowników. Globalne zagrożenie sprawia, że najczęściej stosowaną przez pracodawców praktyką w pandemii koronawirusa stała się praca zdalna.

Choć taka forma pracy była doskonale znana, to nigdy wcześniej nie była stosowana w masowy sposób, stąd może nasuwać się szereg praktycznych pytań. Odpowiadamy na najczęstsze pytania w temacie praca zdalna a koronawirus:

Praca zdalna w pandemii koronawirusa

Praca zdalna to praca, którą pracownik wykonuje poza miejscem stałego jej wykonywania, określona w umowie o pracę. Przykładowo, nie jest świadczona w siedzibie firmy, lecz w domu bądź innym miejscu, jakie wyznaczył pracodawca. Warto wspomnieć, że praca zdalna wprowadzona specustawą nie jest tym samym, co „telepraca”, o której mowa w kodeksie pracy (zasady telepracy pozostają niezmienne).

Ile może trwać home office?

Pracodawca z powodu pandemii koronawirusa może polecić wykonywanie pracy zdalnej na czas oznaczony. Przedsiębiorca może ten okres zmienić – wydłużyć bądź skrócić, uzasadniając to przeciwdziałaniem COVID-19.

Specustawa nie wskazuje wprost, jak długo może trwać okres pracy zdalnej, ale omawiane uprawnienie pracodawcy wygasa po upływie 180 dni od wejścia w życie ustawy, czyli od 8.03.20 r. Czas pracy nie może zatem wykraczać poza ten okres, chyba że pojawi się odmienna decyzja ustawodawcy.

Jakie znaczenie ma forma przekazania polecenia pracy zdalnej?

Specustawa nie reguluje w jakiej formie pracodawca ma polecić pracownikowi pracę zdalną w związku z koronawirusem. Dla celów dowodowych warto jest jednak takie polecenie wysłać np. na służbową skrzynkę e-mail pracownika. W poleceniu warto wprost wskazać, że jego celem jest przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Jakie są praktyczne wskazówki dla pracodawców?

W wielu firmach praca zdalna, na którą skierowani zostali wszyscy pracownicy jest nowością, dlatego samo jej polecenie nie wystarczy. Warto poinformować pracowników o podstawowych zasadach dotyczących ich obowiązków, a także organizacji pracy w nowej formie, w szczególności dotyczących:

  • Formy/ zasad umożliwiających potwierdzenie obecności w pracy, odbywania przerw oraz przekazywania wyników pracy;
  • Wyposażenia, sprzętu, który umożliwia wykonywanie pracy, w tym także jego właściwego zabezpieczenia oraz odpowiedniej dbałości;
  • Odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, know how, danych osobowych;
  • Wciąż obowiązujących przepisów prawa pracy, a także regulacji wewnętrznych (regulaminów, polityk), nie zapominając jednocześnie o zasadach BHP w miejscu świadczenia pracy zdalnej.

Kogo dotyczy home office?

Specyfika pracy zdalnej umożliwia jej stosowanie jedynie pracownikom, którzy mogą świadczyć pracę „na odległość”, to grupa potocznie zwana white-collar. Słowem, pracę w trybie home office w pandemii koronawirusa mogą świadczyć jedynie ci, którzy mogą ją wykonywać nie przebywając w siedzibie firmy.

Polecamy:
Zarządzanie pracownikami podczas pracy zdalnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com