Zasady wytyczania dróg ewakuacyjnych w miejscu pracy

Wytyczanie dróg ewakuacyjnych

W dzisiejszych czasach będąc w każdym większym budynku widzimy drogi ewakuacyjne, schody ewakuacyjne. Są to najważniejsze elementy budynku a zasady ich wytyczania, budowy są ściśle określone i zależą od wielu czynników.

Najważniejszym czynnikiem jest czas wydostania się osób z budynku zagrożonego, więc należy zwrócić uwagę na wybranie jak najkrótszych tras ewakuacyjnych, uwzględniając równomierne rozprowadzenie ewakuowanych ludzi, wyposażenie dróg ewakuacyjnych w obowiązkowe lub dodatkowe środki techniczne ułatwiające ewakuację oraz odpowiednie oznakowanie dróg tabliczkami najczęściej są one koloru zielonego i powinny świecić w razie braku światła, odległość najdalszego miejsca w którym może znaleźć się człowiek to drogi ewakuacyjnej nie może być większe niż 40 metrów, wysokość trasy musi być wyższa niż 2, 2 m.

Ważne jest również, jeśli trasy są oświetlane sztucznie, aby światło podczas braku prądu zapalało się automatycznie jak najszybciej z agregatu prądotwórczego, brak oświetlenia drogi ewakuacyjnej może się nawet okazać przyczyną ogromnej tragedii. Najczęściej trasy ewakuacyjne są codziennie używane jako normalne korytarze, ponieważ nie jest to zabronione a zaoszczędzenie przestrzeni w fazie projektowania budynku jest również bardzo ważne. Warunki oraz parametry, jakie muszą spełniać drogi ewakuacyjne, określone są w rozdziale 4 działu VI (§ 236-257) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Schody ewakuacyjne

Dobre zaprojektowanie schodów jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ewakuację, muszą one być bardzo stabilne, wykonane z odpowiednio mocnych materiałów aby przetrwały natłok biegnących ludzi, powinny być antypoślizgowe aby zapobiec tragedii zadeptania człowieka przez tłum. Najczęściej znajdują się one na zewnątrz budynku jeśli to oczywiście możliwe, ale mogą również być wewnątrz, bo przecież nie możemy sobie wyobrazić 50 piętrowego budynku ze schodami od szczytu na zewnątrz przy budynku.

Drzwi ewakuacyjne

Drzwi to również bardzo ważny element całej ewakuacji, przy zbyt małych drzwiach może dojść do ścisku ludzi, mogą się wzajemnie na siebie pchać i może dojść do tragedii. Nie mogą być to drzwi podnoszone ani obrotowe, ale za to przy zachowaniu odpowiednich procedur można użyć drzwi rozsuwanych, muszą one mieć możliwość otwarcia od wewnątrz jak i od zewnątrz, szerokość należy przystosować do ilości osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu, przyjmując 0, 6 m szerokości wyjścia na 100 osób, lecz nie mniej niż 0, 9 m. Warto również pamiętać, że w pomieszczeniu w którym może znajdować się powyżej 300 osób, drzwi muszą być wyposażone w systemy przeciw panice. Polega to na zamontowaniu zamków, które od wewnątrz otworzą się przy użyciu niewielkiej siły, pomimo zamknięcia ich i blokadzie od zewnątrz. Dzięki temu ludzie nie zostaną zamknięci w jednym pomieszczeniu.

Zobacz jak zamontowano przykładowe schody ewakuacyjne zewnętrzne (pod podanym linkiem)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com