Zasady wyliczania wysokości składki ZUS

Działalność gospodarcza niezależnie od formy w jakiej jest prowadzona obliguje przedsiębiorców do płacenia podatków. Nakłada również obowiązek odprowadzania składek do ZUS. Przepisy regulujące wysokości składek do prostych niestety nie należą. Prawidłowe wyliczenie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla wielu może więc być przysłowiową czarną magią. Jednak czy zasady wyliczania wysokości składek do ZUS są, aż tak skomplikowane?

Czy każdy przedsiębiorca musi opłacać składki ZUS?

Generalnie wszyscy przedsiębiorcy mają ustawowy obowiązek odprowadzania składek do Zus. Jednak od tej zasady istnieje jedno odstępstwo. Jak wyjaśnia ekspert biura rachunkowego:

Z obowiązku odprowadzania składek zwolnieni są partnerzy mający udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki tej możliwości wiele osób decyduje się właśnie na taką formę prawną planowanej działalności. Oszczędności powstałe w skutek braku konieczności odprowadzania składek do ZUS w skali roku sięgają kilkunastu tysięcy. Na płacenie niższych składek ZUS mogą liczyć również osoby dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą lub takie, u których przerwa w jej prowadzeniu wyniosła 60 miesięcy. Tacy przedsiębiorcy przez 24 miesiące korzystają z preferencyjnych składek. Nowością jest także zryczałtowana składka ZUS dla małych firm. Od 1 stycznia 2019 osoby prowadzące działalność gospodarczą których roczny przychód z tej działalności nie przekracza 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę będą opłacały składki w niższej wysokości niż dotychczas. 

Jakie są rodzaje obowiązkowych składek do ZUS?

Obowiązkowe składki przekazywane do ZUS składają się z kilku części. Ubezpieczenia społecznego, które obejmuje: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe i ubezpieczenie wypadkowe. Ponad to należy opłacać składki na: fundusz pracy i ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo jako dobrowolne przedsiębiorca może opłacać ubezpieczenie chorobowe. Dzięki niemu ma prawo do zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy oraz zasiłku macierzyńskiego.

Jakie są wysokości składek?

Wysokość składki jaką przedsiębiorca przekazuje na konto ZUS w każdym roku jest inna, Dzieje się tak, dlatego, ponieważ oblicza się ją na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak więc coroczne podniesienie minimalnego wynagrodzenia powoduje wzrost składek ZUS. Podstawę do wyliczenia składki stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność. Przez pierwsze dwa lata jej prowadzenia korzystają oni z preferencyjnych zasad ubezpieczenia. Dla tej grupy podstawą do naliczania składek jest 30% minimalnego wynagrodzenia.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Wyliczenie składek w prawidłowej wysokości to nie jedyny obowiązek przedsiębiorcy. Należy również dotrzymywać terminów przekazania składek na konto ZUS. Nieterminowe regulowanie tych należności skutkuje naliczeniem odsetek karnych. Biorąc pod uwagę złożoność wyliczania składek wielu przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z usług biura księgowego. Dzięki temu oszczędzają nie tylko czas jaki musieli by poświęcić na wyliczenie składek, ale mają także pewność, iż zostaną one wyliczone prawidłowo.

Polecamy:
Prace na wysokości jakie wymagania trzeba spełniać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com