Zasady przewozu towarów ADR

Przewóz towarów niebezpiecznych należy do obszaru transportu, na który nałożono obowiązek spełnienia wielu przepisów i norm skupiających się przede wszystkim na skutecznym zabezpieczeniu mającym na celu ograniczenie ryzyka wydostania się go na zewnątrz i stworzenia zagrożenia dla ludzi i środowiska. Głównym aktem prawnym określającym wymagania, jakie należy spełnić podczas przewozu towarów, jest umowa ADR, czyli Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Jakie zasady należy zastosować, przewożąc towary ADR?

Jakie towary klasyfikowane są przez umowę ADR jako niebezpieczne?

Konwencja ADR za towary niebezpieczne uznaje materiały i przedmioty nieprzystosowane do standardowego przewozu, które z uwagi na znajdujące się w ich składzie substancje zakaźne, zapalne lub wybuchowe mogą stanowić zagrożenie dla osób oraz mienia. Jak wskazuje Warentrans specjalizujący się w przewozie krajowym i międzynarodowym, dzielą się na 9 klas:

 • materiały i przedmioty wybuchowe;

 • gazy;

 • materiały ciekłe zapalne;

 • materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone, materiały samozapalne, materiały wytwarzające gazy zapalne w zetknięciu z wodą;

 • materiały utleniające i nadtlenki organiczne,

 • materiały trujące i zakaźne,

 • materiały promieniotwórcze,

 • materiały żrące,

 • inne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Zasady przewozu towarów niebezpiecznych ADR

Ustawa ADR określa szereg przepisów związanych z przewozem towarów niebezpiecznych ADR. Dotyczą one zarówno kierowców i szkoleń, jakie muszą odbyć, jak i pojazdów oraz procedur związanych z organizacją i zabezpieczeniem transportu. Wśród najważniejszych zasad związanych z przewozem towarów ADR znajdują się:

 • towary można przewozić w sztukach przesyłki w specjalnych opakowaniach transportowych, luzem bezpośrednio w skrzyni ładunkowej pojazdu bądź w kontenerze, w cysternach;

 • w czasie przewozu materiałów niebezpiecznych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów i zasad zawartych w Kodeksie drogowym, tj. dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, ostrożnie ruszać i hamować pojazdem;

 • zastosowanie specjalnych oznaczeń w postaci tablic ADR; pojazd powinien być regularnie kontrolowany i sprawdzony przed rozpoczęciem transportu pod kątem sprawności,

 • kierowca zobowiązany jest dysponować pełną dokumentacją związaną zarówno z ładunkiem niebezpiecznym, jak i dotyczącymi pojazdu oraz uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych;

 • ładunek pojazdu powinien być zgodny z jego pojemnością, przewoźnicy powinni bezwzględnie wystrzegać się nadmiernego załadowania pojazdu.

Polecamy:
Kto powinien zainwestować w biurko elektryczne?
Masz firmę transportową? Postaw na wytrzymałe siatki zabezpieczające ładunek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com