Wstrzymanie wykonania kary – co oznacza i kiedy przysługuje?

Nie każdy prawomocny wyrok sądowy, który skazuje na pozbawienie wolności musi wiązać się z koniecznością natychmiastowego stawiennictwa się skazanego w zakładzie karnym. Polskie prawo przewiduje sytuacje, w których sąd może zdecydować o wstrzymaniu wykonania kary. Innymi słowy o przesunięciu terminu rozpoczęcia „odsiadki”.

Wstrzymanie wykonania kary – czym ono tak właściwie jest?

Jest to nic innego jak przychylenie się sądu do prośby skazanego o możliwość dłuższego pozostania na wolności przed rozpoczęciem odbywania kary (czyli zmiana terminu, w którym musi stawić się w więzieniu).

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary jest instytucją prawa polskiego, która umożliwia skazanemu ubieganie się o wstrzymanie wykonalności orzeczonej mu kary. Innymi słowy, skazany może wystąpić do sądu z prośbą o przesunięcie w czasie obowiązku stawiennictwa się w więzieniu.

Kiedy skazany będzie zainteresowany złożeniem wniosku o wstrzymanie wykonania kary?

Oprócz oczywistych powodów taki jak chęć pozostania na wolności, wyróżnić można jeszcze inne. Skazany będzie zainteresowany wstrzymaniem wykonania kary, w sytuacji, w której złożył do sądu inny wniosek (najczęściej, jeżeli zawnioskował wcześniej o odroczenie wykonania kary bądź o dozór elektroniczny).

Dlaczego? Ponieważ, co do zasady każdy wyrok skazujący otrzymuje klauzule wykonalności z momentem jego uprawomocnienia (oznacza to, że z dniem uprawomocnienia się wyroku, właściwe organy są zobowiązane do wykonania jego treści – np. umieszczenia skazanego w zakładzie karnym). Tym samym, jeżeli skazany złożył wniosek o odroczenie kary bądź o dozór elektroniczny to i tak wcześniejszy, uprawomocniony, wyrok dotyczący pozbawienia go wolności będzie podlegać nakazowi wykonania.

Co w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie wykonania kary?

Oczywistym jest, że głównym pozytywnym aspektem dla skazanego będzie możliwość pozostania dłużej na wolności. Jednakże, pozytywne rozpatrzenie wniosku wiąże się jeszcze z innymi konsekwencjami. Wskazać tutaj należy przede wszystkim, iż poprzez fakt, że wykonalność orzeczenia kary zostaje wstrzymana to skazanemu nie zagraża sytuacja, w której zostanie on przymusowo doprowadzony do zakładu karnego przez właściwe ku temu organy (np. policję).

Czy sąd może oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania kary?

Jak najbardziej, ponieważ decyzja sądu o oddaleniu bądź przyjęciu wniosku jest w pełni autorytarna. Oznacza to, że sąd ma pełną dowolność w sprawie wydawania decyzji o wnioskach dotyczących wstrzymania wykonania kary. Nie istnieje żaden katalog przepisów prawnych, które by nakazywały odgórne (przez ustawodawcę), konkretne zachowanie się sądu – tj. przyjęcie bądź oddalenie wniosku. Treść postanowienia zależna jest tylko i wyłącznie od danego sądu rozpatrującego daną, konkretną, sytuację.

Gdzie złożyć wniosek o wstrzymanie kary?

Wniosek składa się do właściwego sądu I instancji, a konkretniej do wydziału wykonawczego. Podkreślić przy tym należy, że wniosek podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Należność za wniosek uiścić można w kasie sądu bądź poprzez przelew bankowy na konto właściwego sądu.

Jak długo sąd rozpatruje wniosek o wstrzymanie wykonania kary?

Ustawodawca również tutaj potraktował sprawę lakonicznie, ponieważ nie istnieje żaden konkretny przepis, który by zobowiązał sąd do rozpatrzenia wniosku w konkretnym terminie.

Jak prawidłowo napisać wniosek o wstrzymanie wykonania kary?

Prawidłowe – samodzielne – sporządzenie wniosku może przysporzyć skazanemu trudności, ponieważ należy w nim nie tylko wskazać sygnaturę sprawy, dane osobowe skazanego, określić odpowiedniego adresata (właściwy sąd), wskazać informacje o orzeczonym wyroku, ale również – co najważniejsze – należy go prawidłowo i szczegółowo uzasadnić.

Uzasadnienie jest najważniejszym elementem wniosku, na którym będzie opierać się sąd wydając postanowienie. Dlatego, każdy zainteresowany powinien skorzystać z pomocy profesjonalisty, czyli adwokata, dla którego reprezentacja skazanego czy sporządzanie dla niego wniosków są sprawami dnia codziennego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com