Windykacja przedsądowa, na czym polega i kiedy się ją stosuje?

windykacja należności

Czy słyszałeś kiedyś o sytuacji, w której dłużnik nie spłacał swoich zobowiązań, co skutkować mogło poważnymi konsekwencjami? Z całą pewnością tak. Jeżeli kwestia ta nie dotyczyła stricte Ciebie, bardzo często porusza się ją w mediach. W poniższym poradniku dowiesz się nieco więcej na temat windykacji przedsądowej, a konkretniej tego czym jest i na czym polega. 

Czym jest windykacja przedsądowa – etap poprzedzający wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Nazywamy tak działania, które może podjąć wierzyciel w celu odzyskania swoich środków od dłużnika. Czasami dłużnicy spóźniają się ze spłatą faktur, rat, czy innych należności zgodnie z zawartymi umowami. Opcją dla wierzyciela jest wtedy właśnie windykacja przedsądowa, która jak sama nazwa wskazuje, zostaje stosowana, zanim dana sprawa trafi do sądu.

Omawiana windykacja, co dla wielu osób może być sprawą zaskakującą, jest naprawdę polubowną drogą rozwiązania problemów. Odnośnie wierzycieli również, gdyż przede wszystkim zastosowanie takich kroków jest opcją tańszą, często szybszą i równie często skuteczną. Działanie to, skłania dłużników do dokonania dobrowolnej spłaty zadłużeń. Szczegóły sprawdź tutaj 

Jaki jest sposób działań w windykacji przedsądowej

Należy wiedzieć, że jest on określony z góry. Uznaje się, że pierwszym krokiem jest wykonanie telefonu do dłużnika i dążenie do rozmowy, z której będzie można dowiedzieć się, co jest powodem nieuiszczania opłat. Można w ten sposób również próbować, skłonić dłużnika do zapłaty należności.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, że z rozmowy telefonicznej nic nie wyniknie, wysyła się pisemne wezwanie do zapłaty na adres domowy dłużnika, w którym m.in znajdzie się przypomnienie o terminie płatności zadłużenia. Zanim jednak wyśle się omawiany dokument, warto raz jeszcze wykonać telefon, który ponownie będzie miał na celu skłonienie dłużnika do uiszczenia opłat.

Po wysłaniu pierwszego wezwania do zapłaty dłużnik może dostosować się do podanego terminu. Jeżeli do tego nie dojdzie, wysyła się drugie wezwanie do zapłaty. W takowym powinny znaleźć się dokładne informacje odnośnie konsekwencji, jakie można ponieść za nie wywiązanie się z umowy. W piśmie powinna znaleźć się informacja na temat naliczania odsetek, wszelkich kosztach związanych z postępowaniem sądowym, czy jakichkolwiek innych rzeczach, które dłużnik może ponieść w przypadku braku reakcji. Oczywiście warto również przypomnieć o uregulowaniu należności, jak też podać ponownie termin płatności.

Trzecim krokiem, jeżeli pierwsze wezwanie, i drugie nie dały rezultatów, będzie przedsądowe wezwanie do zapłaty. W danym piśmie należy podać wszelkie koszty postępowania, jakie dłużnik poniesie w przypadku braku reakcji. Powinno się również zamieścić ostateczny planowany termin płatności zadłużenia. W piśmie można także zapewnić daną osobę o gwarancji odstąpienia od postępowania sądowego, w przypadku zapłaty zadłużenia, lub przedstawienia pełnego zabezpieczenia wierzytelności.

Krok ostatni to wkroczenie na drogę postępowania sądowego. Dzieje się tak w przypadku, kiedy dłużnik pomimo wielu próśb nie skłoni się do uregulowania należności. Wierzyciel ma prawo w ten czas wkroczyć na drogę sądową i wnieść powództwo. Oczywiście takie działanie należy zakomunikować dłużnikowi – np. w postaci wysłania kopii pozwu. W piśmie powinna znaleźć się także możliwość cofnięcia pozwu w przypadku spłaty długu. Międzyczasie można zająć się ustalaniem majątku, jaki posiada osoba zadłużona.

Działaniem kolejnym jest wysłanie do dłużnika przed egzekucyjnego wezwania do zapłaty, po otrzymaniu z sądu tytułu wykonawcy. Można także nadmienić osobie zadłużonej, że wszczęcie egzekucji będzie skutkowało wzrostem kosztów obsługi zadłużenia o około piętnaście procent. Może zdarzyć się przypadek, że pomimo wszystko nasza reakcja nie zrobi na dłużniku większego wrażenia. W momencie uzyskania prawomocnego wyroku należy sporządzić wniosek odnośnie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a kolejno skierować go do komornika. Nie wolno także zapomnieć o klauzuli wykonalności.

Windykacja przedsądowa – czy warto z niej skorzystać

Zdecydowanie tak. Zawsze próba polubownego rozwiązania sprawy jest lepsza, aniżeli inna, bardziej skomplikowana. Przed rozpoczęciem drogi sądowej, warto spróbować sprawę załatwić polubownie.

Czasami brak spłacania należności wynika z problemów, jakie spotkają dłużnika, a nie z premedytacji. Warto próbować się wpierw dogadać z taką osobą drogą polubowną i skłonić ją do zapłaty. Pamiętajmy, żeby kontakt telefoniczny był zawsze pierwszym krokiem.

Podsumowanie

Windykacja przedsądowa to dobry krok w kierunku przymuszenia dłużnika do spłaty zadłużenia. Jest to droga zdecydowanie polubowna, którą stosuje wiele firm windykacyjnych. Warto rozważyć tę drogę załatwienia sprawy.

Polecamy:
Zasady opłacania podatku PIT zgodnie z Nowym Polskim Ładem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com