Warsztaty kreatywne – najlepsza metoda team buildingu

Tworząc zespół i zatrudniając pracowników, spodziewamy się, że utrzymają oni wysoką motywację i będą sumiennie wykonywać swoje zadania, a także cały czas wykorzystywać pełnię swojej kreatywności i wdrażać nowe pomysły czy rozwiązania. Nader często jednak okazuje się, że po kilku miesiącach lub latach, niezależnie od starań, jakie podejmujemy, ulegają oni wypaleniu zawodowemu i trudno wyegzekwować od nich podobną energię i entuzjazm, jaki cechował ich podczas początków współpracy.

Niewielu szefów zdaje sobie sprawę, że przyczyny nie leżą zwykle w naszym podejściu, a w relacjach, jakie panują w zespole. Osoby zatrudnione spędzają bowiem najwięcej czasu ze sobą nawzajem, a co za tym idzie – ich wzajemne oddziaływanie ma kluczowe znaczenie dla sukcesu całej firmy lub projektu. Warto więc z góry zadbać o to, by nasz zespół działał sprawnie i gładko, a przychodzenie do biura stało się przyjemnością. Budowanie efektywnego zespołu, to złożony i długotrwały proces – warsztaty kreatywne czy gry kreatywne to jeden z wielu elementów, które są niezbędne podczas rozwoju zespołu. Jeśli jesteś dopiero na etapie tworzenia zespołu, serdecznie odsyłamy do lektury interesującego artykułu Witalnych Jak z grupy ludzi stworzyć zespół?.

Na czym polegają gry i zabawy kreatywne?

Czym jest kreatywność? Wg Wikipedii to “proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei”, a także “myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań”. Zaprojektowane przez doświadczonych specjalistów, gry kreatywne stawiają przed członkami zespołu konkretne zadanie – podobnie, jak dzieje się to w pracy. Panująca przy tym atmosfera rozluźnienia i odpoczynku wyzwala w nich jednak spontaniczne, ciekawe reakcje, które posłużyć mogą do późniejszej analizy pod okiem profesjonalisty. Dobrze zaprojektowana gra sprawdza uczestników pod kątem umiejętności miękkich, potrzebnych do podjęcia współpracy, takich jak prowadzenie negocjacji, umiejętność atrakcyjnego przedstawiania swoich pomysłów i tworzenia kreatywnych rozwiązań, a nade wszystko – postawienia sukcesu grupy ponad osobistą satysfakcją. Gry i zabawy kreatywne to również istotna część szkoleń integracyjnych i szkoleń teambulingowych, które mogą być szczególnie pomocne w motywowaniu i rozwoju zespołu. Dodatkowe korzyści płynące z gier team-buildingowych to min. poprawa zdolności logicznego myślenia oraz umiejętności związane z podejmowaniem i kalkulacją ryzyka biznesowego.

Jaki wpływ na zespół ma taki sposób integracji?

Podczas realizacji celu możemy poznać osobiste preferencje każdego pracownika. Mamy również czas, by wyznaczyć jego mocne i słabe strony. Co więcej – zapoznajemy się z konstrukcją zespołu i tym, w jaki sposób umiejętności poszczególnych osób uzupełniają się nawzajem. Spokojny indywidualista, mistrz strategii, który potrzebuje jednak trochę czasu na rozpatrzenie wszystkich faktów i znalezienie najskuteczniejszych rozwiązań podejdzie do zadania zupełnie inaczej niż pracownik o osobowości lidera, oczekujący działania natychmiast, pociągający za sobą ludzi, lecz opierający się zwykle na powierzchownych przesłankach i stwarzający stałą presję organizacyjną. Szkolenie pozwala na poznanie typów osobowości poszczególnych członków zespołu, dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie punktów zapalnych w jego funkcjonowaniu. Wiedza ta posłuży później do nauki skutecznej współpracy i szacunku dla dzielących nas różnic. Pozwala też pracownikom docenić się nawzajem, gdyż zarówno podczas zabawy, jak i w codziennym życiu służbowym właśnie różnorodność cech charakteru pozwala na efektywne mierzenie się ze stawianymi przez pracodawcę wymaganiami.

Dodatkowe korzyści płynące z team buildingu.

Team building to zagadnienie niezwykle szerokie. Zakłada zarówno zgranie zespołu pod kątem wykonywania zadań, jak i pozytywny wpływ na panującą w pracy atmosferę. Efektywnie przeprowadzany team building można rozpoznać już po przekroczeniu progu biura, w którym ma on miejsce. Ludzie w nim przebywający są rozluźnieni i spokojni, widać od razu, że czują się bezpiecznie. Pozostają ze sobą w stałym, przyjaznym kontakcie, chętnie wspierają się nawzajem w działaniach przeprowadzanych dla dobra firmy. Co więcej – kolejne zadania witają ze szczerym entuzjazmem i poprawnie komunikują się między sobą w celu ich wykonania. Dla pracodawcy oznacza to sprawnie funkcjonujący, zmotywowany zespół, z którym można podjąć się realizacji nawet bardzo ambitnych zamierzeń i mieć pewność, że zostaną one zrealizowane w najmniejszych detalach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com