W czym może pomóc kancelaria prawa oświatowego?

Prawo dotyczące systemu oświaty oraz jego finansowania jest dość mocno skomplikowane. Z tego względu placówki oświatowe, ale również wszelkie osoby bezpośrednio i pośrednio związane z oświatą, w przypadku problemów powinny zasięgnąć rady u prawników specjalizujących się w tej dziedzinie prawa. Zobaczmy zatem, w czym może pomóc kancelaria prawa oświatowego.

Czym zajmuje się kancelaria prawa oświatowego?

Kancelaria prawa oświatowego, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z prawem oświatowym. Prawo to, jest gałęzią prawa administracyjnego regulującą działanie, organizację i nadzór nad systemem oświaty, czyli m.in. szkół i przedszkoli. Kancelaria prawa oświatowego zazwyczaj oferuje kompleksową pomoc prawną dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych zarówno podczas zakładania i organizacji tego typu miejsc, jak i podczas późniejszego ich funkcjonowania i zarządzania. Kancelaria prawa oświatowego pomoże zarówno w funkcjonowaniu jednostki jako całości, jak i w sprawach poszczególnych osób, np. nauczycieli.

Pomoc prawna dla nauczycieli

Kancelaria prawa oświatowego zwykle specjalizuje się także w usłudze takiej jak pomoc prawna dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Klienci kancelarii mogą liczyć na pomoc w czynnościach związanych z:

 1. a) zatrudnieniem:
 • ustalanie wymiaru etatu,
 • ograniczenie wymiaru zatrudnienia,
 • sporządzanie umów o pracę i aktów mianowania,
 • przekształcanie stosunku pracy z nauczycielem,
 • nadawanie stopni awansu zawodowego nauczycielom,
 • sporządzanie dokumentów rozwiązujących stosunek pracy z nauczycielem i innymi pracownikami placówki.
 1. b) postępowaniem dyscyplinarnym:
 • sporządzenie skargi do rzecznika dyscyplinarnego,
 • sporządzanie zażalenia na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
 • sporządzanie zażalenia na umorzenie postępowania dyscyplinarnego.
 1. c) innymi kwestiami:
 • przenoszenie nauczyciela na inne stanowisko lub do innej placówki,
 • wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego przez radę pedagogiczną, organizowanie konkursu na stanowisko dyrektora,
 • powierzenie stanowiska dyrektora i odwołanie ze stanowisko dyrektora,
 • przenoszenie nauczyciela w stan nieczynny,
 • występowanie w obronie nauczyciela w przypadku naruszenia jego uprawnień przez osoby trzecie,
 • udzielanie urlopów, w tym wypoczynkowego, uzupełniającego i urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia,
 • obniżenie wymiaru zatrudnienia nauczycielowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego.

Dotacje dla placówek oświatowych

Kancelaria prawa oświatowego może zapewnić również wsparcie dla placówek oświatowych w zakresie dotacji. W ramach współpracy, klient otrzymuje kompleksowe usługi takie jak audyt rozliczenia dotacji oświatowych czy doradztwo i sporządzanie opinii prawnych w zakresie bieżących problemów, również tych dotyczących przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, czyli np. rozliczanie dotacji na dzieci niepełnosprawne.

Oprócz tego, w razie jakichkolwiek kłopotów i wątpliwości co do tego, że danej placówce oświatowej należy się dotacja, kancelaria prawa oświatowego zapewnia pomoc prawną w zakresie decyzji o zwrocie dotacji nienależnie pobranej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Wsparcie to obejmuje również reprezentację placówki oświatowej przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, a także w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com